Dienstleistungen - 223047-2021

04/05/2021    S86

Dänemark-Kopenhagen: Bereitstellung von Software

2021/S 086-223047

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bygningsstyrelsen
Postanschrift: Carsten Niebuhrs Gade 43
Ort: København V
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1577
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Bygst - Cerene Bilsbak
E-Mail: cebil@bygst.dk
Telefon: +45 41701291
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bygst.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://bygst.dk/udbud
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om levering af IKT-værktøjer til Bygningsstyrelsen

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72268000 Bereitstellung von Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører en 4-årlig kontrakt om levering af IKT-værktøjer til undersøttelse af Bygningsstyrelsens projekter. Leverandøren stiller systemet til rådighed samt yder drift, support og vedligeholdelse af systemet i kontraktperioden. Herudover har Bygningsstyrelsen mulighed for at bestille konsulentydelser og undervisning. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten op til 2 gange af hver 12 måneders varighed. IKT-værktøjerne består af 5 moduler: projektwebmodulet, udbudswebmodulet, modulet for dialog i udførelsen, modulet for digital aflevering og modulet for BIM viewer.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 956 040.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket
48780000 Softwarepaket für die System-, Speicher- und Inhaltsverwaltung
48790000 Versionsprüfungssoftwarepaket
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72400000 Internetdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

København V

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører en 4-årlig kontrakt om levering af IKT-værktøjer til undersøttelse af Bygningsstyrelsens byggeprojekter. Leverandøren stiller systemet til rådighed samt yder drift, support og vedligeholdelse af systemet i kontraktperioden. Herudover har Bygningsstyrelsen mulighed for at bestille konsulentydelser og undervisning. Der er mulighed for forlængelse af kontrakten op til 2 gange af hver 12 måneders varighed. IKT-værktøjerne består af 5 moduler:

1) Projektwebmodulet: En samarbejdsplatform til kommunikation, fildeling, versionsstyring og kvalitetssikring af projektmateriale i byggeriets projekteringsfaser.

2) Udbudswebmodulet: En udbudsplatform, der understøtter alle typer udbudsprocesser og entrepriseformer.

3) Modul for dialog i udførelsen: En samarbejdsplatform til kommunikation mellem byggeriets udførende og rådgivende parter i udførelsesfasen. Modulet skal blandt andet anvendes til registrering og dokumentering af mangler ved mangelgennemgang, tilsyns- og projektændringsnotater, tekniske forespørgsler samt oprettelse og tildeling af arbejdsopgaver på byggepladsen.

4) Modul for digital aflevering: En platform til digital aflevering af driftsdokumentation. Platformen skal understøtte kvalitetssikring af driftsdokumentationen og strukturere projektmaterielet, således at det afsluttes hensigtsmæssigt for den videre drift.

5) Modul for BIM viewer: En platform, der muliggør visning af objektbaserede bygningsmodellers geometri.

Der henvises til udbudsmaterialet. Udbudsbrevet indeholder en nærmere beskrivelse af opgaven og udbudsforløbet, og det øvrige materiale indeholder en beskrivelse af opgavens omfang.

Efter aflevering af det indledende tilbud, får de tilbudsgivere, der har afgivet et konditionsmæssigt tilbud, mulighed for at præsentere og demonstrere deres tilbud. Tilbudspræsentationen anvendes til at understøtte og verificere tilbudsgivers besvarelse i det skriftlige tilbud.

Medmindre Bygningsstyrelsen vælger at tildele opgaven med udgangspunkt i et indledende eller efterfølgende tilbud, gennemføres der et forhandlingsforløb, hvor tilbudsgiverne vil blive inviteret til parallelle forhandlingsmøder, som vil blive dokumenteret jf. beskrivelsen i udbudsbrevet. Fristerne for aflevering af tilbud fremgår af udbudsmaterialet. Forhandlingsmøderne vil blive afholdt i uge 3 på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Forhandlingsmøderne er berammet til at foregå i tidsrummet kl. 09.00 til kl. 12.00. Formålet med forhandlingsmøderne er at sikre, at tilbudsgiverne er opmærksomme på, hvor deres tilbud bør forbedres. Bygningsstyrelsen vil i den forbindelse kommentere de allerede afgivne tilbud. Tilbudsgiverne får ved forhandlingsmødet lejlighed til at udfordre udbudsmaterialet. Læs mere om forhandlingsforløbet i udbudsbrevet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Løsningsbeskrivelser / Gewichtung: 40 %
Qualitätskriterium - Name: Cases / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 30 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten op til 2 gange af hver 12 måneders varighed, jf. pkt. II.2.7).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD på digitale udbud. Se nærmere om dette i punkt III.1.1) og VI.3). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal der ligeledes afleveres en støtteerklæring (Bygningsstyrelsens paradigme skal anvendes). Støtteerklæringen vil blive vedlagt kontrakten som et bilag.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 192-463074
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kontrakt om levering af IKT-værktøjer til Bygningsstyrelsen

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RIB A/S
Nationale Identifikationsnummer: 25126475
Postanschrift: Ryesgade 19C, 3
Ort: København N
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 2200
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 956 040.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udvælgelsen afholdes digitalt via internetportalen digitale udbud. Dette medfører, at anmodninger om deltagelse i udbuddet og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via digitale udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af digitale udbud kan rettes til EU-supply på tlf. 70208014 eller mail: dksupport@eu-supply.com

Udbudsnummeret i digitale udbud er 249852.

Ansøgerne skal udfylde ESPD'et på digitale udbud. Dette er et afleveringskrav. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Udover den dokumentation, der er omtalt i punkt III.1.1), III.1.2) og III.1.3) skal den tilbudsgiver, som Bygningsstyrelsen efter evaluering af tilbuddene har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge følgende øvrige dokumentation:

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant.

Den tilbudsgiver som Bygningsstyrelsen vælger at tildele kontrakten til skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten.

Bygningsstyrelsen udelukker en tilbudsgiver, såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021