Szolgáltatások - 223183-2021

04/05/2021    S86

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 086-223183

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MANEVI Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50918933
Postai cím: Szabadság tér 7. (Bank Center) Citi Torony 10.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 302191069
Fax: +36 12090180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.manevi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt 5.§ (2) szerinti támogatott
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Eszék Jagerova utca tervezési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001299252020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Horvátország, Eszék Lorenza Jagera u. 2. szám alatt található ingatlan átépítéséhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátása, amely magában foglalja az építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítését és engedélyezését és a tervezési művezetést.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HR0 Hrvatska
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Horvátország, Eszék Lorenzo Jagera u. 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervezés célja az ingatlanban egy négycsillagos szálloda kialakítása a meglévő épületállomány felhasználásával. Az ingatlan Horvátország, Eszék történelmi belvárosában található (10527 kataszteri önkormányzati kataszteri telepszám ügyi nyilvántartásban, 5459 számú telekből áll). Az ingatlanra a kulturális javak védelméről és megőrzéséről szóló törvény alkalmazandó. Az ingatlan egy házból és egy udvarból a L. Jager utcában, 759 m2-es területen. Az épület teljes bruttó alapterülete 2036 m2. Az épület még sosem funkcionált szállodaként. Kialakítandó funkciók illetve helyiségek:

— szobák és lakosztályok, összesen 23 a mellékelt műszaki leírásban részletezettek szerint,

— erkélyek,

— recepció,

— menedzsment helyiség (irodák),

— felvonó és teherlift,

— takarítási helyiségek,

— étterem és kapcsolódó konyhai funkciók és helyiségek,

— átvevőtér vagy kijelölt tárolóhelyiség,

— a személyzet számára kialakított helyiségek és szekrények,

— rekreációs terület és SPA

Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan átalakításának teljeskörű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja elkészítése, a kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése horvát és magyar nyelven, valamint műszaki leírások készítés magyar és horvát nyelven.

Az ingatlan a horvát jogszabályok szerint műemlék, és a tervek elkészítésekor ajánlattevő ennek megfelelően köteles eljárni. A tervdokumentációt a horvát jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, olyan módon, hogy azok alkalmasak legyenek a horvát építési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi engedély beszerzésére. Abban az esetben, ha nincs irányadó horvát jogszabályi vagy szabvány előírás, a magyar jogszabályi vagy szabvány előírás az irányadó. Az ajánlattevő feladata a tervezői művezetés biztosítása is a szerződéstervezet szerint.

Az ajánlattevő feladatát képezi az ingatlan kivitelezési munkái árazott és árazatlan költségvetése elkészítése horvát és magyar nyelven, valamint a kiviteli műszaki leírások készítés magyar és horvát nyelven.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. pont M2 a) szerinti szakember műemlék tervezési projektben szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 10 projekt) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. pont M2 b) szerinti szakember szálláshely, középület vagy oktatási épület tervezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (maximum 5 projekt) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pont Ár értékelési szempont alszempontjai:

3. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50

3.1 A tervezési díj (nettó HUF/Súlyszám: 40

3.2 Tervező művezetés díja (nettó HUF/óra) /Súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 030-073458
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Eszék Jagerova utca tervezési szolgáltatás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 75.§ (2) a) pontja alapján, különös tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált [53. § (4)-(6) bekezdés] az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította 2021 április 8-án.

Az ajánlattevők a 44/2015 MvM rendelet 18.§ szerinti adatai:

Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla Út 35.; adószáma: 14055003243.);

Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Stefánia Út 81. adószáma: 14541744241.);

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. adószáma: 13079909243);

TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9011 Győr, Ezerjó Út 10.; adószáma: 24084794208); ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.; adószáma: 13098030213);

DMB Műterem Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Frankel Leó Út 5, adószáma: 23701207241.);

Földes és Társai Építésziroda Kft. (1026 Budapest, Nyúl Utca 4.; adószáma: 10921144241.);

Dinamo Építészcsoport Kft. (1139 Budapest, Petneházy Utca 14. 6/57.; adószáma: 12811106241.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat a Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2021