Dienstleistungen - 223433-2021

04/05/2021    S86

Ungarn-Budapest: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2021/S 086-223433

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: AK24417
Postanschrift: Váci út 133.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Soltész Adrienn
E-Mail: adrienn.soltesz@idomsoft.hu
Telefon: +36 306167486
Fax: +36 17950447
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://wwww.idomsoft.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://wwww.idomsoft.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás szakértői erőforrás beszerzésére

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Keretmegállapodás szakértői erőforrás beszerzésére

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1138 Budapest, Váci út 133.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Az Idomsoft Zrt. hazai forrásból megvalósuló, alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladataihoz - beleértve a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. mellékletében meghatározott és kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos alkalmazás-üzemeltetési és/vagy alkalmazás-fejlesztési feladatokat is (ide értve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó projekt tervezési, minőségbiztosítási és igazgatás-szervezési szolgáltatásokat is)- szükséges szakértői erőforrások beszerzése. A beszerzés mennyisége: a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások elvégzésére rendelkezésre álló nettó keretösszeg 2 100 000 000 Ft.

A teljesítésbe bevonni kívánt szerepkörök (szakemberek):

— minőségbiztosítási szakember

— IT biztonsági szakember

— igazgatásszervező

— rendszerszervező

— architektúra tervező

— teszttervező/tesztelő

— programozó/programtervező

— üzemeltetés-támogató

A keretmegállapodás időtartama alatt elvégzendő feladatok köre az egyes eseti szerződések esetén az Ajánlatkérő igényei szerint szűkülnek. Az adott megrendelésben ellátandó feladatok köre az egyes eseti szerződések feladat meghatározásában kerül rögzítésre. Ezek a feladatok a következőek:

— Projekt megvalósításhoz kapcsolódó feladatok

— Rendszerfejlesztési és szervezési feladatok

— Igazgatás- és ügyvitel szervezési feladatok

— Igazgatási rendszertervezés

— Informatikai rendszertervezés

— Architektúra tervezés

— Infrastruktúra tervezés

— Programtervezés, programozás

— Teszttervezési és megvalósítási feladatok

— Rendszerdokumentációk készítése és frissítése

— Rendszerintegrációs feladatok

— IT biztonsági/üzemeltetési dokumentációk elkészítése

— üzemeltetés-támogatási tevékenység

— oktatási feladatok

A fejlesztési feladatok során a feladat jellegétől függően az eseti szerződésrögzítésre kerül, hogy Nyertes Ajánlattevőtől milyen technológiai fázisok elvégzését várja el Ajánlatkérő.

A beszerzésben érintett rendszerekben a kiszolgált személyek száma meghaladja a 13 334 főt és a rendszerek adatállománya a 133 340-t.

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/12/2020
Ende: 31/12/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 071-181499

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 32000/1296/2020.T
Bezeichnung des Auftrags:

IBM Power infrastruktúra konszolidációjának felmérését, tervezését és ütemezését

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tigra Compute r- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Törökőr u. 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1145
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ulyssys Számít ástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Postanschrift: Lövőház utca 39.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Easyway Syste ms Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postanschrift: Repcsény utca 2. fszt. 1.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1112
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MultiContact Consulting Kft.
Postanschrift: Bartók Béla út 105-113.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Kossuth Lajos sugárút 72/B.
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 6724
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: T-Systems Mag yarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postanschrift: Budafoki út 56.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1117
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 141 060 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Az V.2.4) pontban az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóval összhangban összesített szerződéses érték kerül feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig az egyedi megkötött szerződés adatai szerepelnek.

A szerződésmódosítás tárgyát képező szerződés értéke nem változott.

Szerződésmódosítás dátuma: 2020.12.30.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban foglaltak a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak törvényi feltételeknek megfelelnek, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás I.2. pontjában rögzítettekre figyelemmel Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

1138 Budapest, Váci út 133.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az IdomSoft Zrt. által az „IBM Power infrastruktúra konszolidációjának felmérése, tervezése és ütemezése” tárgyban lefolytatott eljárás eredményeként a Kbt. 131. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződést szükséges megkötni.

2020. december 31. napjáig a Műszaki leírás 6. fejezete alapján feladatok ellátása összesen 171 embernap terjedelemben a következő bontásban:

— Infrastruktúra szakértő: 10 nap,

— IT üzemeltetési szakértő: 82 nap,

— Migrációs szakértő: 79 nap.

2021. január 31. napjáig a Műszaki leírás 6. fejezete alapján feladatok ellátása összesen 301 embernap terjedelemben a következő bontásban:

— IT üzemeltetési szakértő: 72 nap,

— Migrációs szakértő: 229 nap.

10 %-os előlegfizetési lehetőség.

Feladatok:

— Jelenlegi IBM Power infratruktúra környezetek felmérése,

— Szerverek költöztetésének felmérése és kategorizálása. F4 Virtualizáció megtervezése,

— LPAR kiosztások megtervezése. F6 Jelenleg életben lévő tűzfalszabályok feltárása,

— Tesztkörnyezetek kialakítása F8 PureFlex-re történő költözés támogatása

— Ütemterv készítése a migrációhoz

Feladatok:

— Jelenlegi IBM Power infratruktúra környezetek felmérése,

— Szerverek költöztetésének felmérése és kategorizálása. F4 Virtualizáció megtervezése,

— LPAR kiosztások megtervezése. F6 Jelenleg életben lévő tűzfalszabályok feltárása,

— Tesztkörnyezetek kialakítása F8 PureFlex-re történő költözés támogatása

— Ütemterv készítése a migrációhoz

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 30/12/2020
Ende: 31/01/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 79 990 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Törökőr u. 2.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1145
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Postanschrift: Lövőház utca 39.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1024
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Easyway Systems Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postanschrift: Repcsény utca 2. fszt. 1.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1112
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EN-CO Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postanschrift: Schweidel utca 5.
Ort: Szeged
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 6724
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: T-Systems Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Könyves Kálmán krt. 36.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1097
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: MultiContact Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postanschrift: Bartók Béla út 105-113.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU11 Budapest
Postleitzahl: 1115
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A 32000/1296/2020.T iktatószámú "IBM Power infrastruktúra konszolidációjának felmérése, tervezése és ütemezése" tárgyú szerződés módosítása a teljesítés ütemezése és finanszírozás tekintetében.

A 2020. év végi, előre nem láthatóan felmerült, az IdomSoft Zrt. megrendelői által generált feladatokra tekintettel az IdomSoft Zrt. az előre tervezett ütemezéshez képest később tudja megadni a feladat információbiztonsági szempontból megfelelő ellátásához szükséges tájékoztatást, hozzáféréseket. Erre figyelemmel módosítani szükséges a teljesítési határidőt, melyből következően a szerződés fedezetét nem lehetséges az eredetileg tervezett forrásból biztosítani, ezért kettő finanszírozási és ahhoz igazodóan teljesítési ütem kerül meghatározása, azzal, hogy a feladatok ellátásának előre nem tervezhető elhúzódására tekintettel a szerződéses partner által jelzett 10 %-os előlegigény csak a 2020. évre eső fedezet terhére teljesíthető.

A szerződés módosítására a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntése alapján jön létre.

2020. december 31. napjáig a Műszaki leírás 6. fejezete alapján feladatok ellátása összesen 171 embernap terjedelemben a következő bontásban:

— Infrastruktúra szakértő: 10 nap,

— IT üzemeltetési szakértő: 82 nap,

— Migrációs szakértő: 79 nap.

2021. január 31. napjáig a Műszaki leírás 6. fejezete alapján feladatok ellátása összesen 301 embernap terjedelemben a következő bontásban:

— IT üzemeltetési szakértő: 72 nap,

— Migrációs szakértő: 229 nap.

10 %-os előlegfizetési lehetőség.

Eredeti szerződés száma: 32000/1296/2020.T, kelte: 2020.12.17.,

1. számú módosítás száma: 32000/1296-2/2020.T, kelte: 2020.12.30.,

A szerződésmódosításnak az alapszerződéshez képest nincs további pénzügyi vonzata (nettó 79 990 000 Ft + ÁFA)

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A 2020. év végi, előre nem láthatóan felmerült, az IdomSoft Zrt. megrendelői által generált feladatokra tekintettel az IdomSoft Zrt. az előre tervezett ütemezéshez képest később tudja megadni a feladat információbiztonsági szempontból megfelelő ellátásához szükséges tájékoztatást, hozzáféréseket. Erre figyelemmel módosítani szükséges a teljesítési határidőt, melyből következően a szerződés fedezetét nem lehetséges az eredetileg tervezett forrásból biztosítani, ezért kettő finanszírozási és ahhoz igazodóan teljesítési ütem kerül meghatározása, azzal, hogy a feladatok ellátásának előre nem tervezhető elhúzódására tekintettel a szerződéses partner által jelzett 10 %-os előlegigény csak a 2020. évre eső fedezet terhére teljesíthető.

A szerződés módosítására a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.)

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 79 990 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 79 990 000.00 HUF