Dienstleistungen - 223436-2021

04/05/2021    S86

Ungarn-Budapest: Abonnementdienste

2021/S 086-223436

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nationale Identifikationsnummer: 15300289241
Postanschrift: Arany János utca 1.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1051
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Nagy Ágnes
E-Mail: nagy.agnes@konyvtar.mta.hu
Telefon: +36 14116372
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mtak.hu/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.mtak.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Scientific Knowledge Services - 2021.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000026862021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79980000 Abonnementdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Royal Society of Chemistry (RSC) - 2021.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79980000 Abonnementdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Royal Society of Chemistry (RSC):

A kémiai adatbázisban a világ egyik vezető kémiai szervezetének 40 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Az EISZ előfizetés az RSC Gold csomagot tartalmazza, amely a Royal Society of Chemistry folyóiratainak legteljesebb körét biztosítja. A folyóiratok a kémia határterületeit is lefedik, így a biológia, biofizika, műszaki tudományok, fizika, orvostudomány stb. kutatói számára is fontos szakirodalmi forrást jelentenek.

Az előfizetés keretében a kiadó lehetővé teszi a hibrid folyóirataiban open access cikkek megjelentetését az előfizető intézményeknél affiliációval rendelkező kutatók részére cikk közlési díj (APC) megfizetése nélkül. Az előfizető intézmények kutatói által publikálásra beküldött cikkek open acces megjelenésének jogosultságát a kiadó automatikusan elvégzi és a megjelent cikkekről rendszeresen adatot szolgáltat. Az open access cikkek Creative Commons CC-BY licenc alatt jelennek meg.

A Royal Society of Chemistry folyóiratainak legfrissebb számai csak ebben az adatbázisban férhetők hozzá.

Az Előfizető Intézmények listája 2021-ben:

Royal Society of Chemistry (RSC) Gold:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 MTA Természettudományi Kutatóközpont

3 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

4 Szegedi Tudományegyetem

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 08/04/2021
Ende: 31/12/2021
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 077-198003

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Royal Society of Chemistry (RSC) - 2021.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
08/04/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Scientific Knowledge Services AG.
Nationale Identifikationsnummer: CHE 116.115.454
Postanschrift: Charmerstrasse Strasse 172.
Ort: Zug
NUTS-Code: CH06 Zentralschweiz
Postleitzahl: 6300
Land: Schweiz
E-Mail: hu@scientificknowledgeservices.com
Telefon: +36 702726200
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 111 692 203.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/04/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79980000 Abonnementdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79980000 Abonnementdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Royal Society of Chemistry (RSC):

A kémiai adatbázisban a világ egyik vezető kémiai szervezetének 40 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Az EISZ előfizetés az RSC Gold csomagot tartalmazza, amely a Royal Society of Chemistry folyóiratainak legteljesebb körét biztosítja. A folyóiratok a kémia határterületeit is lefedik, így a biológia, biofizika, műszaki tudományok, fizika, orvostudomány stb. kutatói számára is fontos szakirodalmi forrást jelentenek.

Az előfizetés keretében a kiadó lehetővé teszi a hibrid folyóirataiban open access cikkek megjelentetését az előfizető intézményeknél affiliációval rendelkező kutatók részére cikk közlési díj (APC) megfizetése nélkül. Az előfizető intézmények kutatói által publikálásra beküldött cikkek open acces megjelenésének jogosultságát a kiadó automatikusan elvégzi és a megjelent cikkekről rendszeresen adatot szolgáltat. Az open access cikkek Creative Commons CC-BY licenc alatt jelennek meg.

A Royal Society of Chemistry folyóiratainak legfrissebb számai csak ebben az adatbázisban férhetők hozzá.

Az Előfizető Intézmények listája 2021-ben:

Royal Society of Chemistry (RSC) Gold:

1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2 MTA Természettudományi Kutatóközpont

3 MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

4 Szegedi Tudományegyetem

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 08/04/2021
Ende: 31/12/2021
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 49 125 423.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Scientific Knowledge Services AG.
Nationale Identifikationsnummer: CHE 116.115.454
Postanschrift: Charmerstrasse Strasse 172.
Ort: Zug
NUTS-Code: CH06 Zentralschweiz
Postleitzahl: 6300
Land: Schweiz
E-Mail: hu@scientificknowledgeservices.com
Telefon: +36 702726200
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítani kívánják az alábbi indokra figyelemmel:

A szerződés III.1. pontjában és a szerződés 1. és 5. sz. mellékletében meghatározott, kumulált előfizetési díj összege módosul, tekintettel arra, hogy adminisztrációs hiba folytán a közbeszerzési eljárás során a végleges ajánlatban a korábbi indikatív árajánlatban szereplő valamennyi Intézmény megrendelésével számolt a Szolgáltató, azonban ténylegesen csak a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő Előfizető Intézmények rendelték meg az adatbázist.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzési szerződés jogszerűen módosítható:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés III.1 pontjában, valamint a szerződés 1. és 5. számú mellékletében foglalt táblázatban az előfizetői díj összesen helyesen nettó 135 972 GBP, minek következtében nem változik a szerződés általános jellege, a megváltozott feltételek illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen tényállás szerinti szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek. A módosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevő részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna tekintettel arra, hogy a közbeszerzés lefolytatására a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor, a szerződés teljesítésére kizárólag Szolgáltató képes, a szerződésmódosítás nem érinti Szolgáltató kizárólagos jogát.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti. A jelen tényállás szerinti szerződésmódosítás a szerződés tárgyát (adatbázis szolgáltatása) nem változtatja meg.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítani kívánják az alábbi indokra figyelemmel:

A szerződés III.1. pontjában és a szerződés 1. és 5. sz. mellékletében meghatározott, kumulált előfizetési díj összege módosul, tekintettel arra, hogy adminisztrációs hiba folytán a közbeszerzési eljárás során a végleges ajánlatban a korábbi indikatív árajánlatban szereplő valamennyi Intézmény megrendelésével számolt a Szolgáltató, azonban ténylegesen csak a szerződés 3. sz. mellékletében szereplő Előfizető Intézmények rendelték meg az adatbázist.

A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzési szerződés jogszerűen módosítható:

„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

A jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés III.1 pontjában, valamint a szerződés 1. és 5. számú mellékletében foglalt táblázatban az előfizetői díj összesen helyesen nettó 135 972 GBP, minek következtében nem változik a szerződés általános jellege, a megváltozott feltételek illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen tényállás szerinti szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek. A módosítás nem határoz meg olyan feltételt, amely ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőn kívül más ajánlattevő részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna tekintettel arra, hogy a közbeszerzés lefolytatására a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján került sor, a szerződés teljesítésére kizárólag Szolgáltató képes, a szerződésmódosítás nem érinti Szolgáltató kizárólagos jogát.

A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem érinti. A jelen tényállás szerinti szerződésmódosítás a szerződés tárgyát (adatbázis szolgáltatása) nem változtatja meg.

Részletesen lsd. EKR rendszerre feltöltött szerződésmódosítás.

A szerződésmódosítás időpontja: 2021.4.8. napja

A hirdetményben HUF-ban szereplő összegek csak a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.

A módosítást megelőzően szereplő szerződéses összeg: 279 538 GBP

Teljes szerződéses érték a módosítást követően: 135 972 GBP

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 111 692 203.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 49 125 423.00 HUF