Services - 22350-2022

14/01/2022    S10

Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2022/S 010-022350

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 245-648237)

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Midttrafik
Numéro national d'identification: 29943176
Adresse postale: Søren Nymarks Vej 3
Ville: Højbjerg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8270
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Jette Schelderup Mathiassen
Courriel: jsn@midttrafik.dk
Téléphone: +45 21259302
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/homepage

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

63. udbud - Kommunale og regionale ruter omkring Struer, Lemvig og Holstebro samt bybus i Grenaa

II.1.2)Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Midttrafiks 63. udbud omfatter driften af henholdsvis regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro, bybus og lokale ruter i Struer Kommune samt bybus i Grenaa, Norddjurs Kommune. Kørslen udbydes i 3 delaftaler (pakker).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/01/2022
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648237

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Au lieu de:
Date: 30/03/2022
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 06/04/2022
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Au lieu de:
Date: 30/03/2022
Heure locale: 12:01
Lire:
Date: 06/04/2022
Heure locale: 12:01
VII.2)Autres informations complémentaires:

Tilbudsfristen er udsat en uge, således at der er frist for indsendelse af tilbud den 6. april 2022, kl. 12:00.