Dienstleistungen - 223685-2021

04/05/2021    S86

Sverige-Västerås: Avfallshantering

2021/S 086-223685

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mälarenergi AB
Nationellt registreringsnummer: 556448-9150
Postadress: Box 14
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 721 03
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Marchetti
E-post: daniel.marchetti@malarenergi.se
Telefon: +46 21395337
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.malarenergi.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Avfallshantering

Referensnummer: 2020/52
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90510000 Avfallshantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattar insamling, transport samt återvinning eller på annat sätt behandling av verksamhetsavfall samt närliggande avfall för hela Mälarenergikoncernen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Västerås

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattar insamling, transport samt återvinning eller på annat sätt behandling av verksamhetsavfall samt närliggande avfall för hela Mälarenergikoncernen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Upphandlande enhet är Mälarenergi AB med organisationsnummer 556448-9150.

Vänligen notera att upphandlingen genomförs i det elektroniska upphandlingssystemet CTM

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 242-599813
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Avfallshantering

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/04/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Stena Recycling AB
Nationellt registreringsnummer: 556132-1752
Postadress: Fiskhamnsgatan 8, Box 4088
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 400 40
Land: Sverige
E-post: tomas.bjornstrom@stenarecycling.se
Telefon: +46 104455912
Fax: +46 19270419
Internetadress: http://www.stenarecycling.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Mälarenergi AB
Ort: Västerås
Postnummer: 721 03
Land: Sverige
E-post: post@malarenergi.se
Telefon: +46 21395050
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/04/2021