Services - 22373-2020

16/01/2020    S11

Finland-Helsinki: Architectural, engineering and planning services

2020/S 011-022373

Results of design contest

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
National registration number: 0201256-6
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: kymp.hankinnat@hel.fi

Internet address(es):

Main address: https://www.hel.fi

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Junatie – väyläympäristöstä kaupunkitilaksi – ilmoittautumiskutsukilpailu

II.1.2)Main CPV code
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.4)Description of the procurement:

Junatien suunnittelukilpailulla haettiin ideoita kantakaupungin keskellä sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tarkoitus oli tutkia, kuinka ajojärjestelyjä selkeyttämällä sekä alueen jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saataisiin luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla haluttiin selvittää Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia. Kilpailun avulla haettiin uusia avauksia Junatien alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen pohjaksi. Kilpailun tuloksia tullaan käyttämään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavälin kehittämisen pohjana.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.2)Type of contest
Restricted
IV.1.9)Criteria for the evaluation of projects:

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta arvotaan mukaan kutsukilpailuun viisi (5) työryhmää, jollei kelpoisuusvaatimukset täyttäviä suunnitteluryhmiä ole ilmoittautunut vähemmän.

Kilpailuun eivät voi osallistua arviointiryhmän jäsenet, eivätkä näiden yhtiökumppanit tai lähiomaiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun siinä määrin, että hänellä on siitä huomattavaa lähtökohtaetuutta muihin kilpailijoihin verrattuna.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoin kaikille hankintailmoituksen kelpoisuusehdot täyttäville työryhmille. Työryhmässä tulee olla jäseninä ainakin liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Ryhmien toivotaan käyttävän hyväkseen myös maankäytön, katusuunnittelun ja silta- ja/tai taitorakennesuunnittelun osaajia esitetystä ratkaisusta riippuen.

Kilpailun osallistujat valitaan kahdella tavalla:

1) Kolme (3) kilpailijaa arvotaan sekä vähimmäisvaatimukset täyttävien että ylemmän vaatimustason täyttävien työryhmien joukosta.

2) Lisäksi arvotaan kaksi (2) kilpailijaa kaikkien vähimmäisvaatimukset täyttävien työryhmien joukosta. Tässä kohdassa valituksi voi tulla kilpailijaehdokas, joka ei täytä ylemmän vaatimustason edellytyksiä, tai kilpailijaehdokas, joka ei tullut valituksi aiemman kohdan mukaisessa arvonnassa.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 065-152633

Section V: Results of contest

The contest was terminated without an award or attribution of prizes: no
V.3)Award and prizes
V.3.1)Date of the jury decision:
17/10/2019
V.3.2)Information about participants
Number of participants to be contemplated: 5
V.3.3)Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest
Official name: L Arkkitehdit Oy
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The winner is an SME: yes
V.3.3)Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest
Official name: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The winner is an SME: yes
V.3.3)Name(s) and address(es) of the winner(s) of the contest
Official name: WSP Finland Oy
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
The winner is an SME: no
V.3.4)Value of the prize(s)
Value of the prize(s) awarded excluding VAT: 150 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Town: Helsinki
Country: Finland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/01/2020