S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 223787-2019

TINazivPortugal-Lisabon: Nabava usluga osposobljavanja o ICT aplikacijama krajnjih korisnika
NDBroj dokumenta223787-2019
PDDatum objave15/05/2019
OJBroj izdanja93
TWMjestoLISABON
AUNaziv naručiteljaEuropska agencija za pomorsku sigurnost
OLIzvorni jezikEN
HDRubrikaAgencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak
CYDržavaPT
AAVrsta naručitelja5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAEU InstitutionAgencije
DSDokument je poslan08/05/2019
DTRok14/06/2019
NCUgovor4 - Usluge
PRPostupak1 - Otvoreni postupak
TDVrsta dokumenta3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCBrojčana oznaka CPV-a80511000 - Usluge izobrazbe kadrova
80500000 - Usluge izobrazbe
80570000 - Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja
RCNUTS kodPT170
IAInternetska adresa (URL)https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4816
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU