Palvelut - 223794-2019

15/05/2019    S93

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Tuki Bulgarian ympäristö- ja vesiministeriölle sekä alueellisten vesihankkeiden täytäntöönpanoa koskeva tuki

2019/S 093-223794

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 078-184637)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tuki Bulgarian ympäristö- ja vesiministeriölle sekä alueellisten vesihankkeiden täytäntöönpanoa koskeva tuki

Viitenumero: TA2019024 BG BP3
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
65100000 Vesihuolto ja siihen liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä teknisen tuen toimeksianto pyrkii helpottamaan vuosien 2014–2020 ympäristötoimintaohjelman (Operational Programme ”Environment” – OPE) 16 alueellisen vesi-infrastruktuurihankkeen laadukasta ja yhtenäistä täytäntöönpanoa ohjelman standardoitujen vaatimusten mukaisesti. Tämä toteutetaan tarjoamalla laaja-alaista tukea toiminta-ohjelmaa hoitaville hallintoviranomaisille (Managing Authorities – MA) sekä kohdennettua tukea 16:lle vesi- ja jätevesihuollon toimijoille (edunsaajat) Bulgariassa koko hankkeen toteutuksen ajan.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 078-184637

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 06/06/2019
Paikallinen aika: 23:59
Oikaisu:
Päivämäärä: 12/06/2019
Paikallinen aika: 23:59
VII.2)Muut täydentävät tiedot: