Tjenesteydelser - 223799-2019

15/05/2019    S93

Belgien-Bruxelles: Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitikker inden for biobaserede produkter og tjenesteydelser

2019/S 093-223799

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate General for Research and Innovation, Directorate F - Bioeconomy
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: RTD-BIO-BASED-TENDER@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4574
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4574
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitikker inden for biobaserede produkter og tjenesteydelser

Sagsnr.: 2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med dette udbud er at levere et udvalg af nye informationer og analyser, der vil hjælpe med at identificere fremtidige politiske retninger, nye teknologier, samfundsmæssige behov, udfordringer og muligheder på området for bioøkonomi dedikeret til biobaserede produkter og biobaseret innovation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 3
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 3
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kulstofsøkonomi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med tjenesteydelserne er at udforske arten og omfanget af udfordringen vedrørende sikring af ressourceeffektiv tilvejebringelse og brug af kulstof, samt identificere mulige måder, hvorved det kan håndteres. Der vil være særlig fokus på forsknings- og innovationsrollen i forbindelse med håndtering af udfordringen på globalt, europæisk, nationalt, regionalt og bymæssigt niveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Horisont 2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Livs- og biovidenskaber og -teknologier som drivkraft for bio-baseret innovation

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne tjenesteydelse vil fokusere på fremskridtet inden for livs- og biovidenskaberne som hovedkatalysatorer for bio-baseret innovation. Kontrahenten vil indhente, systematisere, analysere og derefter vurdere informationer og data. Tjenestens hensigt er at bistå med at udvikle en strategisk tilgang til videnskab, teknologi og innovation i EU-medlemsstaterne, inklusive Europas 2030 bio-baserede innovationsscenarier. Den vil gennemføre en fremsynsundersøgelse vedrørende hovedbehovene for EU's forskning og innovation samt muligheder for bio-baseret innovation fremmet af livs- og biovidenskaber og -teknologi, deres tekniske gennemførlighed, innovationspotentiale, den økonomiske relevans for Europa såvel som mulige bidrag til målene for bæredygtig udvikling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Horisont 2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Veje og udrulningsudsigter for bioraffinaderier

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hensigten med denne tjenesteydelse er at indsamle dokumentation og samarbejde med interessenter og specialister vedrørende udviklingen af en udsigt for udrulningen af integrerede kemikalie-/materialedrevne bioraffinaderier i Europa for 2030 på grundlag af en dybdegående vurdering blandt andet af bioraffinaderiveje, nye omstillingsplatforme, politiske drivkræfter, udsigter for førende markeder samt bioraffinaderikommissioner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Horisont 2020

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2019
Tidspunkt: 15:00
Sted:

Rue du Champ de Mars 21, 1050 - Ixelles / Elsene; room CDMA -1/044

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/05/2019