Usluge - 223804-2019

15/05/2019    S93

Italija-Ispra: Usluga dostave pripremljene hrane za klupsku kuću u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri (Italija-Varèse)

2019/S 093-223804

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 073-171647)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Poštanska adresa: CSM 1 05/P001
Mjesto: Ispra
NUTS kod: IT ITALIA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: OIB.02.002 Marchés publics
E-pošta: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga dostave pripremljene hrane za klupsku kuću u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri (Italija-Varèse)

Referentni broj: OIB/IPR/2019/OP/0020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55300000 Usluge restorana i usluge posluživanja hranom
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga dostave pripremljene hrane za klupsku kuću u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri (Varèse-Italija).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 073-171647

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/05/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 27/05/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 21/05/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/05/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: