Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 223804-2019

15/05/2019    S93    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Taliansko-Ispra: Stravovacie služby pre spoločenskú miestnosť Spoločného výskumného centra v Ispre (Taliansko, Varèse)

2019/S 093-223804

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 073-171647)

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: CSM 1 05/P001
Mesto/obec: Ispra
Kód NUTS: IT
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stravovacie služby pre spoločenskú miestnosť Spoločného výskumného centra v Ispre (Taliansko, Varèse)

Referenčné číslo: OIB/IPR/2019/OP/0020
II.1.2)Hlavný kód CPV
55300000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Stravovacie služby pre spoločenskú miestnosť Spoločného výskumného centra v Ispre (Taliansko, Varèse).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/05/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 073-171647

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 20/05/2019
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 27/05/2019
Miestny čas: 15:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 21/05/2019
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 28/05/2019
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: