Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 223804-2019

15/05/2019    S93    Europeiska kommissionen - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Italien-Ispra: Cateringtjänster för klubbhuset vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra (Varese, Italien)

2019/S 093-223804

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 073-171647)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Ispra
Nuts-kod: IT
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Cateringtjänster för klubbhuset vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra (Varese, Italien)

Referensnummer: OIB/IPR/2019/OP/0020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55300000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Cateringtjänster för klubbhuset vid det gemensamma forskningscentrumet i Ispra (Varese, Italien).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-171647

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/05/2019
Lokal tid: 15:00
Ska det stå:
Datum: 27/05/2019
Lokal tid: 15:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/05/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: