Varer - 224077-2019

15/05/2019    S93    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur)

2019/S 093-224077

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Simone Paulsen Jakobsen
E-mail: sipja@vejle.dk
Telefon: +45 76811735

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fd5ea4a1-6847-4dd3-b879-3665515d3a73/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Elektroniske dørlåse til plejecentre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af elektroniske dørlåse til de af udbuddet omfattede plejecentre.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/06/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Vejle Kommune inviterer til teknisk dialog vedrørende udbud på elektroniske dørlåse til plejecentre.

Teknisk dialog afholdes d. 17. juni fra kl. 09:00 i Vejle, Skolegade 1, mødelokale 2225. Tidspunkt for individuel præsentation følger med endelig invitation til de udvalgte leverandører.

Frist for tilmelding til dialogmødet er d. 6. juni kl. 12:00 og tilmelding sker til sipja@vejle.dk

Det er væsentligt for os at få en tilkendegivelse af, hvilket system I påtænker at tilbyde, hvorfor I bedes oplyse dette ved tilmeldingen.

For at opnå et repræsentativt udsnit af markedet udvælges herefter 4 virksomheder til teknisk dialog.

Øvrige interesserede opfordres til at afgive skriftligt høringssvar.

Udkast til kravspecifikation vil blive offentliggjort via markedsundersøgelsesmodullet i Ethics forud for mødet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019