Suministros - 224195-2019

15/05/2019    S93    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Grudziądz: Antisépticos y desinfectantes

2019/S 093-224195

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polonia
Persona de contacto: Alina Pieniak
Teléfono: +48 566413465
Correo electrónico: przetargi@bieganski.org
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.przetargi.bieganski.org

Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy środków dezynfekująco-myjących

Número de referencia: Z/24/PN/19
II.1.2)Código CPV principal
33631600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne środków dezynfekująco-myjących z podziałem na zadania, w asortymentach i ilościach podanych w pkt. III SIWZ oraz w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. Zamawiający wymaga, aby skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) była potwierdzona aktualnymi dokumentami wydanymi przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 14885:2008 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadań: dotyczy zadań: 1-6, 9, zadań 14-15, zadań 23, 24-25, 26 poz. 2, 27, 29, 30. Zaoferowany w zakresie zadania 4 preparat musi posiadać możliwość jego stosowania w obecności pacjenta.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, przeznaczony do wyrobów medycznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny, ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych z możliwością dezynfekcji przez zanurzenie, przeznaczony do wyrobów medycznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji powierzchni

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Koncentrat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji powierzchni

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych oraz sprzętu medycznego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat chlorowy do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat chlorowy do dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zaoferowany w zakresie zadania 4 preparat musi posiadać możliwość jego stosowania w obecności pacjenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środek antyseptyczny – do odkażania pola zabiegowego przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, na bazie alkoholu z zawartością nadtlenku wodoru

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek antyseptyczny – do odkażania pola zabiegowego przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami operacyjnymi, na bazie alkoholu z zawartością nadtlenku wodoru

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat do pielęgnacji ran

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat do pielęgnacji ran

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat myjąco-dezynfekujący do sond echograficznych

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat myjąco-dezynfekujący do sond echograficznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparaty do toalety i pielęgnacji skóry pacjenta

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparaty do toalety i pielęgnacji skóry pacjenta

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chusteczki jednorazowe do mycia pacjentów przed procedurą operacyjną i eradykacji MRSA

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Chusteczki jednorazowe do mycia pacjentów przed procedurą operacyjną i eradykacji MRSA

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, o neutralnym zapachu, przeznaczony do urządzenia Nocospray, które posiada zamawiający

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek dezynfekcyjny oparty na 6 % roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, o neutralnym zapachu, przeznaczony do urządzenia Nocospray, które posiada zamawiający

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat dezynfekcyjny i do mycia rąk

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat dezynfekcyjny i do mycia rąk

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparaty alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparaty alkoholowe do higienicznej dezynfekcji rąk

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparaty do myjni endoskopowych

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparaty do myjni endoskopowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zaoferowane w zakresie zadania 17 chusteczki muszą posiadać możliwość ich stosowania do dezynfekcji głowic USG.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Nasączone preparatem, gotowe do użycia, chusteczki do dezynfekcji powierzchni dotykowych

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Nasączone preparatem, gotowe do użycia, chusteczki do dezynfekcji powierzchni dotykowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Antybakteryjny płyn do płukania j. ustnej i gardła, o smaku miętowym

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Antybakteryjny płyn do płukania j. ustnej i gardła, o smaku miętowym

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chusteczki sporobójcze do głowic przezprzełykowych

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Chusteczki sporobójcze do głowic przezprzełykowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego w myjniach ETD

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki do mycia i dezynfekcji sprzętu endoskopowego w myjniach ETD

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W zakresie zadania 21 oferowane płyny muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami, a ich użycie nie może wymagać zmiany ustawień parametrów myjni ETD pod względem przeprowadzanego procesu mycia i dezynfekcji.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Emulsja natłuszczająca o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Emulsja natłuszczająca o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia brudnych narzędzi

Lote nº: 23
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia brudnych narzędzi

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych elementów centralnych i odwodowych cewników naczyniowych

Lote nº: 24
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w szczególności zewnętrznych elementów centralnych i odwodowych cewników naczyniowych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi

Lote nº: 25
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środki do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów

Lote nº: 26
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy do powierzchni i wyrobów medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholu

Lote nº: 27
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Gotowy do użycia preparat sporobójczy do powierzchni i wyrobów medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholu

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

Lote nº: 28
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego, dostosowany do głowic usg i kaset radiologicznych

Lote nº: 29
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni sprzętu medycznego, dostosowany do głowic usg i kaset radiologicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat alkoholowy w płynie do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk oraz delikatny, płynny preparat myjący, do higienicznego i chirurgicznego mycia

Lote nº: 30
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat alkoholowy w płynie do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk oraz delikatny, płynny preparat myjący, do higienicznego i chirurgicznego mycia

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Preparat płynny na bazie kwasu cytrynowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy

Lote nº: 31
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Preparat płynny na bazie kwasu cytrynowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Środek myjący do rąk

Lote nº: 32
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek myjący do rąk

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Płynny środek myjący

Lote nº: 33
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magazyn medyczny ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

II.2.4)Descripción del contrato:

Płynny środek myjący

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki, nazwy, znaku towarowego, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane marki, nazwy, znaki towarowe, pochodzenie, normy, określają minimalne parametry techniczne co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym jak i produkt równoważny w przypadku podania marki lub nazwy, pod warunkiem, że produkt równoważny spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). W takim przypadku wskazane przez Zamawiającego marki lub nazwy określają klasę produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.), firmy tych podwykonawców oraz czy podwykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.Zamawiający określił w pkt. III SIWZ standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia, w szczególności:

Poniesione przez Zamawiającego związane z:

• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy, które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty;

• użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem;

• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem;

• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji, ponieważ są to środki i preparaty zużywalne, natomiast koszty utylizacji zużytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;

Przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu.Zamawiający wymaga, aby opakowania po preparatach oraz roztwory użytkowe i niewykorzystane roztwory nie wymagały szczegółowego i kosztownego postępowania w zakresie unieszkodliwiania – informacje takie potwierdza karta charakterystyki preparatu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

3. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.):

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

(Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)

Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia

Z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Oferty oraz oświadczenie JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

1) formularz ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

2) formularz cenowy – stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 p.z.p.

O braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Wykonawca (w tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy wspólnik spółki cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłanych danych: pdf., doc., docx., rtf., xps., odt., xml. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD http://espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w jednym z ww. formatów. (Zamawiający załącza pomocniczo na swojej stronie internetowej postępowania wygenerowany JEDZ – Wykonawca w systemie ESPD może skorzystać z przedmiotowego wzoru oraz zaimportować przygotowany dokument w celu dalszego wypełnienia).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Po wypełnieniu i wygenerowaniu przez Wykonawcę elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje przedmiotowy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.).

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

4) dowód wniesienia wadium

5) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika złożone w formie:

Oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lub

Odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej (elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.).

Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p., każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie elektronicznej kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę).

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jak powyżej powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty powinien złożyć każdy z Wykonawców.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI. 3.:

1) pkt. 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21

2) pkt. 2 - 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

B. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt. 2) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

C. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. A zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt. B stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt. A. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. B zdanie pierwsze stosuje się.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:

Aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 poz. 175 ze zm.) – dotyczy zadań: 1, 2, 3, 5, 9, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 poz.1,26 poz. 2, 27, 28, 29,31 33. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W zakresie zadań: 6, 7 pozycja 1 i 2 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2019 poz. 499 ze zm.); Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W zakresie zadania 4, 14 poz. 1, 15 poz. 1 i 2, 30 poz. 1 - do obrotu i do używania w oparciu o dokumenty wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2018 poz. 2231 ze zm.).Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Aktualne dokumenty wydane przez laboratoria posiadające certyfikat GLP, potwierdzające skuteczność działania (stężenie, spektrum, czas) na podstawie badań wykonanych metodami przewidzianymi dla obszaru medycznego, określonymi w normie PN-EN 14885:2008 (min. faza 2 etap 1), albo metodami zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dotyczy zadań: 1-6, 9, zadań 14-15, zadań 23,24-25, 26 poz. 2, 27, 29, 30. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Próbek zaoferowanego asortymentu – dotyczy zadania 30 i 32 – w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w pkt. III. SIWZ oraz w formularzu cenowym; W związku z brakiem możliwości przekazania próbek przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ich przekazanie odbędzie się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Dokument (np. oświadczenie producenta zaoferowanych chusteczek, karta katalogowa, karta charakterystyki) potwierdzający możliwość stosowania zaoferowanych chusteczek do dezynfekcji głowic USG - dotyczy zadania 17. Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/06/2019
Hora local: 12:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, POLSKA, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Dokument (np. oświadczenie producenta zaoferowanego preparatu, karta katalogowa, karta charakterystyki) potwierdzający możliwość stosowania zaoferowanego preparatu w obecności pacjenta - dotyczy zadania 4. Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonego za zgodność

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w łącznej wysokości dla wszystkich zadań: 19.741,00 zł. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia oferty. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp). SIWZ - pkt. 5. Zmiany treści umowy.

5.1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian;

b) obniżenia cen jednostkowych towaru, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu;

d) zmiany numeru katalogowego lub nazwy tego samego dostarczanego towaru.

5.4. Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zmian Wykonawca może wystapić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyższych zmian do umowy Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia.

W oparciu o powyższą klauzulę nie można dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a jedynie w przypadku przedłużenia okresu trwania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1.1. niniejszej SIWZ (nie dotyczy zadań: 30 i 32).

5.5. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. 1. w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym terminie (nie dotyczy zadań: 30 i 32). Klauzule Waloryzacyjne - zgodnie z zapisami SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224527801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 p.z.p.).

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 p.z.p.).

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej wymienione wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Oferowane asortymenty muszą być dopuszczone - zgodnie z SIWZ

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224527801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/05/2019