Works - 224198-2021

05/05/2021    S87

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2021/S 087-224198

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 065-162167)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731766215
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jégkorszak Állatbemutató építése II-V. ütem 3 rész

Hivatkozási szám: EKR000246552021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II-V. ütem 3 részben

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/04/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 065-162167

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 08:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 14/05/2021
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattételi határidő a Kbt. 52.§ (4) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül, tekintettel arra, hogy tárgyi közbeszerzési eljárással kapcsolatosan kérdések érkeztek, amelyekre ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni.