Bunuri - 224213-2017

13/06/2017    S111    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Produse farmaceutice

2017/S 111-224213

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
Str. Washington nr. 8-10, sector 1
În atenția: Carmen Enache
011794 Bucuresti
România
Telefon: +40 212302980
E-mail: licitatie@cmdtamp.ro
Fax: +40 213180262

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.cmdtamp.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitii medicamente de uz uman.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul CMDTAMP-Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 12

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 30 250 170,20 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Frecventa contractelor subsecvente este lunara, trimestriala sau ori de cate ori este necesar, in functie de contractele incheiate cu CASA de sanatate, de fondurile proprii, de bugetul alocat si de necesitatile efective ale autoritatii contractante.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Conform caietului de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 30 250 170,20 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90
1)Descriere succintă
Flacon din polietilena de inalta densitate (HDPE) x 28 capsule moi (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 17 736 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 177.36 RON.
Lot nr: 2 Denumire: OMEPRAZOLUM
1)Descriere succintă
Cutie x 3 folii Al/PE-PE/Al x 10 capsule gastrorezistente (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 55 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 555.50 RON.
Lot nr: 3 Denumire: OMEPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla de culoare bruna x 28 capsule gastrorezsitente ( 2 ani dupa amb. pt. com.;dupa prima deschidere – 3luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 275 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 52.75 RON.
Lot nr: 4 Denumire: LANSOPRAZOLUM-30mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din PVC-Al-PO/Al-PE x 7 capsule gastrorezistente (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 358 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 23.58 RON.
Lot nr: 5 Denumire: LANSOPRAZOLUM-15mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din PVC-Al-PO/Al-PE x 7 capsule gastrorezistente (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 362 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.62 RON.
Lot nr: 6 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 7 comprimate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 21 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 212.50 RON.
Lot nr: 7 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 7 comprimate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 29 830 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 298.30 RON.
Lot nr: 8 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla incolora cu capacitate de 15ml continand pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila (21 luni- ambalarea pentru comercializare).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 10 030 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 100.30 RON.
Lot nr: 9 Denumire: MEBEVERINUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere x 10 capsule eliberare prelungita (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 21 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 216.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: OTILONIUM BROMIDUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 16 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 165.50 RON.
Lot nr: 11 Denumire: DOMPERIDONUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 10 compr.film. (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 68.40 RON.
Lot nr: 12 Denumire: DROTAVERINUM-40mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 25 fiole x 2ml; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 271 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.71 RON.
Lot nr: 13 Denumire: METOCLOPRAMIDUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere Al/PVC x 10 compr.; (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 767 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 17.67 RON.
Lot nr: 14 Denumire: TRIMEBUTINUM-300mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC/PVDC/AL x 10 comprimate filmate cu eliberare prelungita (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 18 685 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 186.85 RON.
Lot nr: 15 Denumire: TRIMEBUTINUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. Al/PVC x 15 compr. film. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 35 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 355.60 RON.
Lot nr: 16 Denumire: TRIMEBUTINUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 33 740 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 337.40 RON.
Lot nr: 17 Denumire: TRIMEBUTINUM-24 mg/5 ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 152,5 g granule pt. 250 ml susp. + masura dozatoare gradata (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.50 RON.
Lot nr: 18 Denumire: MESALAZINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 blist.PVC-PVDC/Al x 10 compr. gastrorez.(3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33612000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 602 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 56.02 RON.
Lot nr: 19 Denumire: ALFACALCIDOLUM-0.25mcg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. x 50 caps. moi (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 58 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 589.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: ALFACALCIDOLUM-0.5mcg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 30 capsule moi (3ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 162 950 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1629.50 RON.
Lot nr: 21 Denumire: CALCII GLUCONAS-95mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 10ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33617000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 16 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 165.20 RON.
Lot nr: 22 Denumire: ACENOCUMAROLUM-4mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 14 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 140.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: SULODEXIDUM-250ULS
1)Descriere succintă
Cutie cu 2 blistere din PVDC-PVC/Al – PVDC a cafte 25 capsule moi (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 361 270 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 3612.70 RON.
Lot nr: 24 Denumire: CLOPIDOGRELUM-75mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 69 210 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 692.10 RON.
Lot nr: 25 Denumire: DIGOXINUM-0.25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 470 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 34.70 RON.
Lot nr: 26 Denumire: NITROGLYCERINUM-0,4mg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din copolimer ciclo-olefinic care contine 180 doze, prevazut cu valva dozatoare, dispozitiv de administrare si capac de protectie cu inel de siguranta (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 273 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.73 RON.
Lot nr: 612 Denumire: OMEPRAZOLUM- 20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC/Al x 10 capsule gastrorezistente ( 2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 35 055 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 350.55 RON.
Lot nr: 613 Denumire: INDACATEROLUM- 150mcg
1)Descriere succintă
Cutie x blister din PA/Al/PVC x 30 capsule (3 blist. x 10 capsule) + un inhalator (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 64 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 644.55 RON.
Lot nr: 175 Denumire: LEVOFLOXACINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister PVC-PVDC/Al x 7 comprimate filmate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 992 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.92 RON.
Lot nr: 176 Denumire: LEVOFLOXACINUM-5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla transparenta cu dop din cauciuc bromobutilic si capac din Al a 1000ml solutie perfuzabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 466 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 54.66 RON.
Lot nr: 177 Denumire: NORFLOXACINUM-400mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.film.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 7 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 79.20 RON.
Lot nr: 178 Denumire: MOXIFLOXACINUM-400mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister transparent PP/Al x 5 comprimate filmate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 27 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 277.10 RON.
Lot nr: 179 Denumire: RIFAXIMINUM-200 mg
1)Descriere succintă
Cutie cu un blister din PVC-PE-PVDC/Aluminium a 12 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 75 624 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 756.24 RON.
Lot nr: 614 Denumire: INDACATEROLUM- 300mcg
1)Descriere succintă
Cutie x blister din PA/Al/PVC x 30 capsule (3 blist. x 10 capsule) + un inhalator (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 64 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 644.55 RON.
Lot nr: 180 Denumire: VANCOMYCINUM-1000mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu capacitate de 20ml care contine pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila (2 ani dupa ambalare si 24h dupa reconstituire).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 851 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.51 RON.
Lot nr: 615 Denumire: GLICOPIRONIU- 44mcg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere perforate PA-Al-PVC/Al x 30 x 1 capsula cu pulbere pentru inhalat insotite de un inhalator.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 44 874 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 448.74 RON.
Lot nr: 616 Denumire: COMBINATII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM)- 100/6mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon presurizat din Al x 180 doze, prevazut cu valva dozatoare, introdus in dispoz. de adm. din PE cu capac protector din plastic x 180 doze sol inh. (20 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 216 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2160.80 RON.
Lot nr: 181 Denumire: VANCOMYCINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu capacitate de 10ml care contine pulbere pentru concentrat pentru solutie perfuzabila (2 ani dupa ambalare si 24 h dupa reconstituire).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 653 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 26.53 RON.
Lot nr: 617 Denumire: NADROPARINUM-3800ui AFXa/0,4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla prevazute cu dispozitiv de protectie a acului x 0.4ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 25 491 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 254.91 RON.
Lot nr: 618 Denumire: NADROPARINUM-5700ui AFXa/0.6ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla prevazute cu dispozitiv de protectie a acului x 0.6ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 39 555 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 395.55 RON.
Lot nr: 182 Denumire: LIDOCAINUM-10 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon spray x 38g (50ml); (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 559 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.59 RON.
Lot nr: 183 Denumire: COMBINATII tip cathejell cu lidocaina
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 5 seringi x 12.5g; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 13 460 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 134.60 RON.
Lot nr: 619 Denumire: CINOLAZEPAMUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere Al/PVDC-PVC x 10 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 391 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 23.91 RON.
Lot nr: 184 Denumire: BROMAZEPAMUM-3mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. x 10 compr.; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 620 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 16.20 RON.
Lot nr: 620 Denumire: COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM)-150mg/37.5mg/200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon alb din PEID cu capac din PP prevazut cu sistem de inchidere securizat pentru copii cu sigiliu si desicant x 100 comprimate filmate (2ani-dupa ambalare pentru comercializare, dupa prima deschidere 175zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 553 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 55.53 RON.
Lot nr: 185 Denumire: ALPRAZOLAMUM-0.50mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 55.20 RON.
Lot nr: 186 Denumire: ALPRAZOLAMUM-1mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 217 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.17 RON.
Lot nr: 621 Denumire: RASAGILINUM-1 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din Al/Al x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 071,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 70.72 RON.
Lot nr: 187 Denumire: ALPRAZOLAMUM-0.25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 468 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 34.68 RON.
Lot nr: 622 Denumire: ROPINIROLUM-2mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate eliberare prelungita (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 769,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 7.70 RON.
Lot nr: 188 Denumire: NITRAZEPAMUM-2.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 284 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2.84 RON.
Lot nr: 623 Denumire: ACIDUM ASCORBICUM-750mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna x 5 ml solutie injectabila (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 13 130 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 131.30 RON.
Lot nr: 189 Denumire: NITRAZEPAMUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 326 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 3.26 RON.
Lot nr: 624 Denumire: DENOSUMAB-60mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 seringa preumpluta din sticla (in blister) cu ac si protectie automata pentru ac (30 luni la 2-8gradeC / 30 zile sub 25gradeC).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 17 809 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 178.09 RON.
Lot nr: 190 Denumire: MIDAZOLAMUM-7.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PE-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 780 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 57.80 RON.
Lot nr: 625 Denumire: FONDAPARINUX SODIUM-2.5mg/0.5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla x 0,5ml solutie injectabila prevazute cu un sistem automat de siguranta de culoare albastra (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 409 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 194.09 RON.
Lot nr: 191 Denumire: ZOPICLONUM-7.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. Al/PVC x 20 compr.film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 8 712 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 87.12 RON.
Lot nr: 192 Denumire: ZOPICLONUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC/Al x 10 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 4 140 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 41.40 RON.
Lot nr: 193 Denumire: ZOPICLONUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 4 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 44.80 RON.
Lot nr: 194 Denumire: TIANEPTINUM-12.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. Al/PVC x 30 DRAJ.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 476 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 254.76 RON.
Lot nr: 626 Denumire: FONDAPARINUX SODIUM-7.5mg/0.6ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla x 0,6ml solutie injectabila prevazute cu un sistem automat de siguranta de culoare purpurie (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 58 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 585.20 RON.
Lot nr: 195 Denumire: PRAMIRACETAMUM-600mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 10 compr.film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 146 460 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1464.60 RON.
Lot nr: 196 Denumire: PIRACETAMUM-1200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 20 310 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 203.10 RON.
Lot nr: 197 Denumire: PIRACETAMUM-800mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blistere x 15 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 15 325 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 153.25 RON.
Lot nr: 198 Denumire: GINKGO BILOBA-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 15 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 72 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 721.20 RON.
Lot nr: 199 Denumire: GINKGO BILOBA-40mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon de sticla bruna x 30ml + 1 pipeta din polietilena (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 12 905 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 129.05 RON.
Lot nr: 200 Denumire: GINKGO BILOBA-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blistere Al/PVC/PVDC x 10 capsule; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 17 124 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 171.24 RON.
Lot nr: 627 Denumire: „PANCREATINUM-”125mg(10000ui)
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film. gastrorez.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 44.00 RON.
Lot nr: 201 Denumire: GINKGO BILOBA-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blistere din Al/PVC x 10 capsule (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 28 194 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 281.94 RON.
Lot nr: 628 Denumire: PANCREATINUM Combinatii tip Kreon-150mg-10000UI
1)Descriere succintă
Flacon din PEID cu 20 caps. gastrorez. (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 202 Denumire: GINKGO BILOBA-120mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blistere PVC-PVDC/Al x 10 capsule (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 33 815 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 338.15 RON.
Lot nr: 629 Denumire: PANCREATINUM Combinatii tip Kreon-300mg-25000
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. din PEID x 20 caps. gastrorez.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 203 Denumire: BETAHISTINUM-24mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 20 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 21 975 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 219.75 RON.
Lot nr: 204 Denumire: BETAHISTINUM-8mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere PVC-PVDC/Al x 25 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 16 464 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 164.64 RON.
Lot nr: 205 Denumire: COMBINATII (CINARIZINUM + DIMENHIDRINATUM)
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 24 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 7 616 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 76.16 RON.
Lot nr: 206 Denumire: HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINAY-215,2mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 5 fiole din sticla bruna cu punct de rupere x 10 ml sol. inj./conc. pt. sol. perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 12 914 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 129.14 RON.
Lot nr: 631 Denumire: Fosfolipide essentiale-300mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. X 10 caps. (2 ani); VITAMINE' Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 12 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 125.00 RON.
Lot nr: 632 Denumire: Drotaverinum-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. Al/PVC x 20 compr. (3 ani) Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani,
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 633 Denumire: Loperamidum-2mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 6 caps.; 5 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 634 Denumire: NIFUROXAZIDUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 14 caps.;(5 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 635 Denumire: Combinatii tipfortrans
1)Descriere succintă
Cutie cu 4 plicuri din hartie-Al-PE x 73,69 g pulb. pt. sol. Orala; 5 ani – dupa ambalare pt. comercializare;Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 636 Denumire: Combinatii tip Vitamax
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 15 caps. Moi; (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 60.00 RON.
Lot nr: 637 Denumire: Combinatii tip ALAnerv
1)Descriere succintă
Cutie X 20 caps moi gelatinoase a 18.4g; (4 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 638 Denumire: Combinatii tip Zir-fos
1)Descriere succintă
Cutie cu 12 plicuri a 3g; (4 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 639 Denumire: Redoxon (ACIDUM ASCORBICUM)
1)Descriere succintă
Cutie x 10 compr. eff. (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 640 Denumire: Combinatii tip Aspacardin-180mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. x 10 compr. (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 400.00 RON.
Lot nr: 641 Denumire: Combinatii tip de Ca cu VIT D3-500 mg Ca+ 200 UI Vit. D3
1)Descriere succintă
Cutie x 1 fl. X 20 compr. masticabile (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 642 Denumire: Combinatii tip septolete-3mg/1mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 16 pastile; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 643 Denumire: Combinatii tip septolete-1,5mg+5,0mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. PEID cu pulverizator si capac din PP de culoare albastra care contine 30 ml spray bucofaringian, sol.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.00 RON.
Lot nr: 644 Denumire: Combinatii tip trachisan
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. PEID cu pulverizator si capac din PP de culoare albastra care contine 30 ml spray bucofaringian, sol.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 66.00 RON.
Lot nr: 645 Denumire: Combinatii tip herbion-7mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 150 ml sirop+1 lingurita dozatoare; 2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; dupa prima deschidere a flac.-3 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 646 Denumire: Combinatii tip herbion-6mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. din sticla bruna cu capac din PEID si o lingurita dozatoare transparenta din PP de 5 ml x 150 ml sirop; 2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-3 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 207 Denumire: HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINAY-215,2mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 5 fiole din sticla bruna cu punct de rupere x 5 ml sol. inj./conc. pt. sol. perf.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 8 864 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 88.64 RON.
Lot nr: 647 Denumire: XYLOMETAZOLINUM+DEXPANTHENOLUM-1mg/50mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. pulverizator PEID cu capac transparent din plastic, a 10 ml spray nazal, sol. (sol. eficienta pt 100 doze); 2 ani-dupa ambalarea pt comercializare;dupa prma deschidere-3 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 648 Denumire: Acid acetilsalicilic-75mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist.PA-Al-PVC/Al x 10 compr. film. gastrorez.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 8 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1500.00 RON.
Lot nr: 649 Denumire: Heparina gel-100.000 UI
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 50g gel; (5 ani)Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 650 Denumire: COMBINATII TIP BANEOCIN-pulbere cutanata
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. de pudrat PE x 10g pulb. (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 651 Denumire: COMBINATII TIP BANEOCIN-unguent
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 20g (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 652 Denumire: COMBINATII TIP OXIMED
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon presurizat x 59,5 g; (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 60.00 RON.
Lot nr: 653 Denumire: SULFADIAZINA ARGENTICA-1 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 50g; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 654 Denumire: Combinatii tip curiosin
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 15g; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 655 Denumire: IBUPROFENUM -400mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. X 12 draj. (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 50 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 500.00 RON.
Lot nr: 656 Denumire: IBUPROFENUM +Pseudoefedrina -200mg/30mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 12 draj. (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 32 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 320.00 RON.
Lot nr: 657 Denumire: IBUPROFENUM -200mg
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 12 caps. Moi; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 600.00 RON.
Lot nr: 658 Denumire: IBUPROFENUM -400mg
1)Descriere succintă
Cutie cu 12 plicuri unidoza din hartie/Al/PE cu pulb. Orala; 3 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; dupa dizolvarea pulberii-se utilizeaza imediat; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 72 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 720.00 RON.
Lot nr: 208 Denumire: ACIDUM ALPHA – LIPOICUM-600 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate; 5 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 57 312 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 573.12 RON.
Lot nr: 209 Denumire: BRINZOLAMIDUM-1 % – 5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 5ml.; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 44 870 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 448.70 RON.
Lot nr: 210 Denumire: CARTEOLOLUM-20mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEJD x 3ml picaturi oftalmice cu eliberare prelungita 2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-28 zile.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 089 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 10.89 RON.
Lot nr: 211 Denumire: COMBINATII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)-20mg/ml+5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flacon de tip OCUMETER PLUS x 5ml picaturi oftalmice, solutie (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 35 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 359.20 RON.
Lot nr: 212 Denumire: TIMOLOLUM-0.5 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon cu picurator x 5ml picaturi oftalmice (2 ani; dupa prima deschidere a flaconului – 28 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 530 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 5.30 RON.
Lot nr: 213 Denumire: DORZOLAMIDUM-20mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. de tip OCUMETER PLUS alcatuit dintr-un flac. translucid din PEID, cu capacit de 8ml, cu picurator din PEID, inchis cu capac alcatuit din 2 componente si prevazut cu banda de siguranta, ca parte a etichetei prod. x 5ml sol. oft. (2ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 22 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 223.40 RON.
Lot nr: 214 Denumire: DORZOLAMIDUM-20mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEJD, prevazut cu picurator din pejd, continand 5ml picaturi oftalmice, solutie (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 906 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.06 RON.
Lot nr: 215 Denumire: TRAVOPROSTUM-40g/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 2,5 ml;(2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 55 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 558.40 RON.
Lot nr: 216 Denumire: LATANOPROSTUM-50 µg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flacon picurator din PE continfnd 2,5 ml picaturi oftalmice, solutie, prevazut cu capac cu filet si capac suplimentar de protectie din PE (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 44 928 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 449.28 RON.
Lot nr: 217 Denumire: COMBINATII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM)-50 µg/ml + 5 mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon picurator PE cu capac suplimentar de protectie x 2,5 ml solutie oftalmica (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 51 804 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 518.04 RON.
Lot nr: 218 Denumire: TROPICAMIDUM-1 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEJD prevazut cu picurator din PEJD inchis cu capac din PEJD x 10ml picaturi oftalmice,solutie (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 296 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.96 RON.
Lot nr: 219 Denumire: PRANOPROFENUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEJD prevazut cu aplicator pentru picurare din PEJD x 5ml picaturi oftalmice, solutie (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.60 RON.
Lot nr: 220 Denumire: COMBINATII (BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)-10mg/ml+5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 5 ml suspensie oftalmica (2 ani;4 saptamani de la deschiderea flaconului).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 17 409 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 174.09 RON.
Lot nr: 221 Denumire: BETAXOLOLUM-5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEID prevazut cu picurator x 5ml; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 282 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.82 RON.
Lot nr: 222 Denumire: LATANOPROSTUM-50mcg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEJD X 2.5ml picaturi oftalmice, solutie (3 ani dupa amb. pt. com., 4 sapt. – dupa prima desch. a flac.).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 15 090 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 150.90 RON.
Lot nr: 223 Denumire: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM-50micrograme/100micrograme
1)Descriere succintă
Cutie x 1 dispozitiv de inhalat din plastic prevazut cu indicator ce arata nr. dozelor ramase x 60 doze pulbere de inhalat (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 128 352 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1283.52 RON.
Lot nr: 224 Denumire: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM-50micrograme/250micrograme
1)Descriere succintă
Cutie x 1 dispozitiv de inhalat din plastic prevazut cu indicator ce arata nr. dozelor ramase x 60 doze pulbere de inhalat (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 163 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1632.60 RON.
Lot nr: 225 Denumire: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM-50micrograme/500micrograme
1)Descriere succintă
Cutie x 1 dispozitiv de inhalat din plastic prevazut cu indicator ce arata nr. dozelor ramase x 60 doze pulbere de inhalat (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 218 532 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2185.32 RON.
Lot nr: 226 Denumire: IPRATROPII BROMIDUM-20mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 200 doze; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 65.40 RON.
Lot nr: 659 Denumire: IBUPROFENUM
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 12 compr. film.; (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 66 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 660.00 RON.
Lot nr: 660 Denumire: Combinatii tip prospan-7mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla x 100 ml sirop + msura dozatoare; (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 661 Denumire: DICLOFENACUM-"1 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 45 gr; gel; (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 662 Denumire: INDOMETACINUM-4 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub din Al x 35 g; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 663 Denumire: PIROXICAMUM-20mg/plic
1)Descriere succintă
Cutie x 20 plicuri dublu compartimentat x 3 g pulb. pt. sol. Orala;3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 664 Denumire: Combinatii tip Prostamol UNO
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blist. x 10 compr.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 240.00 RON.
Lot nr: 665 Denumire: POVIDONUM IODINATUM-100mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. din PE verde x 1000 ml sol. cutanata + picurator; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 25 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 250.00 RON.
Lot nr: 666 Denumire: POVIDONUM IODINATUM-100mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. din PE verde x 30 ml sol. cutanata + picurator; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 667 Denumire: POVIDONUM IODINATUM-100mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 20 g unguent; 2ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 668 Denumire: FERVEX (pentru adulti)
1)Descriere succintă
Cutie x 8 plicuri cu granule pentru solutie orala (paracetamol 500mg, acid ascorbic 200mg, maleat de feniramina 25 mg) (5 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 669 Denumire: Combinatii tip theraflu
1)Descriere succintă
Cutie cu 10 plicuri unidoza din PET/PEJD/Al/PEJD x 14,888 g pulb. pt. sol. orala; 2ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 670 Denumire: Combinatii tip theraflu
1)Descriere succintă
Cutie cu 10 plicuri unidoza din PET/PEJD/Al/PEJD x 14,888 g pulb. pt. sol. orala; 2ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 671 Denumire: COMBINATII TIP BIORINIL
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon (cu sist. de pulverizare) x 10ml; (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 300.00 RON.
Lot nr: 672 Denumire: MOMETASONUM-50mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PP x 140 doze (18g) (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 22 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 225.00 RON.
Lot nr: 673 Denumire: BENZYDAMINUM-3mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 pachete din hartie laminata cu Al x 10 pastile; 4ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 674 Denumire: BENZYDAMINUM-0.30 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PE x 15 ml spary bucofaringian prevazut cu pompa dozatoare + aplicator bucal; 4 ani;Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 675 Denumire: CLORURA DE SODIU 0.9 %-0.90 %
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 10 ml (2 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2000.00 RON.
Lot nr: 676 Denumire: Acid acetilsalicilic-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. x 10 comprimate filmate gastrorezistente(5 ani);Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 20 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 200.00 RON.
Lot nr: 677 Denumire: Acid acetilsalicilic
1)Descriere succintă
Cutie x 5 plicuri multistratificate din hartie/PE/Al/surlin x 2 compr. eff.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 12 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 125.00 RON.
Lot nr: 227 Denumire: MOMETASONUM-50micrograme/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEID prevazut cu pompa dozatoare manuala din PP care contine 18g suspensie, echivalent cu 140 doze (2ani dupa ambalare pt. com., dupa prima desch. a flac. 2 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 355 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 113.55 RON.
Lot nr: 678 Denumire: Acid acetilsalicilic-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. Al/PP x 10 compr.; 5 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 228 Denumire: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM-25mcg/250mcg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din Al prevazut cu o valva de masurare si dozator din plastic, cu indicator pentru doza, introdus intr-o punga cu sac de silicagel a 120 doze suspensie de inhalat presurizata.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 58 445 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 584.45 RON.
Lot nr: 679 Denumire: DICLOFENACUM-1 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub din Al x 50 g gel; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 229 Denumire: SALMETEROLUM + FLUTICASONUM-25mcg/125mcg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din Al prevazut cu o valva de masurare si dozator din plastic, cu indicator pentru doza, introdus intr-o punga cu sac de silicagel a 120 doze suspensie de inhalat presurizata.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 45 485 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 454.85 RON.
Lot nr: 680 Denumire: LORATADINUM -10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. PVC/Al x 10 compr.; INOVATIV; 4 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 60.00 RON.
Lot nr: 230 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM)-5mg/1.25mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP cu capac din PEJD x 30 comprimate filmate (2 ani, dupa prima deschidere a flaconului – 30 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 820 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 118.20 RON.
Lot nr: 681 Denumire: ACETYLCYSTEINUM -200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. Al/PVC x 10 caps.; 3ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 231 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM)-10mg/2.5mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP cu capac din PEJD x 30 comprimate filmate (2 ani, dupa prima deschidere a flaconului – 30 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 18 345 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 183.45 RON.
Lot nr: 682 Denumire: ACETYLCYSTEINUM -200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub din Al x 20 compr. eff.; 3ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 232 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM)-10mg/2.5mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP cu capac din PEJD x 30 comprimate filmate (2 ani, dupa prima deschidere a flaconului – 30 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 19 299 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 192.99 RON.
Lot nr: 683 Denumire: ACETYLCYSTEINUM -600mg
1)Descriere succintă
Cutie cu plicuri sigilate din folie triplu strat (PE-Al-hartie) x 10 compr. eff.; 3ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 233 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM + AMLODIPINUM)-5mg/1.25mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP cu capac din PEJD x 30 comprimate filmate (2 ani, dupa prima deschidere a flaconului – 30 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 12 864 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 128.64 RON.
Lot nr: 234 Denumire: TIOTROPIUM-18 micrograme
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere Al/PVC-Al x 10 capsule cu pulbere de inhalat si dispozitiv HandiHaler (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 160 920 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1609.20 RON.
Lot nr: 684 Denumire: SIMETICON-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. Al/PVC x 25 caps. moi; 3 ani; INOVATIV; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 66.00 RON.
Lot nr: 685 Denumire: "Combinatii tip TRIFERMENT-275mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. film. gastrorez.; (3 ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 75.00 RON.
Lot nr: 235 Denumire: TIOTROPIUM-2.5 micrograme
1)Descriere succintă
Cutie x 1 ambalaj unic cu un inhalator Respimat si un cartus care furnizeaza 60 pufuri (30 doze medicinale ) solutie pentru inhalat ( 3 ani – dupa ambalare pt. comercializare;dupa prima deschidere – 3 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 158 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1580.80 RON.
Lot nr: 236 Denumire: COMBINATII (TIOTROPIUM + OLODATEROLUM)-2.5micrograme/2.5micrograme
1)Descriere succintă
Cutie cu ambalaj unic format dintr-un inhalator Respimat si un cartus care furnizeaza 60pufuri solutie pentru inhalat (30 doze terapeutice) (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 26 888 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 268.88 RON.
Lot nr: 237 Denumire: MONTELUKASTUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din folie OPA-Al-PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 35 740 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 357.40 RON.
Lot nr: 686 Denumire: ACIDUM DEHYDROCHOLICUM-250mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blist. Al/PVC x 10 compr.; 4 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.00 RON.
Lot nr: 238 Denumire: MONTELUKASTUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din folie OPA-Al-PVC/Al x 14 comprimate masticabile (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 7 148 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 71.48 RON.
Lot nr: 687 Denumire: PARACETAMOLUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. PVC/Al x 10 compr.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 239 Denumire: MONTELUKASTUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 29 748 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 297.48 RON.
Lot nr: 688 Denumire: CETIRIZINUM -10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blist. PVC/Al x 7 compr. film.; 5 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 689 Denumire: Combinatii tip stodal
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 200 ml; 5 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 690 Denumire: MAGNESII OROTAS-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.; (5ani); Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 195.00 RON.
Lot nr: 691 Denumire: ARGININUM-1g/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 20 fiole x 5 ml sol. Orala; 4ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 105.00 RON.
Lot nr: 692 Denumire: XYLOMETAZOLINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. PEID prevazut cu sistem de pompare tip 3K din PP si capac din PEID x 10 ml spray nazal., sol.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 15 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 150.00 RON.
Lot nr: 693 Denumire: XYLOMETAZOLINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flacon din sticla bruna x 10 ml spray nazal, sol. + pompa de pulverizare;2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; 30 zile-dupa prima deschidere a flac.; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 694 Denumire: XYLOMETAZOLINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 flac. din sticla prevazut cu pompa de pulverizare a 10 ml spray nazal, sol.;2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac. -30 zile;Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 240 Denumire: FENSPIRIDUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 15 comprimate cu eliberare prelungita (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 71 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 714.50 RON.
Lot nr: 695 Denumire: Combinatii tip decasept
1)Descriere succintă
Cutie cu 20 comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 241 Denumire: FENSPIRIDUM-2mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 150ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 037 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.37 RON.
Lot nr: 696 Denumire: DEXPANTHENOLUM-5 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al, prevazut cu aplicator x 10 g; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 697 Denumire: Combinatii tip anghirol-3.25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. Al/PVC x 15 compr.; 4 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 44.00 RON.
Lot nr: 242 Denumire: ERDOSTEINUM-300mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 10 capsule (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 32 660 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 326.60 RON.
Lot nr: 698 Denumire: Combinatii tip antinevralgic
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. Al/Aclar-PVC x 10 compr.; 18 luni; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 16 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 160.00 RON.
Lot nr: 243 Denumire: ERDOSTEINUM-175mg/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru suspensie orala 100ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 444 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 24.44 RON.
Lot nr: 699 Denumire: Combinatii tip dicarbocalm
1)Descriere succintă
Cutie cu 3 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate masticabile;3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 54.00 RON.
Lot nr: 700 Denumire: Combinatii tipfasconal
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. PVC-PE-PVDC-PE-PVC/Al x 10 compr.;2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 39.00 RON.
Lot nr: 701 Denumire: Combinatii hemorzon
1)Descriere succintă
Cutie cu 2 folii termoformate PVC/PE x 6 supoz.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 702 Denumire: Combinatii hemorzon
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 tub din Al x 18 g ung.;2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 703 Denumire: Combinatii tip magne b6
1)Descriere succintă
Cutie cu 5 blist. PVC/Al x 10 draj.;2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 96.00 RON.
Lot nr: 704 Denumire: Combinatii tipnostamine
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 10 ml;3 ani-dupa ambalatra pt. comercializare; 28 zile-dupa prima deschidere a flac.; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 705 Denumire: Combinatii tip solpadeine-500mg/8mg/30mg
1)Descriere succintă
Cutie cu 6 folii din hartie-PE-Al-PE x 2 compr. eff.; 4 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 39.00 RON.
Lot nr: 706 Denumire: NAPHAZOLINUM-0,03 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon picurator, monobloc PEID x 10 ml pic. oft. sol.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 707 Denumire: Combinatii tip quinax-0,15mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEJD prevazut cu picurator x 15 ml; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 96.00 RON.
Lot nr: 708 Denumire: DIOSMECTITA-3g/plic
1)Descriere succintă
Cutie cu 10 plicuri hartie/Al/PE x 3,76 g pulb. pt. susp. Orala; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 709 Denumire: Combinatii tip tonotil
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flac. x 10 ml sol. orala, prevazute cu dop lacas pt. 170 mg pulb.; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.
Lot nr: 710 Denumire: NITROGLYCERINUM-25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 plicuri x 1 sist. terapeutic transdermic; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 10.00 RON.
Lot nr: 711 Denumire: Combinatii tip coldrex
1)Descriere succintă
Cutie x 10 plicuri x 6,427 g pulb. Orala; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.00 RON.
Lot nr: 712 Denumire: BISACODYLUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie cu 3 blist. PVC-PVDC/Al x 10 draj. gastrorez.; 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 244 Denumire: FLUTICASONUM PROPIONAT-50mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon presurizat x 120 doze x 50mcg suspensie de inhalat presurizata, prevazut cu valva dozatoare (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 35 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 352.20 RON.
Lot nr: 713 Denumire: BISACODYLUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie cu 1 folie termosudata Al-PE/PE-Al x 6 supoz. 3 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 714 Denumire: BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. PVC/PVDC-Al x 20 draj.; 5 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 4 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 300 Denumire: COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM + BETHAMETASONUM)-0.2g+0.5g/100ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEJD x 5ml picaturi oftalmice suspensie + aplicator pentru picurare (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 394 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.94 RON.
Lot nr: 245 Denumire: THEOPHYLLINUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere Al/PVC x 10 capsule eliberare prelungita (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 14 610 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 146.10 RON.
Lot nr: 301 Denumire: COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM)-300mcg/ml+5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEJD x 3ml picaturi oftalmice solutie (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 41 616 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 416.16 RON.
Lot nr: 302 Denumire: INDOMETACINUM-0,15 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 5ml;
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 72.50 RON.
Lot nr: 303 Denumire: DIAZEPAMUM-10mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 2ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 196 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.96 RON.
Lot nr: 304 Denumire: DIAZEPAMUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist PVC/Al x 10 compr. ; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 248 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.48 RON.
Lot nr: 305 Denumire: METOCLOPRAMIDUM-5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna prevazute cu punct de rupere x 2ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 371 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.71 RON.
Lot nr: 306 Denumire: DIGOXINUM-0.5mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere si 2 inele (rosu si portocaliu) x 2ml solutie injectabila.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 413 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 4.13 RON.
Lot nr: 307 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT-1mg/g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 30g crema (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 507 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.07 RON.
Lot nr: 308 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT-1mg/g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 30 g unguent (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 507 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.07 RON.
Lot nr: 246 Denumire: COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)-160mcg/4.5mcg/inhal.
1)Descriere succintă
Cutie x 1 recipient multidoza x 60 doze prevazut cu dispozitiv de administrare si dispozitiv indicator al numarului de doze (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 91 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 912.60 RON.
Lot nr: 309 Denumire: PANTOPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere OPA-Al-PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 9 852 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 98.52 RON.
Lot nr: 310 Denumire: PANTOPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere OPA-Al-PVC/Al x 15 comprimate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 20 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 207.60 RON.
Lot nr: 717 Denumire: PERINDOPRILUM-4mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 712 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 117.12 RON.
Lot nr: 311 Denumire: LOSARTANUM-50mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PE-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 14 410 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 144.10 RON.
Lot nr: 718 Denumire: PERINDOPRILUM-8mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 7 290 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 72.90 RON.
Lot nr: 312 Denumire: DILTIAZEMUM-90 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. elib. prel.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 255 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 52.55 RON.
Lot nr: 719 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM)-2mg/0.625mg
1)Descriere succintă
Cutie x blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 351 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 33.51 RON.
Lot nr: 313 Denumire: HYDROCORTISONUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu liofilizat pt. sol. inj. + 1 fiola solv. x 2ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 11 730 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 117.30 RON.
Lot nr: 720 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM)-4mg/1.25mg
1)Descriere succintă
Cutie x blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 246 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 62.46 RON.
Lot nr: 314 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM-20 MG/G
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 15g crema (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 117 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.17 RON.
Lot nr: 315 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM-20 MG/G
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 15g unguent (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 117 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.17 RON.
Lot nr: 316 Denumire: COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ HYDROCORTISONUM)-20 MG/1G pe gram
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 15g crema (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 309 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 63.09 RON.
Lot nr: 317 Denumire: CEFTAZIDIMUM-1g
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane pulbere pentru solutie injectabila / perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 14 016 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 140.16 RON.
Lot nr: 247 Denumire: COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM)-320mcg/9mcg/inhal.
1)Descriere succintă
Cutie x 1 recipient multidoza x 60 doze prevazut cu dispozitiv de administrare si dispozitiv indicator al numarului de doze (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 98 274 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 982.74 RON.
Lot nr: 318 Denumire: CIPROFLOXACINUM-0.003
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon picurator monobloc x 5ml; 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 495 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 4.95 RON.
Lot nr: 319 Denumire: AZITHROMYCINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. Al/PVC x 3 compr.film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 725 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 77.25 RON.
Lot nr: 248 Denumire: SALBUTAMOLUM-100mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon presurizat prevazut cu valva dozatoare x 200 doze + 1 dispozitiv de administrare (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 445 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 54.45 RON.
Lot nr: 320 Denumire: CARVEDILOLUM-6.25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 910 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 109.10 RON.
Lot nr: 321 Denumire: CARVEDILOLUM-12.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. PVC-PVDC/Al x 14 compr.; (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 23 360 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 233.60 RON.
Lot nr: 322 Denumire: CARVEDILOLUM-12.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere OPA-Al-PVC/Al x 7 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 72.66 RON.
Lot nr: 323 Denumire: CARVEDILOLUM-25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere OPA-Al-PVC/Al x 14 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 970 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 49.70 RON.
Lot nr: 324 Denumire: CARVEDILOLUM-25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere din OPA-Al-PVC/Al x 7 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 55.50 RON.
Lot nr: 325 Denumire: ITRACONAZOLUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. x 5 caps. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 791 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 47.91 RON.
Lot nr: 326 Denumire: RALOXIFENUM-60mg
1)Descriere succintă
Cutie x 28 comprimate filmate (blist. Aclar) (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 13 134 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 131.34 RON.
Lot nr: 327 Denumire: BISOPROLOLUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr.film. (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 39 735 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 397.35 RON.
Lot nr: 328 Denumire: BISOPROLOLUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr.film. (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 23 175 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 231.75 RON.
Lot nr: 329 Denumire: BISOPROLOLUM-2.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 16 845 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 168.45 RON.
Lot nr: 330 Denumire: SIMVASTATINUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 27 420 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 274.20 RON.
Lot nr: 331 Denumire: SIMVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 38 970 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 389.70 RON.
Lot nr: 332 Denumire: SIMVASTATINUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 26 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 267.70 RON.
Lot nr: 333 Denumire: COMBINATII (NEBIVOLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)-5mg/12.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PP-COC-PP/Al x 28 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 264 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 32.64 RON.
Lot nr: 249 Denumire: FLUTICASONUM PROPIONAT-250mcg/doza
1)Descriere succintă
Cutie x 1 dispozitiv inhalator din plastic sub forma de disc x 1 blister PVC/Al x 60 doze (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 67 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 670.80 RON.
Lot nr: 334 Denumire: PANTOPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie de carton cu blister din Al/Al cu ranforsare din carton x 30 comprimate filmate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 18 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 183.00 RON.
Lot nr: 335 Denumire: PANTOPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie de carton cu blister din Al/Al cu ranforsare din carton x 30 comprimate filmate gastrorezistente (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 33 684 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 336.84 RON.
Lot nr: 336 Denumire: PANTOPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon cu pulbere pentru solutie injectabila x 40mg (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 356 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.56 RON.
Lot nr: 250 Denumire: DESLORATADINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 30 comprimate filmate (PCTFE/PVC/AL); 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 530 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 255.30 RON.
Lot nr: 251 Denumire: DESLORATADINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 30 comprimate orodispersabile (PVC/OPA/Al); 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 481,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.82 RON.
Lot nr: 252 Denumire: DESLORATADINUM-0.5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 120ml solutie orala + lingurita dozatoare de 2.5ml si 5ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 817,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 8.18 RON.
Lot nr: 337 Denumire: CLOPIDOGRELUM-75mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 486 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 34.86 RON.
Lot nr: 253 Denumire: SALMETEROL UM+FLUTICAS ONUM-50mi crogr ame/ 250m
1)Descriere succintă
Cutiecu 1 dispozitiv inhalator din plastic continand blistere din OPA-Al-PVC/Alx 60 unidoze pulbere de inhalat (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 325 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 93.25 RON.
Lot nr: 254 Denumire: SALMETEROL UM+FLUTICAS ONUM-50mi crogr ame/ 500m
1)Descriere succintă
Cutie cu blister OPA-Al-PVC/Alcontinand 1dispozitiv x 60 doze cu pulbere de inhalat (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 12 483 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 124.83 RON.
Lot nr: 338 Denumire: NITROGLYCERINUM-25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 plicuri x 1 sistem terapeutic transderm. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 558 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.58 RON.
Lot nr: 255 Denumire: DESLORATADINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister OPA/Al/PVC-Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 96.80 RON.
Lot nr: 339 Denumire: DICLOFENACUM-50mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 10 draj.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 458 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.58 RON.
Lot nr: 340 Denumire: DICLOFENACUM-50mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 folii PVC/PEJD x 5 supoz.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 9.60 RON.
Lot nr: 256 Denumire: LEVOCETIRIZINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 259.00 RON.
Lot nr: 341 Denumire: DICLOFENACUM-25mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole cu punct de rupere x 3ml; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 523 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.23 RON.
Lot nr: 257 Denumire: COMBINATII (LORATADINUM + PSEUDOEFEDRINUM)-5mg/120mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC/Al x 7 comprimate eliberare modificata (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 883 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.83 RON.
Lot nr: 342 Denumire: KETOPROFENUM-50mg/ml-2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 fiole x 2ml solutie injectabila; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 971 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 9.71 RON.
Lot nr: 258 Denumire: METAMIZOLUM NATRIUM-1g/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna x 2 ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 12 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 122.60 RON.
Lot nr: 343 Denumire: NEOSTIGMINI METILSULFAS-0.5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora prevazute cu inel de rupere sau cu punct de rupere x 1ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 285 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2.85 RON.
Lot nr: 344 Denumire: ATROPINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora, cu inel de rupere sau cu punct de rupere, a cate 1ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 963,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 9.64 RON.
Lot nr: 259 Denumire: METAMIZOLUM NATRIUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 20 568 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 205.68 RON.
Lot nr: 260 Denumire: RANITIDINUM-25mg/ml-2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 2 ml;(3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 10 512 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 105.12 RON.
Lot nr: 345 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PE + desicant/Al+PE continand 28 capsule gastrorezistente (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 18 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 180.40 RON.
Lot nr: 346 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PE + desicant/Al+PE continand 28 capsule gastrorezistente (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 29 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 290.80 RON.
Lot nr: 261 Denumire: RANITIDINUM-150mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din folie PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 4 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 47.10 RON.
Lot nr: 347 Denumire: TELMISARTANUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere din OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 41 525 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 415.25 RON.
Lot nr: 262 Denumire: EPINEPHRINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 100 fiole din sticla bruna cu punct de rupere x 1ml solutie injectabila (1 an).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 579 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 95.79 RON.
Lot nr: 348 Denumire: TELMISARTANUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere din OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 60 325 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 603.25 RON.
Lot nr: 263 Denumire: GLUCOSUM-3.3g/10ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere sau punct de rupere x 10ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 4 086 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.86 RON.
Lot nr: 264 Denumire: DOPAMINUM-5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna cu inel de rupere sau punct de rupere x 10ml concentrat pentru solutie perfuzanila (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 665 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 6.65 RON.
Lot nr: 265 Denumire: LIDOCAINUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x 10ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 35 790 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 357.90 RON.
Lot nr: 266 Denumire: LIDOCAINUM-20mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 620 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 56.20 RON.
Lot nr: 349 Denumire: TELMISARTANUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 30 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 306.00 RON.
Lot nr: 267 Denumire: LIDOCAINUM-40mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 365 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 33.65 RON.
Lot nr: 350 Denumire: TELMISARTANUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere Al/Al x 28 comprimate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 51 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 512.20 RON.
Lot nr: 268 Denumire: ETAMSYLATUM-250mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 396 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.96 RON.
Lot nr: 269 Denumire: CARBAZOCHROMI SALICYLAS-0.3mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 5ml solutie injectabila/perfuzabila prevazut cu punct de rupere; 1 an.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 957 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 39.57 RON.
Lot nr: 351 Denumire: BETAHISTINUM-24mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere din PVC-PVDC/Al x 60 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 25 950 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 259.50 RON.
Lot nr: 270 Denumire: PHYTOMENADIONUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna prevazute cu punct de rupere x 1ml; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 010 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 50.10 RON.
Lot nr: 352 Denumire: KETOPROFENUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 20 comprimate filmate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 805 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.05 RON.
Lot nr: 353 Denumire: KETOPROFENUM-150mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. x 20 compr. ret.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 795 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 77.95 RON.
Lot nr: 271 Denumire: COMBINATII TIP ALGIFEN
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna prevazute cu inel de rupere x 5ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33675000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.40 RON.
Lot nr: 354 Denumire: DEXKETOPROFENUM-50mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna x 2ml solutie injectabila / concentrat pentru solutie perfuzabila (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.32 RON.
Lot nr: 272 Denumire: COMBINATII TIP ALGIFEN
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din Al/PVC x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 37.50 RON.
Lot nr: 355 Denumire: IVABRADINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 56 compr. film. (blist. Al/PVC tip calendar) (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 134 148 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1341.48 RON.
Lot nr: 356 Denumire: IVABRADINUM-7.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 56 compr. film. (blist. Al/PVC tip calendar) (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 129 564 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1295.64 RON.
Lot nr: 273 Denumire: AMINOPHYLLINUM-24mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole prevazute cu inel de rupere x 10ml solutie injectabila (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 226 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.26 RON.
Lot nr: 357 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM)-10mg/2.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP cu capac PEJD cu silicagel x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 63 912 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 639.12 RON.
Lot nr: 274 Denumire: CLARITHROMYCINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 5 comprimate eliberare prelungita (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 244 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 112.44 RON.
Lot nr: 358 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)-10mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP x 30 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 326 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 53.26 RON.
Lot nr: 275 Denumire: CLARITHROMYCINUM-125mg/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEID cu granule pentru 60ml suspensie orala + 1 lingurita dozatoare x 2.5ml/5ml (2 ani – dupa ambalarea pt. comercializare; dupa constituirea susp. 28 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 972 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 19.72 RON.
Lot nr: 359 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)-10mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP x 30 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 326 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 53.26 RON.
Lot nr: 360 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)-5mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP x 30 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 507 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 35.07 RON.
Lot nr: 276 Denumire: COMBINATII (NITRENDIPINUM + ENALAPRILUM)
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PA-PVC-Al/Al x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 87 810 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 878.10 RON.
Lot nr: 361 Denumire: COMBINATII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM)-5mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PP x 30 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 507 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 35.07 RON.
Lot nr: 277 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-10 mg + 10 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PA-Al-PVC/PVC-Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 109 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 31.09 RON.
Lot nr: 362 Denumire: COMBINATII (DUTASTERIDUM + TAMSULOSINUM)-0.5mg/0.4mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEID x 30 capsule (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33640000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 23 290 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 232.90 RON.
Lot nr: 278 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-10 mg + 5 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PA-Al-PVC/PVC-Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 532 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.32 RON.
Lot nr: 363 Denumire: AMOXICILLINUM-1g
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 6 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 16 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 163.80 RON.
Lot nr: 279 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-10mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere albe, opace PA/Al/PVC/Al x 30 comprimate filmate (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 022 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 20.22 RON.
Lot nr: 364 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM-110mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere (Al/Al) x 10 capsule (30 x 1 blister perforat unizoza)(2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 339 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 3398.80 RON.
Lot nr: 280 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-10mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere albe, opace PA/Al/PVC/Al x 30 comprimate filmate (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 646 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 16.46 RON.
Lot nr: 281 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-20mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere albe, opace PA/Al/PVC/Al x 30 comprimate filmate (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 477 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 34.77 RON.
Lot nr: 365 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM-150mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blistere (Al/Al) x 10 capsule (60 x 1 blister perforat unidoza); 2 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 339 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 3398.80 RON.
Lot nr: 282 Denumire: COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)-20mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere albe, opace PA/Al/PVC/Al x 30 comprimate filmate (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 696 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 26.96 RON.
Lot nr: 366 Denumire: DABIGATRANUM ETEXILATUM-75mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere (Al/Al) x 10 capsule (30 x 1 blister perforat unizoza)(2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 169 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1699.40 RON.
Lot nr: 283 Denumire: MOXONIDINUM-0,2 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 30 230 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 302.30 RON.
Lot nr: 367 Denumire: APIXABANU M-2.5mg
1)Descriere succintă
„Cutie x blistere perforate din PVC/PVD
a 60 x 1 comprimat filmat (3 ani)”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 161 620 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1616.20 RON.
Lot nr: 284 Denumire: MOXONIDINUM-0,4 mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-PVDC/Al x 28 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 44 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 448.80 RON.
Lot nr: 369 Denumire: COMBINATII (TELMISARTANUM + AMLODIPINUM)-40mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PA-Al/PVC-Al x 28 comprimate; (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 86.00 RON.
Lot nr: 285 Denumire: RILMENIDINUM-1mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere x 15 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 36 108 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 361.08 RON.
Lot nr: 286 Denumire: METOPROLOLUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC/PVDC transparent/Al x 10 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 310 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 23.10 RON.
Lot nr: 287 Denumire: METOPROLOLUM-50mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. x 20 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 13 140 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 131.40 RON.
Lot nr: 370 Denumire: COMBINATII (TELMISARTANUM + AMLODIPINUM)-40mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PA-Al/PVC-Al x 28 comprimate; (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 553 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 85.53 RON.
Lot nr: 371 Denumire: COMBINATII (TELMISARTANUM + AMLODIPINUM)-80mg/10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PA-Al/PVC-Al x 28 comprimate; (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 195 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 101.95 RON.
Lot nr: 372 Denumire: COMBINATII (TELMISARTANUM + AMLODIPINUM)-80mg/5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PA-Al/PVC-Al x 28 comprimate; (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 101.20 RON.
Lot nr: 288 Denumire: ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM-250mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere x 25 capsule (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33610000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 172 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1728.60 RON.
Lot nr: 289 Denumire: ENOXAPARINUM-4000UI anti-Xa/0.4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute (din sticla incolora de tip I, cu o capacitate de 0.5ml, prevazuta cu ac cu capac rigid din plastic fara filet si piston) a cate 0.4ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 34 980 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 349.80 RON.
Lot nr: 290 Denumire: ENOXAPARINUM-6000UI anti-Xa/0.6ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute (din sticla incolora de tip I, cu o capacitate de 1ml, prevazuta cu ac cu capac rigid din plastic fara filet si piston) a cate 0.6ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 44 964 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 449.64 RON.
Lot nr: 291 Denumire: ENOXAPARINUM-6000UI anti-8000UI anti-Xa/0.8ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (din sticla incolora de tip I, cu o capacitate de 1ml, prevazuta cu ac cu capac rigid din plastic fara filet si piston) a cate 0.8ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 867 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 118.67 RON.
Lot nr: 292 Denumire: CLOPIDOGRELUM-75mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PA-Al-PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 33 190 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 331.90 RON.
Lot nr: 293 Denumire: TRIFLUSALUM-300mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blistere x 10 capsule (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 16 095 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 160.95 RON.
Lot nr: 294 Denumire: COMBINATII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)-80/25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 28 comprimate (blistere PA/Al/PVC/Al sau PA/PA/Al/PVC/Al) (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 22 890 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 228.90 RON.
Lot nr: 295 Denumire: COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETAZONUM)-1mg+3mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon picurator PEJD x 5ml; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 777 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 7.77 RON.
Lot nr: 296 Denumire: COMBINATII (TOBRAMYCINUM + DEXAMETAZONUM)-3mg/1mg/g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al, prevazut cu aplicator PEID x 3.5 g; (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 307 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.07 RON.
Lot nr: 297 Denumire: COMBINATII (TRAVOPROSTUM + TIMOLOLUM)-40mcg/ml+5mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din polietilena prevazut cu dop picurator x 2,5ml picaturi oftalmice, solutie (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 37 686 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 376.86 RON.
Lot nr: 298 Denumire: OFLOXACINUM-0,3 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din polietilena de joasa densitate inchis cu un capac din polietilena de inalta densitate x 5ml picaturi oftalmice,solutie; 3 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; dupa prima deschidere a flac.: 6 saptamani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 4 266 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 42.66 RON.
Lot nr: 299 Denumire: OFLOXACINUM-0,3 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub din aluminiu prevazut cuaplicator x 3g unguent; 3 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; dupa prima deschidere a tubului-6 saptamani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 468 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.68 RON.
Lot nr: 480 Denumire: EPOETINUM ALFA-1000UI/0.5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 535,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 65.35 RON.
Lot nr: 481 Denumire: EPOETINUM ALFA-2000UI/1.0ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 217 856 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2178.56 RON.
Lot nr: 482 Denumire: EPOETINUM ALFA-3000UI/0.3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 20 487 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 204.87 RON.
Lot nr: 483 Denumire: EPOETINUM ALFA-4000UI/0.4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 211 196 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2111.96 RON.
Lot nr: 484 Denumire: EPOETINUM ALFA-5000UI/0.5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 32 317,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 323.18 RON.
Lot nr: 485 Denumire: DARBEPOETINUM ALFA-10mcg/0.4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 4 seringi preumplute a 1ml x 0,4ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 401,10 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 94.01 RON.
Lot nr: 486 Denumire: DARBEPOETINUM ALFA-20mcg/0.5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 4 seringi preumplute a 1ml x 0,5ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 28 729,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 287.30 RON.
Lot nr: 487 Denumire: DARBEPOETINUM ALFA-30mcg/0.3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 4 seringi preumplute a 1ml x 0,3ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 41 331 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 413.31 RON.
Lot nr: 488 Denumire: DARBEPOETINUM ALFA-40mcg/0.4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 4 seringi preumplute a 1ml x 0,4ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 53 922,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 539.23 RON.
Lot nr: 489 Denumire: TINZAPARINUM-10000 UI anti-Xa/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla incolora x 2ml solutie injectabila (2 ani dupa amb. pt. com., dupa prima desch. a flac. max. 14 zile).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 126 746,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1267.46 RON.
Lot nr: 373 Denumire: MONTELUKASTUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere din Al/Al x 30 comprimate filmate (30 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33673000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 43 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 432.60 RON.
Lot nr: 374 Denumire: COMBINATII
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blistere x 10 capsule moi (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 485 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 24.85 RON.
Lot nr: 375 Denumire: COMBINATII (RAMIPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)-5mg/25mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blistere PVC/Al x 28 comprimate; 3 ani.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 473 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.73 RON.
Lot nr: 376 Denumire: COMBINATII
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 370 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 73.70 RON.
Lot nr: 377 Denumire: COMBINATII-80mg/20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 70.40 RON.
Lot nr: 378 Denumire: TAMSULOSINUM-0.4mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PVC-PVDC/Al x 10 capsule cu eliberare modificata (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33640000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 21 790 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 217.90 RON.
Lot nr: 379 Denumire: ATORVASTATINUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 21 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 219.40 RON.
Lot nr: 380 Denumire: ATORVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 30 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 300.80 RON.
Lot nr: 381 Denumire: ATORVASTATINUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 410 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 194.10 RON.
Lot nr: 382 Denumire: HYDROCORTISONUM-25mg/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 1ml solutie A + 5 fiole x 4ml solutie B (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 11 065 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 110.65 RON.
Lot nr: 383 Denumire: HYDROCORTISONUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla incolora cu liofilizat pt. sol. inj. + 1 fiola solv. x 2ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 14 076 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 140.76 RON.
Lot nr: 384 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM-32mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 10 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 468 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 24.86 RON.
Lot nr: 385 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM-16mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blist. x 10 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33642200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 716 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 27.16 RON.
Lot nr: 386 Denumire: NIFEDIPINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blistere PVC/Al x 10 comprimate eliberare prelungita (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 67.20 RON.
Lot nr: 387 Denumire: PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere Al/PVC x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 888 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 68.88 RON.
Lot nr: 388 Denumire: IMIPENEMUM + CILASTATINUM-500mg/500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla incolora de tip III, cu capacitatea de 20ml, inchise cu dopuri din cauciuc bromobutilic si sigilate din capse din aluminiu, continand pulbere pentru solutie perfuzabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 22 685 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 226.85 RON.
Lot nr: 389 Denumire: AZITHROMYCINUM-200mg/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PE cu pulbere pentru 15ml suspensie orala reconstituita + flacon cu solvent x 7.5ml solvent + 1 seringa pentru administrarea orala + o lingurita dozatoare (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 447 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.47 RON.
Lot nr: 390 Denumire: AZITHROMYCINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister Al/PVC x 3 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 10 038 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 100.38 RON.
Lot nr: 391 Denumire: AZITHROMYCINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-PVC-Al/Al x 3 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 9 234 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 92.34 RON.
Lot nr: 392 Denumire: CEFACLORUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-Aclar/Al x 10 comprimate cu eliberare prelungita.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 716 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 27.16 RON.
Lot nr: 393 Denumire: AMIKACINUM-500mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister PVC-Aclar/Al x 10 comprimate cu eliberare prelungita; 2 ani; INOVATIV; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 551 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 5.51 RON.
Lot nr: 394 Denumire: COMBINATII TIP URALYT-2.4277g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din polipropilena x 280g granule + lingurita dozatoare a 2.5g + 1 calendar de control si hartie indicatoare (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33641000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 906 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 59.06 RON.
Lot nr: 396 Denumire: COMBINATII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM)-37.5mg/325mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 460 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 54.60 RON.
Lot nr: 397 Denumire: OXACILLINUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister Al/PVC x 10 capsule (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 286 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.86 RON.
Lot nr: 398 Denumire: ERYTHROMYCINUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 844 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 8.44 RON.
Lot nr: 399 Denumire: BUSPIRONUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 434 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 44.34 RON.
Lot nr: 400 Denumire: BUSPIRONUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 6 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 703 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 27.03 RON.
Lot nr: 401 Denumire: FUROSEMIDUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla bruna cu inel de rupere sau cu punct de rupere x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 890 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 18.90 RON.
Lot nr: 402 Denumire: TOBRAMYCINUM-0.3 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon cu picurator x 5ml; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 367 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 23.67 RON.
Lot nr: 403 Denumire: TOBRAMYCINUM-0.3 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 3.5g; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 592 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 25.92 RON.
Lot nr: 404 Denumire: OLOPATADINUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 5ml solutie oftalmica (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.00 RON.
Lot nr: 405 Denumire: COMBINATII tip diclogenopt-1mg/3mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din PEJD, cu capac din PEID cu filet, prevazut cu inel de siguranta si picurator din PEJD x 5ml picaturi oftalmice, solutie (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 270 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 12.70 RON.
Lot nr: 490 Denumire: SEVELAMER-800mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon x 180 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33693000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 40 563,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 405.64 RON.
Lot nr: 406 Denumire: TROPICAMIDUM-0.5 %
1)Descriere succintă
Cutie x 1flacon x 15ml.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 928 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.28 RON.
Lot nr: 491 Denumire: COMBINATII tip KETOSTERIL
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blist. PVC/Al x 20 compr. film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 816,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 68.17 RON.
Lot nr: 407 Denumire: ROSUVASTATINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 196.40 RON.
Lot nr: 492 Denumire: PARICALCITOLUM-5mcg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora tip I x 1ml solutie injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 921,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 119.22 RON.
Lot nr: 408 Denumire: ROSUVASTATINUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 91 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 913.40 RON.
Lot nr: 493 Denumire: CINACALCETUM-30mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din Aclar-PVC-PVAc/Al x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 115 185,72 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1151.86 RON.
Lot nr: 409 Denumire: ROSUVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 83 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 837.60 RON.
Lot nr: 410 Denumire: ROSUVASTATINUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 47 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 472.00 RON.
Lot nr: 494 Denumire: COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA-20 mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 5ml; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 55 944 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 559.44 RON.
Lot nr: 411 Denumire: ACIDUM ALENDRONICUM-70mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister din Al/Al x 2 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 27 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 272.40 RON.
Lot nr: 495 Denumire: ALFACALCIDOLUM-2 microgr/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 fiole din sticla bruna x 0.5ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 706,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 27.07 RON.
Lot nr: 496 Denumire: NADROPARINUM-3800ui AFXa/0,4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla prevazute cu dispozitiv de protectie a acului x 0.4ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 491 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 254.91 RON.
Lot nr: 412 Denumire: VINCAMINUM-30mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 10 caps.ret.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33662000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 192.20 RON.
Lot nr: 497 Denumire: NADROPARINUM-5700ui AFXa/0.6ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 seringi preumplute din sticla prevazute cu dispozitiv de protectie a acului x 0.6ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 39 555 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 395.55 RON.
Lot nr: 413 Denumire: RETINOLUM-20mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon sticla bruna x 10ml picaturi orale, solutie prevazut cu picurator (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 307 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 3.07 RON.
Lot nr: 498 Denumire: NADROPARINUM-9500ui AFXa/1ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla incolora multidoza x 5ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 223 985 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2239.85 RON.
Lot nr: 414 Denumire: INDAPAMIDUM-1.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere PVC-PVDC/Al x 30 comprimate eliberare prelungita (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 198.50 RON.
Lot nr: 499 Denumire: ESOMEPRAZOLUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister PA-Al-PVC/Al x 28 capsule gastrorezistente (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 13 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 134.40 RON.
Lot nr: 415 Denumire: INDAPAMIDUM-1.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PVC-PVdC/Al x 10 comprimate filmate cu eliberare prelungita (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 19 850 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 198.50 RON.
Lot nr: 416 Denumire: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM-50mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole cu inel de rupere x 1ml solutie injectabila.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 538 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.38 RON.
Lot nr: 470 Denumire: MANNITOLUM (500ml)-10 %
1)Descriere succintă
Cutie x 12 flacoane x 500ml (3 ani);
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 511,74 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 35.12 RON.
Lot nr: 471 Denumire: MANNITOLUM-15 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla transparenta x 250ml solutie perfuzabila (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.00 RON.
Lot nr: 417 Denumire: COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ BETAMETHASONUM)-20 MG/1G pe gram
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al x 15g crema (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 226 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 22.26 RON.
Lot nr: 472 Denumire: MANNITOLUM-20 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 pungi din PVC plastifiat x 1 tub conector lateral x 500ml solutie perfuzabila (1 an).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 596,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 55.97 RON.
Lot nr: 418 Denumire: COMBINATII TIP TRIAMCINOLON S
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub x 15g; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 934 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 9.34 RON.
Lot nr: 473 Denumire: HYDROXYETHYL – AMIDON-60g/1000ml
1)Descriere succintă
Cutie x 20 pungi din poliolefine cu folie protectoare Freeflex x 500 ml solutie perfuzabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 420,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 54.20 RON.
Lot nr: 419 Denumire: ISOCONAZOLUM-10mg/g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub din Al x 20g crema (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 163 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.63 RON.
Lot nr: 474 Denumire: PROPOFOLUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 20ml emulsie injectabila / perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 26 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 267.20 RON.
Lot nr: 475 Denumire: COMBINATII TIP RINGER
1)Descriere succintă
Cutie x 10 saci PVC a 500ml; 2 ani; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 18 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 176,66 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 51.77 RON.
Lot nr: 420 Denumire: GABAPENTINUM-300mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister PVC/PVDC/Al x 50 capsule (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 711 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 67.11 RON.
Lot nr: 476 Denumire: HEPARINUM-25000UI/5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane x 25000UI/5ml; Produsul sa aiba in momentul livrarii, termenul de valabilitate de minim 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 13 315 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 133.15 RON.
Lot nr: 421 Denumire: GABAPENTINUM-400mg
1)Descriere succintă
Cutie x blister PVC/PVDC/Al x 50 capsule (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 943 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 89.43 RON.
Lot nr: 477 Denumire: EPOETINUM BETA-2000ui/0.3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3ml solutie injectabila + 6 ace (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 876,08 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 258.76 RON.
Lot nr: 478 Denumire: EPOETINUM BETA-4000ui/0.3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3ml solutie injectabila + 6 ace (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 46 758,24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 467.58 RON.
Lot nr: 479 Denumire: EPOETINUM BETA-5000UI/0.3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 6 seringi preumplute x 0.3ml solutie injectabila + 6 ace (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 66 674,88 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 666.75 RON.
Lot nr: 460 Denumire: NATRII CHLORIDUM-0.9 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane Ecoflac plus x 500ml solutie perfuzabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 179 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1797.00 RON.
Lot nr: 422 Denumire: LORNOXICAMUM-8mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 10 comprimate filmate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33632100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 916 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.16 RON.
Lot nr: 461 Denumire: NATRII CHLORIDUM (250ml)-0.90 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane Ecoflac plus x 250ml solutie perfuzabila (3 ani);
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 45 196,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 451.97 RON.
Lot nr: 423 Denumire: ACIDUM FUSIDICUM-10mg/g
1)Descriere succintă
Cutie x 1 tub Al cu canula aplicatoare x 5g gel oftalmic (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 398 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.98 RON.
Lot nr: 462 Denumire: NATRII CHLORIDUM-0.9 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 pungi din PVC plastifiat x 1 tub conector lateral x 2000ml solutie perfuzabila (ambalaj clinic) (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 802 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 98.02 RON.
Lot nr: 463 Denumire: NATRII CHLORIDUM (100ml)-0.90 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane Ecoflac plus x 100ml solutie perfuzabila (3 ani);
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 40 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 404.00 RON.
Lot nr: 424 Denumire: ZOFENOPRILUM-7.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 16 344 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 163.44 RON.
Lot nr: 464 Denumire: NATRII CHLORIDUM-5.85 %
1)Descriere succintă
Cutie x 20 flacoane din sticla x 100ml concentrat pentru solutie perfuzabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 366,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 33.67 RON.
Lot nr: 425 Denumire: VERAPAMILUM-240mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 968 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 49.68 RON.
Lot nr: 465 Denumire: GLUCOSUM-5 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane monobloc din PEJD tip Ecoflac plus x 500ml solutie perfuzabila (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 9 810 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 97.10 RON.
Lot nr: 466 Denumire: GLUCOSUM-5 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane monobloc din PEJD tip Ecoflac plus x 250ml solutie perfuzabila (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 644 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 66.44 RON.
Lot nr: 426 Denumire: CLONAZEPAMUM-0.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. x 50 compr.; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 127 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 21.27 RON.
Lot nr: 467 Denumire: GLUCOSUM (500ml) 10 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane monobloc din PEJD x 500ml solutie perfuzabila (5 ani);
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 495 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 34.95 RON.
Lot nr: 427 Denumire: CLONAZEPAMUM-2mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. x 30 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 350 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.50 RON.
Lot nr: 428 Denumire: COMBINATII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM)-500mg/20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon PEID cu capac PP prevazut cu sistem securizat pentru copii si desicant silicagel x 30 comprimate cu eliberare prelungita (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33611000

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 40 632 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 406.32 RON.
Lot nr: 468 Denumire: GLUCOSUM-10 %
1)Descriere succintă
Cutie x 10 pungi din PVC plastifiat x 1 tub conector lateral x 250ml solutie perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 531 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 35.31 RON.
Lot nr: 429 Denumire: COAMLODIPINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere OPA-Al-PVC/Al x 10 comprimate (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622700

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 512 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 55.12 RON.
Lot nr: 469 Denumire: MANNITOLUM (250ml)-10 %
1)Descriere succintă
Cutie x 16 flacoane x 250ml (3 ani);
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 978,88 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 29.79 RON.
Lot nr: 430 Denumire: SELEGILINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blistere din PVC/Al x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661600

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 626 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 36.26 RON.
Lot nr: 450 Denumire: SEVOFLURANUM
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din naftalat de PE, de culoare bruna, x 250ml lichid volatil pentru inhalat, cu 2 variante de inchidere (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 25 165 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 251.65 RON.
Lot nr: 451 Denumire: ISOFLURANUM
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 100ml lichid volatil pentru inhalat (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 182 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 31.82 RON.
Lot nr: 431 Denumire: BUPIVACAINUM-5mg/ml-4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 4ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 646,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 26.47 RON.
Lot nr: 452 Denumire: KETAMINUM-50mg/10ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 flacone din sticla bruna x 10mlsolutie injectabila; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 5 364,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 53.65 RON.
Lot nr: 453 Denumire: CIPROFLOXACINUM-100mg/10ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 10ml concentrat pentru solutie perfuzabila (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 737 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 17.37 RON.
Lot nr: 454 Denumire: CEFTRIAXONUM-1g
1)Descriere succintă
Cutie x 10 flacoane din sticla incolora, capacitate 17ml, inchise cu dop din cauciuc sigilat cu capsa din aluminiu prevazuta cu disc din polipropilena,continand pulb. pt. sol. injectabila/perfuzabila.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 3 267,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 32.68 RON.
Lot nr: 432 Denumire: BUPIVACAINUM HEAVY-5mg/ml-4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 4ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 4 017,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 40.18 RON.
Lot nr: 455 Denumire: REMIFENTANILUM-2mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 flacoane liofilizat pentru solutie injectabila/perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 26 930 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 269.30 RON.
Lot nr: 433 Denumire: ROPIVACAINUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie cu 5 fiole din PP (cu design pentru seringa Luer Lock si Luer Fit) x 20ml solutie injectabila in blister (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 3 185,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 31.86 RON.
Lot nr: 456 Denumire: REMIFENTANILUM-1mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 flacoane din sticla a cate 4ml cu pulbere pentru concentrat pentru solutie injectabila/perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 34 790 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 347.90 RON.
Lot nr: 434 Denumire: ROPIVACAINUM-2mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din PP (cu design pentru seringa Luer lock si Luer fit) x 20ml solutie injectabila in blister (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 670,76 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 16.71 RON.
Lot nr: 457 Denumire: MIVACURIUM-2mg/ml-10ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 10ml solutie injecatbila / perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 48 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 482.40 RON.
Lot nr: 435 Denumire: NEFOPAMUM-20mg/2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 1 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 436 Denumire: NALOXONUM-0.4mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 1ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 15 196 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 151.96 RON.
Lot nr: 437 Denumire: PROPOFOLUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 20ml emulsie perfuzabila / injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 33 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 334.80 RON.
Lot nr: 438 Denumire: FENTANYLUM-50micrograme/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 50 fiole din sticla incolora x 5ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 6 089,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 60.90 RON.
Lot nr: 439 Denumire: PARACETAMOLUM-10mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 12 flacoane x 100ml solutie perfuzabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 14 298 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 142.98 RON.
Lot nr: 440 Denumire: ATRACURIUM-10mg/ml-5ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 5ml (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 8 622 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 86.22 RON.
Lot nr: 441 Denumire: TRAMADOLUM-100mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole de sticla bruna x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 2 814 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 28.14 RON.
Lot nr: 442 Denumire: TRAMADOLUM-50mg/ml-1ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 1ml (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661200

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 512 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 5.12 RON.
Lot nr: 444 Denumire: MIDAZOLAMUM-1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 10 fiole x 5ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661500

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 5 310 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 53.10 RON.
Lot nr: 445 Denumire: FLUMAZENILUM-0.1mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 5ml; (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 7 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 72.80 RON.
Lot nr: 446 Denumire: ONDANSETRONUM-2mg/ml-2ml
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blister Al/PVC x 5 fiole x 2ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 24 680 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 246.80 RON.
Lot nr: 447 Denumire: ONDANSETRONUM-2mg/ml-4ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 4ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 45 390 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 453.90 RON.
Lot nr: 448 Denumire: GRANISETRONUM-3mg/3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 3ml concentrat pentru solutie perfuzabila/injectabila (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 16 987 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 169.87 RON.
Lot nr: 449 Denumire: PETHIDINUM-50mg/ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla x 2ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 485,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 4.86 RON.
Lot nr: 458 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM-125mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. liof. + 1 fiola solv. x 2ml (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 440,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 4.41 RON.
Lot nr: 459 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM-500mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 flac. liof. + 1 fiola solv. x 7,8ml (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33661100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 551 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 15.51 RON.
Lot nr: 27 Denumire: FUROSEMIDUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 260 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 62.60 RON.
Lot nr: 28 Denumire: SOTALOLUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622600

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 210 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 62.10 RON.
Lot nr: 29 Denumire: SOTALOLUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blist. Al/PVC x 10 compr. (5 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 6 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 65.40 RON.
Lot nr: 30 Denumire: PROPAFENONUM-150mg
1)Descriere succintă
Cutie x 5 blist. Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 91 630 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 916.30 RON.
Lot nr: 31 Denumire: PROPAFENONUM-70mg/20ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole din sticla incolora x 20ml solutie injectabila (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33692500

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 464 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 14.64 RON.
Lot nr: 32 Denumire: LOVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 1 blist. x 10 compr.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 2 625 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 26.25 RON.
Lot nr: 33 Denumire: FLUVASTATINUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie x blistere Al/Al x 28 (2x14) comprimate eliberare prelungita (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 354,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 13.55 RON.
Lot nr: 34 Denumire: ATORVASTATINUM-40mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blist. Al/Al x 14 compr. film. (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 71 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 712.20 RON.
Lot nr: 35 Denumire: ATORVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 163 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1639.60 RON.
Lot nr: 36 Denumire: ATORVASTATINUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 97 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 978.60 RON.
Lot nr: 37 Denumire: ATORVASTATINUM-80mg
1)Descriere succintă
Cutie cu blist. Al/Al x 30 compr. film.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 1 174 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 11.74 RON.
Lot nr: 38 Denumire: ROSUVASTATINUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 186 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1862.80 RON.
Lot nr: 39 Denumire: ROSUVASTATINUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 272 440 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 2724.40 RON.
Lot nr: 40 Denumire: ROSUVASTATINUM-5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/Al x 14 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 110 715 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 1107.15 RON.
Lot nr: 41 Denumire: EZETIMIBUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PCTFE/PVC/Al x 14 comprimate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 15 231 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 152.31 RON.
Lot nr: 42 Denumire: FENOFIBRATUM-160mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere PVC-PE-PVDC/Al x 10 comprimate filmate cu eliberare modificata (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 65 820 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 658.20 RON.
Lot nr: 43 Denumire: FENOFIBRATUM-145mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere Al/PVC x 10 comprimate filmate (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 65 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 657.60 RON.
Lot nr: 44 Denumire: FENOFIBRATUM-160mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PVC/Al x 10 capsule (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622400

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 23 670 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 236.70 RON.
Lot nr: 45 Denumire: AMIODARONUM-200mg
1)Descriere succintă
Cutie x 3 blistere din PVC/Al x 10 capsule (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 7 035 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 70.35 RON.
Lot nr: 46 Denumire: AMIODARONUM-50mg/ml-3ml
1)Descriere succintă
Cutie x 5 fiole x 3ml (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 551,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 5.52 RON.
Lot nr: 47 Denumire: ISOSORBIDI MONONITRAS-40mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere PVC/Al x 10 capsule eliberare prelungita (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 26 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 265.20 RON.
Lot nr: 48 Denumire: FOSINOPRILUM-20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC-PVDC x 14 comprimate (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 11 885 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 118.85 RON.
Lot nr: 49 Denumire: FOSINOPRILUM-10mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC-PVDC x 14 comprimate (18 luni).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622800

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 8 195 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 81.95 RON.
Lot nr: 50 Denumire: TRIMETAZIDINUM-35mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere x 30 comprimate filmate cu eliberare modificata (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622100

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 89 625 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 896.25 RON.
Lot nr: 51 Denumire: DOXAZOSINUM-4mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blist. Al-PA-PVdC/Al-PVdC x 7 compr. cu elib. prel.; (3 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622200

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 33 036 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 330.36 RON.
Lot nr: 52 Denumire: INDAPAMIDUM-1.5mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blist. x 15 compr.elib.prel. (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 80 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 807.50 RON.
Lot nr: 53 Denumire: COMBINATII (SPIRONOLACTONUM + FUROSEMIDUM)-50mg/20mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere din PVC/Al x 10 capsule (2 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 29 028 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 290.28 RON.
Lot nr: 54 Denumire: SPIRONOLACTONUM-25mg
1)Descriere succintă
Cutie x 2 blistere Al/PVC x 10 comprimate filmate (4 ani).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33622300

3)Cantitate sau domeniu
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimată fără TVA: 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
VALABILITATE GARANTIEI DE PARTICIPARE 90 DE ZILE Valoarea garantiei de participare este: 8.60 RON.
Lot nr: 55 Denumire: PENTOXIFYLLINUM-400mg
1)Descriere succintă
Cutie x 4 blistere x 10 comprimate eliberare prelungita (3 ani).