Supplies - 224340-2020

14/05/2020    S94    Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Lithuania-Kaunas: Blood-testing reagents

2020/S 094-224340

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-50161
Country: Lithuania
Contact person: Monika Strakšė
E-mail: monika.strakse@kaunoklinikos.lt
Telephone: +370 37787360

Internet address(es):

Main address: http://www.kaunoklinikos.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kraujo komponentų gamybai būtinųjų vienkartinių priemonių, skirtų kraujo surinkimui, ištyrimui ir perdirbimui

II.1.2)Main CPV code
33696200 Blood-testing reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kraujo komponentų gamybai būtinos vienkartinės priemonės, skirtos kraujo surinkimui, ištyrimui ir perdirbimui.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 48 204.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vienkartinės priemonės, reagentai ir įranga hemoglobino koncentracijai nustatyti

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Vienkartinės priemonės, reagentai ir įranga hemoglobino koncentracijai nustatyti skirti donoro kraujo hemoglobino ištyrimui prieš kraujo davimą, orientacinis kiekis – 40 000 pakuotės (pageidaujamos pakuotės dydis 1 tyrimas).

Kartu su vienkartinėmis priemonėmis ir reagentais panaudai pateikiami du hemoglobino koncentracijos tyrimams atlikti tinkami prietaisai (hemoglobino koncentracijos matuokliai).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kraujo maišelių vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelės

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Description of the procurement:

Kraujo maišelių vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelės skirtos kraujo komponentų gamybai, orientacinis kiekis – 12 600 vnt.

Sujungimo plokštelės turi tikti naudojamai įrangai (vamzdelių sterilaus sujungimo įrenginiui TSCD-II, Terumo). Jei plokštelės netinka naudojamai įrangai, būtina panaudai pateikti lygiavertę įrangą (1 vnt.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 041-096472
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Vienkartinės priemonės, reagentai ir įranga hemoglobino koncentracijai nustatyti

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „Mediq Lietuva“
National registration number: 302513086
Postal address: Laivės pr. 75
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 554.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Kraujo maišelių vamzdelių sterilaus sujungimo plokštelės

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/04/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: UAB „SK Partners“
National registration number: 300851783
Postal address: I. Kanto al. 10-40
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Country: Lithuania
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 34 650.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1) mokėjimo sąlygos:

1.1) vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

2) avansinis mokėjimas: nenumatomas;

3) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

3.1) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.2) jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.3) kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos;

4) prekių pristatymo / gavimo diena laikytina prekių perdavimo pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena;

5) tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: nėra.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2020