Dienstleistungen - 22439-2022

Kompaktansicht anzeigen

14/01/2022    S10

Tschechien-Prag: Reparatur und Wartung von Militärfahrzeugen

2022/S 010-022439

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, SVA MO, OCBV, nám.Svobody 471/4, Praha 6 160 01, Zu Händen von: Ing. Tomáš Jandejsek, Praha 160 00, Tschechien. Telefon: +420 973225071. E-Mail: jandejsekt@army.cz

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 13.12.2021, 2021/S 241-636539)

Betr.:
CPV:50630000 Reparatur und Wartung von Militärfahrzeugen

Reparatur und Wartung von Militärfahrzeugen

Anstatt: 

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

Platební a fakturační podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD!).

III.2.3) Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní)

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci:

a) podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ, pokud z popisu (doloženého formou čestného prohlášení) bude zřejmé, že disponuje nebo má smluvně zabezpečenu (včetně uvedení identifikace poddodavatele) pro plnění VZ opravárenskou kapacitu umožňující provádět pro zadavatele dílčí VZ - tj. poskytovat služby na min. 5 vozidlech současně nezávisle na prováděných opravách pro jiné subjekty;

b) podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ, pokud z osvědčení objednatele bude patrné, že dodavatel v posledních 5 letech poskytoval významné služby v oblasti zajištění a provedení oprav vojenské techniky minimálně v celkovém finančním objemu 20 000 000,- Kč bez DPH, z toho minimálně 5 oprav vojenské techniky na podvozcích TATRA T-810 a každá oprava byla realizována ve finančním objemu minimálně 500 000,- Kč bez DPH. Osvědčení objednatele může být nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné, nebo je objednatel odmítl.

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

(x) Ne

IV.3.2) Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)

[ ]

IV.3.4) Lhůta pro doručení žádostí o účast

17.1.2022 (09:00)

—.

muss es heißen: 

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují

Platební a fakturační podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu rámcové dohody, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD").

III.2.3) Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní)

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci:

a) podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ, pokud z popisu (doloženého formou čestného prohlášení) bude zřejmé, že disponuje nebo má smluvně zabezpečenu (včetně uvedení identifikace poddodavatele) pro plnění VZ opravárenskou kapacitu umožňující provádět pro zadavatele dílčí VZ - tj. poskytovat služby na min. 5 vozidlech současně nezávisle na prováděných opravách pro jiné subjekty;

b) podle § 196 odst. 1 písm. b) ZZVZ, pokud z osvědčení objednatele bude patrné, že dodavatel v posledních 5 letech poskytoval významné služby v oblasti zajištění a provedení oprav techniky TATRA T-810 minimálně v celkovém finančním objemu 20 000 000,- Kč bez DPH, z toho minimálně 5 oprav techniky TATRA T-810 a každá oprava byla realizována ve finančním objemu minimálně 200 000,- Kč bez DPH. Osvědčení objednatele může být nahrazeno čestným prohlášením dodavatele, pokud vystavení osvědčení není možné, nebo je objednatel odmítl.

IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

(x) Ano

IV.3.2) Jiná předchozí zveřejnění (je-li to relevantní)

[x]

IV.3.4) Lhůta pro doručení žádostí o účast

21.2.2022 (09:00)

I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa

Česká republika - Ministerstvo obrany, 60162694, Tychonova 221/1, SVA MO, OCBV, nám.Svobody 471/4, Praha 6 160 01, K rukám: Ing. Tomáš Jandejsek, 160 00 Praha, CZ. Tel.: +420 973225071. E-mail: jandejsekt@army.cz. Obecná adresa veřejného zadavatele: https://www.army.cz. Adresa profilu kupujícího: https://www.nen.nipez.cz/profil/MO. Elektronický přístup k informacím: https://www.nen.nipez.cz. Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: https://www.nen.nipez.cz.

Hinzuzufügender Text:

IV.3.2) Číslo oznámení v Úř. věst

2021/S 241-636539

IV.3.2) Ze dne

13.12.2021

VI.2) Další informace: (je-li k dispozici)

Na základě Vysvětlení a změny ZD č. 2.