Dodávky - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agentury - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Dánsko-Kodaň: Zajištění kancelářského nábytku pro Evropskou agenturu pro životní prostředí

2016/S 126-224589

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367246
Fax: +45 33367199

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění kancelářského nábytku pro Evropskou agenturu pro životní prostředí.

Spisové číslo: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Hlavní kód CPV
39130000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

EEA má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu o dodávkách, podle které si zakoupí nábytek pro své konferenční místnosti, jakož i zajistí související služby, jako například demontáž a likvidaci stávajícího zastaralého nábytku, montáž a instalaci nových prvků, předvedení způsobu použití nábytku, stejně jako technickou podporu během záruční lhůty. Navíc má agentura EEA v úmyslu nahradit, vždy na základě konkrétních požadavků, svůj kancelářský a pomocný nábytek již instalovaný ve vlastních kancelářích a konferenčních místnostech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré zboží musí být doručeno a všechny služby musí být provedeny v prostorách EEA nacházejících se na adrese Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

EEA má v úmyslu uzavřít rámcovou smlouvu o dodávkách, podle které si zakoupí nábytek pro své konferenční místnosti, jakož i zajistí související služby, jako například demontáž a likvidaci stávajícího zastaralého nábytku, montáž a instalaci nových prvků, předvedení způsobu použití nábytku, stejně jako technickou podporu během záruční lhůty. Navíc má agentura EEA v úmyslu nahradit, vždy na základě konkrétních požadavků, svůj kancelářský a pomocný nábytek již instalovaný ve vlastních kancelářích a konferenčních místnostech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude zadána na počáteční dobu 24 měsíců od data podpisu s možností maximálně 2 prodloužení, pokaždé na dalších 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle bližších informací v oddílech 11.1 a 11.2.1 specifikací nabídkového řízení (příloha I).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/08/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/08/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

V prostorách EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se smí účastnit zástupci uchazeče (1 za uchazeče). Žádáme uchazeče, aby informovali útvary EEA pro veřejné zakázky předem a nejpozději do 17.8.2016 (16:00) e-mailem na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

Uchazeči si mohou stáhnout zadávací dokumentaci a jakékoliv další informace z internetové stránky pro elektronická nabídková řízení: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Tyto internetové stránky budou pravidelně aktualizovány a je na odpovědnosti uchazečů, aby v průběhu nabídkového řízení kontrolovali jejich aktualizace a úpravy.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
22/06/2016