Árubeszerzések - 224589-2016

02/07/2016    S126    Ügynökségek - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Dánia-Koppenhága: Irodabútorok beszerzése az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára

2016/S 126-224589

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen
NUTS-kód: DK011
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367246
Fax: +45 33367199

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Irodabútorok beszerzése az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára.

Hivatkozási szám: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Fő CPV-kód
39130000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szolgáltatási keretszerződést kíván odaítélni, melynek keretében a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bútorokat szerez be konferenciatermébe; a szolgáltatások a jelenlegi elavult bútorok szétszerelését és megsemmisítését, az új elemek összeszerelését és telepítését, a bútorok használatának szemléltetését, valamint a garanciaidőszakban a technikai segítségnyújtást foglalják magukban. Az EEA emellett felmerülő igény esetén le szeretné cserélni az irodákban és tárgyalókban már telepített irodabútorokat és kiegészítő bútorokat.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 240 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011
A teljesítés fő helyszíne:

Valamennyi árut a következő címre kell leszállítani, és valamennyi szolgáltatást a következő címen kell teljesíteni: az EEA telephelye, Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DÁNIA.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szolgáltatási keretszerződést kíván odaítélni, melynek keretében a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bútorokat szerez be konferenciatermébe; a szolgáltatások a jelenlegi elavult bútorok szétszerelését és megsemmisítését, az új elemek összeszerelését és telepítését, a bútorok használatának szemléltetését, valamint a garanciaidőszakban a technikai segítségnyújtást foglalják magukban. Az EEA emellett felmerülő igény esetén le szeretné cserélni az irodákban és tárgyalókban már telepített irodabútorokat és kiegészítő bútorokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 240 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződést az aláírás napjától számított 24 hónapos kezdeti időtartamra kötik meg, maximum 2 alkalommal, alkalmanként 12 hónapra megújítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció 11.1. és 11.2.1. szakaszában meghatározottak szerint (I. melléklet).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/08/2016
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/08/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az EEA telephelye, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson pályázónként 1 képviselő vehet részt. Kérjük, hogy erről az EEA közbeszerzési szolgálatát legkésőbb 17.8.2016 (16:00) időpontig, a procurement@eea.europa.eu e-mail címen értesítsék.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A pályázók a tenderdokumentációt és a kiegészítő információkat letölthetik az e-pályázati weboldalról: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/06/2016