Blago - 224589-2016

02/07/2016    S126    Agencije - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Danska-København: Zagotavljanje pisarniškega pohištva za Evropsko agencijo za okolje

2016/S 126-224589

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen
Šifra NUTS: DK011
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Olivier Cornu
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367246
Telefaks: +45 33367199

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje pisarniškega pohištva za Evropsko agencijo za okolje.

Referenčna številka dokumenta: EEA/ADS/16/002.
II.1.2)Glavna koda CPV
39130000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

EEA želi oddati okvirno naročilo blaga, v okviru katerega bo kupila pohištvo za svojo konferenčno dvorano ter povezane storitve, kot so razstavljanje in odstranitev obstoječega zastarelega pohištva, sestavljanje in montaža nove opreme, prikaz uporabe pohištva, kakor tudi tehnična podpora v garancijskem obdobju. EEA namerava po potrebi tudi nadomestiti svoje pisarniško in povezano pohištvo, ki je že nameščeno v pisarnah in prostorih za sestanke.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse blago mora biti dostavljeno in vse storitve se bodo izvajale v prostorih EEA, ki se nahajajo na naslovu Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EEA želi oddati okvirno naročilo blaga, v okviru katerega bo kupila pohištvo za svojo konferenčno dvorano ter povezane storitve, kot so razstavljanje in odstranitev obstoječega zastarelega pohištva, sestavljanje in montaža nove opreme, prikaz uporabe pohištva, kakor tudi tehnična podpora v garancijskem obdobju. EEA namerava po potrebi tudi nadomestiti svoje pisarniško in povezano pohištvo, ki je že nameščeno v pisarnah in prostorih za sestanke.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba bo sklenjena za začetno obdobje 24 mesecev, z začetkom na dan podpisa, z možnostjo največ 2 podaljšanj, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kakor je navedeno v oddelkih 11.1 in 11.2.1 razpisnih specifikacij (Priloga I).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/08/2016
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/08/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo vnaprej obvestiti službo za javna naročila EEA, najkasneje do 17.8.2016 (16:00) po e-pošti na procurement@eea.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije prenesejo s spletne strani za e-razpise: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1292

Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so odgovorni ponudniki.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/06/2016