Služby - 224622-2016

TINázovBelgicko-Brusel: Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti
NDČíslo zverejnenia oznámenia224622-2016
PDDátum uverejnenia02/07/2016
OJČíslo vydania série S úradného vestníka126
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/A4 Programme Management
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný22/06/2016
DTLehota na predloženie19/09/2016
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79140000 - Právne poradenstvo a informačné služby
80522000 - Školiace semináre
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ