Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 224623-2016

TINazivBelgija-Bruxelles: Sveobuhvatni pregled, uključujući jačanje sposobnosti, inventara emisija država članica u skladu s Direktivom 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10.2001 o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari
NDBroj objave obavijesti224623-2016
PDDatum objave02/07/2016
OJBroj izdanja SL S-a126
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Directorate-General for the Environment, SRD.2 — Finance
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan22/06/2016
DTRok za podnošenje26/08/2016
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
RCMjesto izvršenja (NUTS)00
IAInternetska adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU