Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 224718-2017

14/06/2017    S112

Belgia-Bryssel: Yleiseen turvallisuuteen liittyvien laitteiden huolto ja käyttö Euroopan parlamentin Luxemburgin-toimipaikassa

2017/S 112-224718

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, direction générale de la sécurité et de la protection
Postiosoite: rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: unité ”Budget”
Sähköpostiosoite: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2482
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yleiseen turvallisuuteen liittyvien laitteiden huolto ja käyttö Euroopan parlamentin Luxemburgin-toimipaikassa

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50610000 Turvalaitteiden ja -varusteiden korjaus ja huolto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö on jaettu seuraaviin 2 keskeiseen tehtävään:

yleiseen turvallisuuteen liittyvien laitteiden huolto, johon sisältyy yleiseen turvallisuuteen liittyvien laitteiden kaikentasoisen huollon suorittaminen,

yleiseen turvallisuuteen liittyvien laitteiden käyttö, johon sisältyy pääasiassa laitteistojen toiminnan valvonta ja niiden konfigurointi sekä tietojen ja/tai laitteiden ja järjestelmän asetusten varmuuskopiointi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburg.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimus koskee seuraavia eri teknologioita/laitteita:

— kulunvalvontajärjestelmät ja kulkukorttien hallinnointi,

— tunkeutumisenestojärjestelmä,

— videovalvontajärjestelmä,

— hätäuloskäyntien hallintajärjestelmä,

— turvallisuuteen liittyvä sisäpuhelinjärjestelmä,

— pääsynvalvontajärjestelmä,

— avaintenhallintajärjestelmä,

— sähkölukkojärjestelmä,

— kassakaapit ja turvakaapit,

— kaasuhälyttimet,

— radioviestintäjärjestelmä,

— partioinninhallintajärjestelmä.

Odotetut tehtävät ja toimet ovat seuraavat:

— laitteistojen valvonta,

— ennalta ehkäisevä, korjaava ja ehdollinen huolto (tasosta riippumatta),

— päivystyspalvelun ja päivystävien työryhmien toimittaminen,

— pienet ja suuret välineet,

— materiaalien ja kulutustarvikkeiden hankinta,

— kulutustarvike- ja varaosavarastojen perustaminen, hallinta ja ylläpito (ylläpidon tasosta riippumatta),

— eri asiakirjojen laadinta sopimusosapuolen toimittamien palvelujen seurantaa varten,

— hallintavälineiden käyttö ja huolto sekä kunnossapidon tietojärjestelmän (gestion de maintenance assistée par ordinateur – GMAO) ohjelmiston käyttö,

— laitteiden sekä tarjottujen teknisten tilojen siivous,

— kaikki huoltoon liittyvät tehtävät ja toimet,

— mahdollinen annosmittarien asennus ja poisto,

— laitteiden lastaus,

— suunnitelmien ja muiden teknisiin laitteistoihin liittyvien asiakirjojen ajantasaistaminen (raportit, tilastot, inventaariot jne.),

— avustaminen ja sellaisen tuen toimittaminen, jonka Euroopan parlamentti katsoo tarpeelliseksi kaikkia niitä toimia varten, jotka liittyvät laitteistojen ajantasaistamiseen, uusien laitteistojen tai laitteiden asentamiseen ja niiden tarkastukseen tai valvontaan.

Katso eritelmät ja liitteet.

Sopimuksen arvioitu arvo on 2 000 000–2 500 000 euroa sopimuksen kokonaiskestoaikana (48 kuukautta). Arvio ei ole sitova.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso hallinnolliset eritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/08/2017
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 29/08/2017
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Brysselissä: rue Wiertz 50, 1047 Brussels, room WIE-0U030 (ground floor),

Luxemburgissa (videoneuvottelu): plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer (KAD) Building, room 01G032.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen (enintään 2 henkilöä), on pääsyn epäämisen uhalla lähetettävä vahvistus osallistumisestaan viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu Vahvistuksen liitteenä on lähetettävä jäljennökset osallistujien henkilöllisyystodistuksista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentin asiaankuuluvat osastot järjestävät pakollisen tutustumiskäynnin. Talouden toimijoiden, jotka haluavat osallistua tutustumiskäynnille, on

mentävä 30.6.2017 (9:30) seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan parlamentti, entrée principale du bâtiment Konrad Adenauer (KAD), plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg, LUXEMBURG.

Sellaisten talouden toimijoiden jättämät tarjoukset, jotka eivät osallistuneet pakolliselle tutustumiskäynnille, hylätään automaattisesti.

Tutustumiskäynnille voi osallistua kultakin tarjoajalta enintään 3 edustajaa. Osallistujien nimet ja asemat on ilmoitettava viimeistään 2 työpäivää ennen tutustumiskäyntiä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Tutustumiskäynnin aikana tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjouksen laatimisen kannalta merkittäviksi ja hyödyllisiksi katsomiaan kysymyksiä. Lisäkysymysten esittämiselle myönnetään kuitenkin lisäaikaa 5.7.2017 (13:00) saakka. Kysymykset on lähetettävä sähköpostitse ainoastaan seuraavaan osoitteeseen: SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

Euroopan parlamentti antaa jokaiselle tarjoajalle osallistumistodistuksen ja laatii tutustumiskäynnistä raportin, johon sisältyvät lisäkysymykset ja vastaukset ja joka lähetetään sähköpostitse kaikille osallistujille viimeistään 11.7.2017.

Tarjoajat maksavat itse kaikki tutustumiskäynnistä aiheutuvat matkakulut, eikä niihin voi hakea korvausta Euroopan parlamentilta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2525
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2525
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 433766
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/06/2017