Tjenesteydelser - 224761-2019

15/05/2019    S93    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Formidling af personale

2019/S 093-224761

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Maiken Empacher
Telefon: +45 33427000
E-mail: mem@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30447d3f-ba51-4860-8625-974929fbce60/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale 17.17 Vikarydelser (2019)

Sagsnr.: 17.17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79610000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI forventer at udbyde en frivillig rammeaftale vedrørende vikarydelser. Rammeaftalen omfatter fagområderne sundheds- og omsorgsvikarer samt kontor- og administrationsvikarer. Sundheds- og omsorgsvikarer udbydes forventeligt i 6 geografiske delaftaler, hvor der tildeles 1 leverandør pr. delaftale. Kontor- og administrationsvikarer udbydes forventeligt i 2 geografiske delaftaler, hvor der tildeles 2 leverandører pr. delaftale i en kaskade.

Udbudsprocessen gennemføres forventeligt som et offentligt udbud, idet dog bemærkes, at fagområdet vedrørende sundheds- og omsorgsvikarer omfattes af udbudslovens light-regime (jf. udbudslovens afsnit III).

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere opmærksom på det kommende udbud, herunder forventet tidspunkt for og varighed af tilbudsfasen samt i øvrigt for at gøre opmærksom på, at SKI afholder teknisk dialog via platformen www.comdia.com fra den 9.5.2019 til og med den 22.5.2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Hovedstaden (inkl. Bornholm)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Hovedstaden (inkl. Bornholm).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Sjælland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 Sundheds- og omsorgsvikarer - Fyn (inkl. det Sydfynske Øhav)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder på Fyn (inkl. det Sydfynske Øhav).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Syddanmark (ekskl. Fyn og det Sydfynske Øhav)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Syddanmark (ekskl. Fyn og det Sydfynske Øhav).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Midtjylland

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Midtjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 6 Sundheds- og omsorgsvikarer - Region Nordjylland

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79622000
79624000
79625000
85141200
85141210
98513000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af sundheds- og omsorgsvikarer til SKI's kunder i Region Nordjylland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere og plejemedhjælpere. Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej. Hvis de imidlertid ønsker at benytte den, så skal de indgå en leveringskontrakt med leverandøren, og de bliver samtidig forpligtet til at søge deres indkøbsbehov dækket via delaftalen i leveringskontraktens varighed forinden indkøbsbehovet kan dækkes uden for delaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 7 Kontor- og administrationsvikarer - Øst for Storebælt

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af kontor- og administrationsvikarer til SKI's kunder øst for Storebælt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper:

— Faggruppeniveau 1: Lettere kontorarbejde, reception,

— Faggruppeniveau 2: Tastere, kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, call-center medarbejdere, webadministratorer og sekretærer,

— Faggruppeniveau 3: Chefsekretærer, overassistenter, korrespondenter, marketing-assistenter, indkøbere, eksport, kontorbetjente og laboranter,

— Faggruppeniveau 4: Økonomimedarbejdere, controllere, personale-/ salgskonsulenter og it-supportere,

— Faggruppeniveau 5: Jurister, kommunikations-konsulenter, ingeniører, programmører og lignende specialistfunktioner.

Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 8 Kontor- og administrationsvikarer - Vest for Storebælt

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79621000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Delaftalen omfatter levering af kontor- og administrationsvikarer til SKI's kunder vest for Storebælt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen vil forventeligt omfatte levering af følgende vikartyper:

— Faggruppeniveau 1: Lettere kontorarbejde, reception,

— Faggruppeniveau 2: Tastere, kontorassistenter, kundeservicemedarbejdere, call-center medarbejdere, webadministratorer og sekretærer,

— Faggruppeniveau 3: Chefsekretærer, overassistenter, korrespondenter, marketing-assistenter, indkøbere, eksport, kontorbetjente og laboranter,

— Faggruppeniveau 4: Økonomimedarbejdere, controllere, personale-/ salgskonsulenter og it-supportere,

— Faggruppeniveau 5: Jurister, kommunikations-konsulenter, ingeniører, programmører og lignende specialistfunktioner.

Det vil være frivilligt for SKI's kunder, om de vil benytte rammeaftalen eller ej.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Delaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
18/06/2019

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Teknisk dialog afholdes via platformen www.comdia.com fra den 9.5.2019 til og med den 22.5.2019. SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt. SKI er dog ikke forpligtet til at imødekomme forslag og kommentarer fra den tekniske dialog

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse, procedure mv. inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk hvor der løbende orienteres om vigtige forhold samt datoer vedrørende udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019