Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 225164-2018

26/05/2018    S99

Belgija-Bruselj: Storitve svetovanja na področju obvladovanja varnostnega tveganja

2018/S 099-225164

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3543
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve svetovanja na področju obvladovanja varnostnega tveganja

Referenčna številka dokumenta: UCA 18/030
II.1.2)Glavna koda CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Generalni sekretariat Sveta EU želi pridobiti svetovalne in podporne storitve na področju obvladovanja varnostnega tveganja za zagotovitev varnosti oseb, premoženja in poslovnih procesov. Razvoj varnostne strategije ter opredelitev kratkoročnih in dolgoročnejših varnostnih prednostnih nalog bo podprl in racionaliziral program za obvladovanje varnostnega tveganja, ki temelji na standardu ISO 31000. Pristop bo vključeval tudi analizo obveščevalnih podatkov, podprto z analitičnimi tehnikami, analizo možnih znanilcev, načrtovanjem scenarijev in strateškim predvidevanjem.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79710000 Varovalne storitve
79417000 Storitve svetovanja na področju varnosti
79430000 Storitve kriznega upravljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Skupni obseg dela ni določen vnaprej, zato bo predvidena skupna vrednost naročila izračunana na osnovi nalog v skupnem obsegu 240 delovnih ur na leto, ob predpostavki, da bo 120 od teh 240 ur izvedenih v prostorih Sekretariata v Bruslju (na lokaciji), 120 ur pa v prostorih svetovalca (zunaj lokacije, tj. brez potrebe po potovanju). Naloge bodo običajno organizirane v okviru 1 ali več dni, ki bodo običajno obsegali 8 ur dela.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Po začetnem obdobju trajanja 2 let se lahko naročilo podaljša še za 2 obdobji po 1 leto.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Predvideni obseg storitev/dobav je določen v razpisnih specifikacijah.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Predlagani svetovalec(‑i) mora(‑jo) imeti 1 ali več od naslednjih certifikatov s področja obvladovanja tveganja: magisterij, podiplomsko izobrazbo (npr. mednarodni certifikat iz obvladovanja tveganja v podjetju, ki ga je izdal IRM), strokovni certifikat (npr. odgovorna oseba za obvladovanje tveganja v skladu z ISO 31000) ali druge enakovredne certifikate.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Predlagano osebje ponudnika mora imeti varnostno dovoljenje na ravni „EU Secret“.

Predlagano osebje ponudnika mora biti sposobno delati v tekoči angleščini na ravni C2 po lestvici skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/06/2018
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/07/2018
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Svet Evropske unije, General Secretariat, rue de la Loi 175, Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb je lahko v zadnjem trenutku prestavljeno zaradi nepredvidenih dogodkov v prostorih ali v bližini generalnega sekretariata na predvideni datum odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožbo je treba vložiti pri Splošnem sodišču v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine navedenega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

Roki se podaljšajo na račun razdalje za fiksno obdobje 10 dni ne glede na kraj sedeža ali običajnega prebivališča zadevne osebe.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2018