TEDi veebisaidil saab e-vorme kasutada alates 2. novembrist 2022. Otsingud on muutunud: palun kohandage oma eelnevalt kindlaks määratud ekspertpäringuid. Muudatustega saab tutvuda veebisaidi uudiste rubriigis ja värskendatud abilehekülgedel.

Teenused - 225166-2018

26/05/2018    S99

Belgia-Brüssel: Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

2018/S 099-225166

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon
Postiaadress: Rue de la loi 200
Linn: Brussels
NUTS kood: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Mans Lindberg
E-post: move-tender-b4@ec.europa.eu
Telefon: +322 2964319
Faks: +32 22990398
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: liikuvus maapiirkondades.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

Viitenumber: MOVE/B4/2017/473
II.1.2)CPV põhikood
73210000 Uurimise nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumise eesmärk on kutsuda konsortsium viima ellu katseprojekti, mis käsitleb seda, kuidas kohandada liikuvust ja uurida viise, kuidas toetada säästvat jagatud liikuvust, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades.

Kogu katseprojekti eesmärgid on järgmised:

– tagada avatud, ühendatud, mitmeliigiline ja maapiirkonnas asuv keskkond, kus maapiirkondade arukaid transpordilahendusi saab katsetada kasutajate sihtrühmade abil;

– kaasata erinevate ettevõtjate (nt teede- või ühistranspordiettevõtjad) ja ametiasutuste (nt planeerimis-, juhtimisasutused, politsei jne) kõikidelt liikluse juhtimise tasanditelt partnereid koostöö tegemiseks tööstuse ja erasektori teenuseosutajatega. Koostöö eesmärk on tagada parem arusaamine tellitavate teenuste võimaldatavatest võimalustest, millega täiendada ühistransporditeenuseid, ning näidata digitaalsete lahenduste valmisolekut;

– tagada parem arusaamine maapiirkondade liikuvusvajaduste arenemise ja selle kohta, kuidas ühiskasutusel põhinevad liikuvusskeemid aitavad kaasa nende vajadustega tegelemisele.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 540 000.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

töövõtja peakorter.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. ülesanne: ulatuse määramise aruanne.

Töövõtjalt nõutakse järgmiste tegevuste elluviimist:

– esitada kõikide ELi liikmesriikide maapiirkondades heade tavade kohta ülevaade, sh valida kaks parimat näidet (geograafiliselt hästi tasakaalustatud), mis hõlmaks vähemalt kolme allpool nimetatud aspekti. Võrdlus vähemalt 2 näitega kolmandatest riikidest võidakse lugeda eeliseks;

– vaadelda selliseid kontseptsioone, kus jagatud ja ühistransport on ühendatud digitaalsete lahenduste kaudu, ja kuidas on võimalik ületada andmete puudumist võrreldes linnapiirkondadega;

– pakkuda välja selge metoodika, kuidas valida 2 maapiirkonda, kus viia ellu 2. ülesandes kirjeldatud katseetapp;

– anda üldine ülevaade praeguse olukorra kohta valitud maapiirkondade keskkonnas, kus toimuvad tutvustamistegevused, et tõsta esile seda, miks nimetatud meetmed olukorda parandavad. Töövõtja peab lühidalt esitama teavet mõnede peamiste transpordialaste probleemide kohta, millega valitud maapiirkonnad praegu kokku puutuvad, ja esitama asjakohased andmed;

– sellele peab järgnema projekti kaasatavate peamiste sidusrühmade ja kasutajarühmade kindlaks määramine ning ülevaade strateegiast, millega edendataks nende vahelisi sünergiaid.

Kindlaks määramise etapp:

– määrata kindlaks, millised teenused tuleb kasutusele võtta. Väljatöötatava süsteemi puhul tuleb keskenduda asjakohastele teguritele, et selgitada, kuidas parandada maapiirkondades elavate inimeste liikuvust, sh reisiharjumusi, teenusmudeleid ja digitaalseid lahendusi ja platvorme. See oleks suunatud innovatiivsetele transporditeenustele, mida maapiirkondades sobitataks kokku ühistranspordiga;

– määrata kindlaks ja piiritleda pakutud teenuse oodatav ulatus, st geograafiliselt ja/või demograafiliselt;

– määrata kindlaks kohaldatavad seosed teiste transpordiliikidega;

– võtta arvesse tellitavaid teenuseid;

– võtta arvesse jagatud liikuvuse teenuseid;

– kasutada tegelike andmete kogumist.

2. ülesanne: tutvustamisetapp (katseuuring).

Geograafilistes asukohtades tegelikes tingimustes toimuv tutvustamisetapp (katse), mis toimub pärast ulatuse määramise aruande lõpetamist. Töövõtja otsustab, kui mitut erinevat maapiirkonna kohta tutvustamiseks kasutatakse, aga tutvustamistegevuste jaoks tuleb valida vähemalt 2 maapiirkonna kohta vähemalt 2 ELi riigis. Kindlaks määratud asukohas võib juba olla olemas teenus, mille alusel võib järeldusi teha, asukohta võib kohandada uuesti loodava teenuse rakendamiseks ning asukohas võib kasutada kombinatsiooni olemasolevast ja uuest teenusest. Igal juhul peab töövõtja kirjeldama struktureeritumal viisil samme, mida on vaja tutvustamise elluviimiseks võtta. Ülesanne hõlmab 1 rakendusetappi ja 1 hindamisetappi.

3. ülesanne: teadlikkuse parandamise tegevused.

3. ülesanne käsitleb teadlikkuse parandamist säästva jagatud liikuvuse kohta, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades. See hõlmab asjaomaste sidusrühmade osalemisega arutelusid, teadlikkuse parandamise kampaaniat ja lõplikku konverentsi.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: 70 / Osakaal: 70
Kulukriteerium - Nimi: 30 / Osakaal: 30
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2017/S 143-293576
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Nimetus:

Katseprojekt – säästev jagatud liikuvus, mis on vastastikku ühendatud ühistranspordiga Euroopa maapiirkondades (kontseptsiooni „arukad transpordipiirkonnad maapiirkondades“ (SMARTAs) väljaarendamine)

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
03/05/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 8
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 7
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 0
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: MemEx Srl
Postiaadress: Via Cairoli 30
Linn: Livorno
NUTS kood: ITI16 Not specified
Sihtnumber: 57123
Riik: Itaalia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: University Court of Aberdeen
Linn: Aberdeen
NUTS kood: UKM5 North Eastern Scotland
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vectos (South) Limited
Linn: London
NUTS kood: UKI32 Not specified
Sihtnumber: W1T 4TP
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Transport and Mobility Leuven NV
Linn: Leuven
NUTS kood: BE242 Arr. Leuven
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: European Integrated Projects Srl
Linn: Bucharest
NUTS kood: RO321 Bucureşti
Riik: Rumeenia
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 540 000.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue de Fort Niedergrunewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Faks: +352 1303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
14/05/2018