Tjenesteydelser - 225542-2019

15/05/2019    S93    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-Hjørring: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 093-225542

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 075-178336)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Cathrine Gyldenberg Jensen
E-mail: fes-ues04@mil.dk
Telefon: +45 41329893

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for totalrådgivning

Sagsnr.: 2018/005826
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager alle bygge- og anlægsprojekter på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker derfor at indgå en rammeaftale for totalrådgivning, således behovet for totalrådgivning i forbindelse med ovenstående bygge- og anlægsprojekter dækkes.

Udbuddet af rammeaftalen gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsloven afsnit II. Aftalegrundlaget for nærværende rammeaftale er Almindelige Betingelser for Rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR18) med FES' tilføjelser og fravigelser samt Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab (YBL18) med FES' tilføjelser og fravigelser.

Rammeaftalen struktureres i tre geografisk opdelte områder indeholdende to delaftaler pr. område, jf. pkt. II.1.6).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-178336

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.6
Delkontraktnr.: 6
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Anslået værdi
I stedet for:

Værdi eksklusive moms: 7 500 000.00 DKK

Læses:

Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Grundet en slåfejl ændres den anslåede værdi for delaftale 6.

Da delaftale 5 og 6 er afhængige af hinanden udskydes ansøgningsfristen for begge delaftaler med 30 dage. Samtidig med nærværende berigtigelse udsendes ligeledes en berigtigelse vedrørende ændring af ansøgningsfristen.