Tjenesteydelser - 225565-2019

15/05/2019    S93    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-Hillerød: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2019/S 093-225565

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 092-222575)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sarah Maria Friis Steine
Telefon: +45 72320653
E-mail: sarst@hillerod.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105785962.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning for Hillerød, Herlev og Egedal Kommuner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en vaske- og lejeordning af arbejdsbeklædning til følgende personalegrupper:

— Plejepersonale,

— Træningspersonale i plejesektoren,

— Tandplejen,

— Køkkener i plejesektoren og øvrige køkkener.

Udbuddet omfatter den komplette opgave, dvs. vask og leje af beklædningen på leverandørens vaskeri, levering og afhentning samt logistikken i forbindelse hermed.

Herudover ønskes et ressourcesystem, der gør det nemmere at styre, kontrollere og evt. løbende tilpasse beholdningen. Målet er at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der effektiviserer og forenkler hele processen i og omkring beklædning til målgrupperne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 092-222575

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:
Læses:

Det tilføjes, at Ordregiver ønsker at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 3 som anført i udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.2, således at dette også fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: