Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 22583-2022

17/01/2022    S11

Luksemburg-Luxembourg: Podrška promicanju projekata planova održive gradske mobilnost (SUMP) na Cipru

2022/S 011-022583

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 233-612530)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98-100 boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU0 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org/en/about/procurement/

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Podrška promicanju projekata planova održive gradske mobilnost (SUMP) na Cipru

Referentni broj: AA-010634-001
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71300000 Tehničke usluge - IA01
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Tražene usluge odnose se na pripremu idejnih projekata, prometnih studija i dokumentacije za nadmetanje za infrastrukturu hodanja i vožnje bicikla u gradovima Limassol i Larnaca, uz pripremu prijedloga idejnog rješenja za infrastrukturu javnog prijevoza. Opseg obuhvaća i relevantne aktivnosti upravljanja, uključujući prikupljanje podataka, upravljanje rizikom, savjetovanje i izvješćivanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/01/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 233-612530

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 18/01/2022
Lokalno vrijeme: 23:59
Glasi:
Datum: 25/01/2022
Lokalno vrijeme: 23:59
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 19/01/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 26/01/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: