Услуги - 225840-2020

TIЗаглавиеИcпaния-Sevilla: Техническа подкрепа за развитието и актуализирането на EUROMOD — 10 обособени позиции
NDНомер на публикацията на обявлението225840-2020
PDДата на публикуване15/05/2020
OJНомер на броя на ОВ S95
TWГрад/населено място на купувачаSEVILLA
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, JRC - Joint Research Centre, JRC.B - Growth and Innovation (Seville), JRC.B.2 - Fiscal Policy Analysis
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаES
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен05/05/2020
DTКраен срок за подаване30/06/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)72316000 - Услуги по анализ на данни
72314000 - Услуги по събиране и сортиране на данни
72300000 - Услуги по предаване и обработка на данни
72310000 - Услуги по обработка на данни
72000000 - ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
73000000 - Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
73110000 - Научни изследвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ES618
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048