Fornituri - 22585-2022

17/01/2022    S11

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Kiri fit-tul ta’ vetturi tas-servizz

2022/S 011-022585

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Provvisti

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Indirizz postali: service du courrier officiel
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: M. Luis Moitinho, chef d'unité – Services généreaux et matériel roulant
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.curia.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri
Indirizz postali: 12, rue Alcide de Gasperi
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-1615
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eca.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eib.org
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)
Indirizz postali: 12E, rue Guillaume Kroll
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-1882
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.cdt.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, L-Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika fil-Lussemburgu (OIL)
Indirizz postali: LUX/EUFO, 10, rue Robert Stumpert
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-2557
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, L-Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika fi Brussell (OIB)
Indirizz postali: Rue de la Loi/Wetstraat 170
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.ec.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Indirizz postali: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eesc.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
Indirizz postali: Rue Belliard/Belliardstraat 99
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.cor.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE)
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: DBS-AO-PROC-20-022@curia.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eppo.europa.eu
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Kiri fit-tul ta’ vetturi tas-servizz

Numru ta' referenza: COJ-PROC-20/022
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
34110000 Karozzi tal-passiġġieri - PA01
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Provvisti
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-kiri għal żmien twil ta’ karozzi tas-servizz, karozzi tat-tip salun jew vetturi ta’ utilità, karozzi bil-kompartiment tal-passiġġieri mtawwal b’post ikbar għat-tagħbija u/jew vannijiet żgħar, għas-siti tal-Lussemburgu u Brussell, mingħajr għażla ta’ xiri.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 27 200 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Lussemburgu

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
34111100 Karozzi tit “estate”
34111200 Karozzi tip “saloon”
34114400 Minibusses
34136100 Vannijiet żgħar
34136200 Vannijiet bil-panewijiet
34136000 Vannijiet
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kiri għal żmien twil ta’ karozzi ta’ servizz, karozzi tat-tip salun jew vetturi ta’ utilità, karozzi bil-kompartiment tal-passiġġieri mtawwal b’post ikbar għat-tagħbija u/jew vannijiet żgħar, għas-sit tal-Lussemburgu.

Dan se jinvolvi madwar 155 karozza tat-tip salun u 27 vettura ta’ utilità, karozzi bil-kompartiment tal-passiġġieri mtawwal b’post ikbar għat-tagħbija u/jew vannijiet żgħar għall-perijodu sħiħ tal-qafas ta’ kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-kwantitajiet mogħtija għal-lott 1 jikkorrispondu għall-ħtiġijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea, tal-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Brussell

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
34111100 Karozzi tit “estate”
34111200 Karozzi tip “saloon”
34114400 Minibusses
34136100 Vannijiet żgħar
34136200 Vannijiet bil-panewijiet
34136000 Vannijiet
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-kiri għal żmien twil ta’ karozzi tas-servizz, karozzi tat-tip salun jew vetturi ta’ utilità, karozzi bil-kompartiment tal-passiġġieri mtawwal b’post ikbar għat-tagħbija u/jew vannijiet żgħar, għas-sit ta’ Brussell.

Dan se jinvolvi madwar 155 karozza tat-tip salun u 46 vettura ta’ utilità, karozzi bil-kompartiment tal-passiġġieri mtawwal b’post ikbar għat-tagħbija u/jew vannijiet żgħar għall-perijodu sħiħ tal-qafas ta’ kuntratt.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Prezz
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Il-kwantitajiet mogħtija għal-lott 2 jikkorrispondu għall-ħtiġijiet tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 050-122205
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-20-022
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Il-Lussemburgu

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
20/12/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Arval Luxembourg SA
Indirizz postali: 2, rue Nicolas Bové
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU Luxembourg
Kodiċi postali: L-1253
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 11 460 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 13 400 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: COJ-PROC-20-022
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Brussell

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
20/12/2021
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 3
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Athlon Car Lease Belgium SA
Indirizz postali: Peutiesesteenweg 115
Belt: Machelen
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1830
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 10 840 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 13 800 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 87001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: https://www.curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
10/01/2022