Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 2261-2018

04/01/2018    S2

Magyarország-Budapest: Légiforgalom-irányító berendezések

2018/S 002-002261

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK03208
Postai cím: Igló utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Telefon: +36 12934457
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koppándi Dániel
E-mail: hc@szilioffice.hu
Telefon: +36 17938115
Fax: +36 17938121
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Postai cím: Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koppándi Dániel
Telefon: +36 17938115
E-mail: hc@szilioffice.hu
Fax: +36 17938121
NUTS-kód: HU11 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
I.6)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kamerarendszer és ADS-B telepítése

II.1.2)Fő CPV-kód
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szállítási és szolgáltatási szerződés.

Tárgya: Kamerarendszer és ADS-B telepítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34962000 Légiforgalom-irányító berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Airport-Debrecen Kft. H-4030 Debrecen, Mikepércsi út 0493/64 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A HungaroControl Zrt. (HC) szándékában áll Debrecen Nemzetközi Repülőtér (LHDC) forgalmának kiszolgálása céljából távoli toronyirányítást (rTWR) kiépíteni. Az rTWR-nek képesnek kell lennie „minden időjárási körülmények” között ugyanolyan kapacitással működnie, mint ha az irányítás a meglévő toronyból történne. Annak érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, minden ehhez szükséges berendezés képét és/vagy vezérlését biztosítani kell a HC ANSIII épületében (Budapesten), továbbá egy új Vizualizációs és Felderítő Rendszer kerül kiépítésre.

Az LHDC rTWR Vizualizációs Légiforgalmi Irányító Rendszernek következő elemekből kell állni:

a. 1 db Kamera rendszer

b. 1 db Feldolgozó rendszer

c. 1 db Megjelenítő rendszer

A rendszerrel együtt kell szállítani és telepíteni egy ADS-B vevőt is.

Az eljárás során 2 db PTZ kamera telepítésére is sor kerül.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá kamerarendszer használatának oktatása is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 220° fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 160° fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 220°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 160°-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Licenc időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 65
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A rendszernek két panoráma képet kell biztosítania, melyeknek a HC által biztosított oszlopokra kell kerülniük. Emellett az ajánlattevő által megajánlott rendszernek opcionális tételként biztosítania kell egy második kamera pozíciót a 05R küszöbhöz közel, melynek esetleges helyzete:

Szélesség: N47o29’01”.

Hosszúság: E021o36’11”.

Magasság: 20,00 m AGL.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

Ajánlatkérő az ár értékelési szemponton belül az alábbi alszempontokat értékeli:

Standard tételek ára / 55.

Opcionális tételek ára / 10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkezőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

— Részvételre jelentkező, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,

— A részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkező (részvételre jelentkezőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései és a Kbt. 84. § (3) bekezdése szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen eljárást megindító hirdetmény feladásának napja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ alapján nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (kamerarendszer) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— a szállítás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),

— teljesített mennyiség adatai (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét),

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontját. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Alkalmasság igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum:

Az M1) alkalmassági követelményeknek való előzetes megfelelés az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt köteles megadni az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban csak nyilatkozni köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről (IV. rész α pont kitöltésével).

A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített részletes igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, de figyelemmel a 84. § (3) bekezdésére is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db már működő éles vagy tesztüzemben lévő rendszerrel, mely legalább az alábbiakat tartalmazza 1 db PTZ kamera, 1 db 180o széles panoráma kép, földi helyzetkép megjelenítése nem videó alapú felderítésen alapulva (pl.: radar, MLAT, ADS-B stb...).

A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:

A Kbt. 65. § (7); (9); bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)].

Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az európai egységes közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése és a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint, továbbá jótállás a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben rögzítettek szerint.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Tájékoztatásul az eljárás ajánlattételi szakaszához:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlattevő jogosult résszámlák benyújtására a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételekben meghatározottak szerint. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §- át és az Art. 36/A. § is.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek további részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/02/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 09/03/2018
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A jelentkezések bontásának ideje: 2018. február 9. 10:00 óra, helye: Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” lépcsőház VII. em. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4), (6).

2. Ajánlatkérő az eljárás fajtáját a 307/2015. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján alkalmazza.

3. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkező, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041) vagy elektronikus úton - figyelemmel Kbt. 41. § (4) bek.-ben foglaltakra - a hc@szilioffice.hu címre kell küldeni.

4. A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat.

Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.

5. A részvételre jelentkezés részeként nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.

6. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.

7. Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot a Kbt. 86. § (3) bekezdése alapján.

8. Ajánlatkérő fenntartja a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglalt lehetőséget.

9. A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a műszakilag összefüggő rendszerek más szállítók általi teljesítése nem kivitelezhető, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

10. Tájékoztatásul az ajánlattételhez:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az értékelési szempont: legjobb ár-érték arány.

Pontszám alsó - felső határa: 1-10.

Módszer:

1. Ár - fordított arányosítás

a) standard tételek ára

b) opcionális tételek ára

Minőségi szempontok:

1. Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 220o fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) - egyenes arányosítás

2. Panoráma képhez felhasznált kamerák feldolgozott video kép minősége 160o fokos látószög esetén az előírt minimumon felül (látószög) - egyenes arányosítás

3. Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 220o-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) - egyenes arányosítás

4. Panoráma képhez felhasznált kamerák felbontása a 160o-os kép esetében az előírt minimumon felül (felbontás) - egyenes arányosítás

5. Jótállás időtartama - egyenes arányosítás

6. Licenc időtartama - egyenes arányosítás

11. FAKSZ: dr. Koppándi Dániel (00665)

12. Feltételes közbeszerzés - A légiforgalmi irányító szolgálat Debreceni Repülőtéren és légtérben történő ellátásának feltétele a szolgáltatás ellátására való felkészülés költségeire és a szolgáltatás ellátásának díjára vonatkozó támogatási, finanszírozási szerződés(ek) hatálybalépése, valamint a Debreceni Repülőtér területére történő betelepüléshez kapcsolódó tulajdonosi, üzemeltetői engedélyek kiadása. Felek rögzítik, hogy a HungaroControl Zrt. a Finanszírozási szerződést az arra vonatkozó kormányhatározat vagy egyéb kormányzati döntés meghozatala esetén köti meg. Erre tekintettel Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés hatálya a Finanszírozási szerződés - amennyiben a finanszírozás több önálló szerződés tárgyát képezi, úgy a legkésőbb hatályba lépő Finanszírozási szerződés - hatálybalépését vagy az Engedélyek kiadását - amelyik később következik be - követő ötödik munkanapon áll be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/01/2018