Supplies - 226363-2020

15/05/2020    S95    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Opole: Machines and apparatus for testing and measuring

2020/S 095-226363

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Opolski
Postal address: pl. Kopernika 11a
Town: Opole
NUTS code: PL524
Postal code: 45-040
Country: Poland
Contact person: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl
Telephone: +48 775415977
Fax: +48 775416026

Internet address(es):

Main address: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup aparatury medycznej na potrzeby dydaktyczne kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Reference number: D/10/2020
II.1.2)Main CPV code
38540000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

— cz. 1 – zakup: termocyklera (...); systemu dokumentacji żeli (...); aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej (...),

— cz. 2 – zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (...); kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR (...); mieszadła magnetycznego z grzaniem,

— cz. 3 – zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z (...),

— cz. 4 – zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej,

— cz. 5 – zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego (...); systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego; wytwornicy lodu płatkowego; wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji (...),

— cz. 6 – zakup dygestorium (...).

Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1A–1F do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej (...)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000
30213000
48311100
33127000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup: termocyklera do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR wraz z oprogramowaniem i komputerem; systemu dokumentacji żeli z oprogramowaniem i komputerem; aparatu do elektroforezy poziomej wraz z zasilaczami; aparatu do elektroforezy pionowej z modułem do transferu na mokro oraz systemem do wylewania żeli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola) wraz z instalacją, przy czym dla termocyklera dodatkowo pierwsze uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi dla minimum trzech [3] osób, w terminie maksymalnie czternastu [14] dni od dnia dostarczenia i instalacji termocyklera do Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory (...)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000
38436000
38436500
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup: worteksa; wirówko-votrexa; wytrząsarki środowiskowej; termbloku z wytrząsaniem i chłodzeniem; termobloku suchego (suchego bloku grzejnego); kołyski laboratoryjnej; komory do przygotowywania próbek do reakcji PCR wraz z mobilną podstawą; mieszadła magnetycznego z grzaniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711120
42931000
38433000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup: ultrazamrażarki z wyposażeniem; zestawu wirówek nastołowych; wirówki z chłodzeniem; spektrofotometru z kuwetą do pomiaru w mikroobjętościach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711100
39711362
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup: lodówko-zamrażarki wolnostojącej; kuchenki mikrofalowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt. 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (...)

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39141500
42912330
33152000
42200000
38311100
38416000
33191110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup: komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa biologicznego z wyposażeniem w postaci palnika i pipetora; systemu oczyszczania wody do wody ultraczystej; inkubatora mikrobiologicznego (cieplarki); wytwornicy lodu płatkowego; wagi analitycznej; pehametru; autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji płynów i ciał stałych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1E do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola), przy czym dla komory laminarnej dodatkowo instalacja i pierwsze uruchomienie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
39141500
42912330
33152000
42200000
38311100
38416000
33191110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524
Main site or place of performance:

Uniwersytet Opolski, Opole, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zakup dygestorium do ogólnych prac chemicznych, certyfikowane zgodnie z normą EN 14175 cz. 2, 3 wraz z systemem filtracji i wentylatorem dachowym, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1F do SIWZ. Wykonaniem przedmiotu zamówienia jest dostarczenie i instalacja przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie miasta Opola). Do zakresu instalacji przez Wykonawcę należy przyłączenie dygestorium do komina wentylacyjnego w ścianie, przygotowanego przez Zamawiającego. Adaptacja sali pod względem przystosowania instalacyjno-technicznego leży po stronie Zamawiającego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 35
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu pięciu [35] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w pkt 1 jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia, okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj.: spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie żądał dostarczenia przez Wykonawcę:

— opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego zgodnie z załącznikami nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E i 1F do SIWZ (odpowiednio do części),

— oraz próbki blatu ceramicznego o wymiarach, co najmniej 20 x 20 cm z fragmentem przedniej krawędzi blatu o grubości i kolorze określonym w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1F do SIWZ (dotyczy części nr 6),

— oraz opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1F do SIWZ (dotyczy części nr 6) w formie katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.

2. Zamawiający może również żądać od Wykonawcy dostarczenia:

— opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów / katalogów / kart produktu / specyfikacji technicznych (w języku polskim). Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę,

— fotografii lub rysunków oraz innych podobnych materiałów,

— próbek materiałów, z których wykonany ma zostać przedmiot zamówienia o wymiarach co najmniej 20 x 20, potwierdzających wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ wraz z załącznikami.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 94 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego. Zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.

2. Przewiduje się zmiany do umowy, określone w § 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie przewidywanych zmian zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/06/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/08/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/06/2020
Local time: 10:30
Place:

Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11A, POLSKA, pokój nr 3, za pośrednictwem platformy zakupowej.

Information about authorised persons and opening procedure:

Pracownicy Działu Zamówień Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości (odpowiednio do części):

1. część nr 1 – cztery tysiące 00/100 [4 000,00 PLN];

2. część nr 2 – dziewięćset 00/100 [900,00 PLN];

3. część nr 3 – trzy tysiące 00/100 [3 000,00 PLN];

4. część nr 4 – sto pięćdziesiąt 00/100 [150,00 PLN];

5. część nr 5 – dwa tysiące 00/100 [2 000,00 PLN];

6. część nr 6 – jeden tysiąc 00/100 [1 000,00 PLN].

II. Wykonawca, w terminie trzech [3] dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.: protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Zamawiający udostępni Wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

Zamówienia.

III. Zawartość oferty:

1. formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ);

2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.1 SIWZ (w formie JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ);

3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);

4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);

5. zabezpieczenie oferty wadium – zgodnie z pkt 14 SIWZ.

*Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

IV. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj.: braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD (poprzez stronę internetową: https://espd.uzp.gov.pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego;

5. Wykonawca może w kryterium „Termin wykonania przedmiotu zamówienia” wskazać termin nie dłuższy niż trzydzieści pięć [35] dni kalendarzowych;

6. Wykonawca może w kryterium „Okres gwarancji na przedmiot zamówienia” wskazać okres nie krótszy niż [24] dwadzieścia cztery miesiące i nie dłuższy niż trzydzieści sześć [36] miesięcy;

7. uwaga: zawarcie umowy nastąpi w formie tradycyjnej, tzw. papierowej.

V. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego (w tym przez Wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/344273

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „uPzp”, zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2020