Služby - 226378-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

01/07/2015    S124

Holandsko-Haag: Služby dočasných zamestnancov

2015/S 124-226378

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 12.5.2015, 2015/S 91-162597)

Europol, do rúk: Úrad pre obstarávanie, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, HOLANDSKO. Tel. +31 703531681. Fax +31 703180808. E-mail: procurement@europol.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo zrušené.

Europol rozhodol o zrušení obstarávacieho konania na základe týchto dôvodov: ekonomické a technické údaje projektu sa zásadne zmenili.