Bauleistung - 226434-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten

2019/S 094-226434

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 063-145585)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polen
Kontaktstelle(n): Procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
Telefon: +48 178666096
E-Mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Fax: +48 178666097
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – etap I.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.261.2-I.2019, Postępowanie nr 28
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – etap I.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi: Załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, będące integralną częścią SIWZ.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w projektach wykonawczych i budowlanych dla poszczególnych branż i w odnoszących się do nich przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączniki te w formie pisemnej znajdują się w Dziale Inwestycji (budynek J Zamawiającego), w formie elektronicznej dokumentacja ta zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewidywany zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego przedstawia Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 063-145585

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: