Bauleistung - 226436-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Gebäude in Verbindung mit dem Eisenbahngüterverkehr

2019/S 094-226436

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 071-166909)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Telefon: +48 224749141
E-Mail: przetargi@pkp.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa dworca kolejowego Malczyce

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2019/WNP-010004
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45213320
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Malczycach, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy.Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Ewentualny zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w Rozdz VII SIWZ.

4. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej - „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 071-166909

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/05/2019
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/05/2019
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 28/05/2019
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: