Bauleistung - 226445-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Skawina: Bauarbeiten

2019/S 094-226445

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 075-176908)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Rynek 1
Skawina
32-050
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Mueck
Telefon: +48 122770179
E-Mail: emueck@um.skawina.net
Fax: +48 122760163
NUTS-Code: PL2

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gminaskawina.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Rewitalizacja obszarów wiejskich Gminy Skawina

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.26.IN.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji dotyczących rewitalizacji obszarów wiejskich Gminy Skawina współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, opisanych w Sekcji II.2) ogłoszenia

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 075-176908

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą doświadczenie:

a) dla części: 1, 5, 10 - w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub remontu obiektu kubaturowego wraz z instalacjami: elektryczną i wodociągową i kanalizacyjną i centralnego ogrzewania,

b) dla części: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu zewnętrznych terenów rekreacyjnych, w tym m.in. boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

2) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie

W kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

3) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 5, 10

4) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie instalacji kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 5, 7, 8, 9, 10

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, dopuszcza się wskazanie tych samych osób, do więcej niż jednej części.

muss es heißen:

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

1) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą doświadczenie:

a) dla części: 1, 5, 10 - w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub nadbudowy lub remontu obiektu kubaturowego wraz z instalacjami: elektryczną i wodociągową i kanalizacyjną i centralnego ogrzewania,

b) dla części: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu zewnętrznych terenów rekreacyjnych, w tym m.in. boisk sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

2) osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

3) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót wodociągowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 5, 10.

4) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom – dla części 5, 7, 8, 9, 10.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, dopuszcza się wskazanie tych samych osób, do więcej niż jednej części.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/05/2019
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 29/05/2019
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: