Lieferungen - 22659-2020

16/01/2020    S11

Polen-Katowice: Kleber

2020/S 011-022659

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 249-619635)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Królik
E-Mail: k.krolik@pgg.pl
Telefon: +48 327161480

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10.

Referenznummer der Bekanntmachung: 701903457
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24911200 Kleber
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań. Szczegółowy opis przedstawia SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/01/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 249-619635

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

muss es heißen:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 737 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Opis zamówienia:
Anstatt:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10 - szacunkowa ilość dostaw wynosi 2 730 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

muss es heißen:

Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 288-10 – szacunkowa ilość dostaw wynosi 4 146,71 ton. Szczegółowy opis i parametry techniczno-użytkowe określono w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: 2 i 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Anstatt:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

muss es heißen:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Los-Nr.: 2 i 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Dla zadania nr 2 – 260 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 360 000,00 PLN

muss es heißen:

Dla zadania nr 2 – 70 000,00 PLN

(...)

Dla zadania nr 5 – 550 000,00 PLN

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Abschnitt Nummer: III.1.6
Los-Nr.: 2 i 5
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wymagane wadia i gwarancje:
Anstatt:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 – 6 500,00 PLN

Dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN

Dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN

Dla zadania nr 5 – 9 000,00 PLN

Dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN

Dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 53 500,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

— dla zadania nr 1 – 1 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 2 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 23 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 3 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 14 000,00 PLN,

— dla zadania nr 6 – 1 500,00 PLN,

— dla zadania nr 7 – 9 000,00 PLN.

W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/01/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 31/01/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 15/03/2020
muss es heißen:
Tag: 30/03/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/01/2020
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 31/01/2020
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: