Lieferungen - 226608-2019

16/05/2019    S94    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Strahlenschutzkleidung, auch gegen nukleare Strahlung

2019/S 094-226608

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta"
Nationale Identifikationsnummer: 4316180
Postanschrift: Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050159
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Unitatea de implementare programe. În atenţia: ec. Incrosnatu Cristina
E-Mail: ec.manolache@gmail.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.marius-nasta.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare materiale pentru caravanele mobile — sorturi protecție radiologică, gulere protecție radiologică și dozimetre de radiații pentru proiectul POCU/225/4/9/117426

Referenznummer der Bekanntmachung: 66/2295/05.02.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35113420 Strahlenschutzkleidung, auch gegen nukleare Strahlung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acestei achiziţii este reprezentat de furnizarea de materiale pentru caravanele mobile (sorturi protectie radiologica, gulere protectie radiologica si dozimetre de radiatii) pentru proiectul POCU/225/4/9/117426. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 21 816.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", Soseaua Viilor nr. 90, sector 5, Bucuresti.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul contractului consta in achizitionarea de materiale pentru caravanele mobile (sorturi protectie radiologica, gulere protectie radiologica si dozimetre de radiatii) pentru proiectul POCU/225/4/9/117426.

Cantitati:

— Sorturi protectie radiologica — 4 buc.,

— Gulere pentru radioprotectia glandei tiroide — 8 buc.,

— Sorturi pentru radioprotectia gonadelor — 8 buc.,

— Dozimetre pentru monitorizarea individuala a radiatiilor — 4 buc.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sarac... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 171 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Încadrarea în situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători. Astfel, dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/acordul de asociere/angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți/terți susținători) dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea Raportului Procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Acestea sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) din Legea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Precizarea părții/părților din acord-cadru/contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze — proportia de subcontractare. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor declara subcontractantii ce urmeaza a fi implicati in derularea viitorului contract, proportia implicarii acestora, precum si activitatile efective in care vor fi implicati sau pe care le vor desfasura.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La termenul limita de depunere a ofertelor, operatorii economici vor incarca in SEAP, anexat DUAE, acordul de subcontractare.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati (daca este cazul).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, DUAE se va completa direct in SEAP de catre fiecare ofertant/membru al asocierii/tert sustinator/subcontractant, in sectiunea dedicata din SEAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant. Toate costurile privind întocmirea ofertei, precum si incarcarea acesteia in SEAP, cad exclusiv in sarcina operatorilor economici participanti la procedura.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP iar raspunsurile la acestea vor fi publicate tot in SEAP, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

În cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că pe primul loc sunt clasate 2 sau mai multe oferte cu punctaje egale, autoritatea contractantă va face departajarea după factorul de evaluare „preţ". În cazul în care situaţia de egalitate se menţine se vor solicita, prin intermediul SEAP, ca aceşti ofertanți să prezinte în SEAP noi oferte scanate şi semnate cu semnatură electronică extinsă. Contractul va fi încheiat cu primul ofertant (dacă este posibil) a cărui nouă ofertă are punctajul cel mai mare. Procesul se va relua până când este posibilă departajarea ofertelor și declararea câștigătorului.

Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

In conformitate cu dispozitiile art. 60 din HG nr. 395/2016, operatorii economici au obligatia de a transmite garantia de participare, oferta si DUAE în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta în limba româna conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie.

In cazul depunerii unei oferte in asociere sau a unei oferte care primeste sustinerea unui/unor tert/terti, ori in care exista subcontractanti, ofertantii vor depune in SEAP pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor cate un DUAE completat pentru fiecare dintre parti, respectiv asociat/tert/subcontractant.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019