Tavarat - 226693-2019

16/05/2019    S94    - - Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Hämeenlinna: Tietokonetomografialaitteet

2019/S 094-226693

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
0818235-5
Ahvenistontie 20
Hämeenlinna
13530
Suomi
Yhteyshenkilö: Päivi Vähämäki
Puhelin: +358 36291
Sähköpostiosoite: hankintatoimi@khshp.fi
NUTS-koodi: FI1C2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.khshp.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/khshp
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=231847&tpk=607fce38-cb4d-48ae-8e7d-742e9e6fdce3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietokonetomografilaitteen hankinta ensiapuyksikköön

Viitenumero: KHSHP/491/02.08.00.01.00/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33115100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KHSHP) pyytää tarjoustanne Kanta-Hämeen keskussairaalan Röntgenosaston tietokonetomografialaitteesta tämän tarjouspyynnön ja oheisten liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on uusi tietokonetomografialaite, joka sijoitetaan KHKS päivystysklinikan tiloihin (E311/312). Hankittavan laitteiston on oltava uusi (ei tehdaskunnostettu / käytetty), vähintään 64-rivinen monileikelaite. Hankinta sisältää vanhan laitteiston purun ja poisviennin. Tilaremontti tehdään sairaanhoitopiirin toimesta, kun vanha laite on purettu ja viety pois.

Hankinta toteutetaan avoimena menettelynä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

KHKS:n röntgenosastolla tehdään yhteensä noin 12 500 tietokonetomografiatutkimusta vuodessa. Laitetta tullaan käyttämään monipuolisesti eri kliinisten erikoisalojen ja päivystysklinikan tutkimuksiin mm.:

1. Vatsan, keuhkojen ja koko vartalon kuvaukset, monivaiheisesti

2. Kasvojen, aivojen ja nenä & korva alueen tutkimukset

3. Angiografiset tutkimukset (kaulasuonet, aorta + muiden verisuonten haarat, aivot, aivojen perfuusio)

4. Ortopediset tutkimukset (nivelten, kaula- ja selkärangan tutkimuksiin sekä traumakuvaukseen)

5. Tahdistetut peruskardiologiset tutkimukset

6. Lasten tutkimukset.

Laitteiston tavoitteellinen asennusaika on syksyllä 2019.

Tarjoukseen on liitettävä asennusdokumentit, joista selviää eri yksiköiden mitat, painot, lämmöntuotot sekä muut tilasuunnittelussa tarvittavat tiedot (RLVISA rajapinnat).

Arvio asennuksen aikataulusta ja kestosta:

– uuden laitteiston asennus

– koekäyttö, käyttöönotto ja koulutus.

Tarjoajan on perehdyttävä asennustilaan ja kuljetusreitteihin. Tarjoaja vastaa kaikesta kuljetuksessa tarvittavasta kalustosta tms. resursseista ja kuljetuksen sekä asennuksen aikaisesta suojauksesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
päättymispäivä: 31/12/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/06/2019
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

Hämeenlinna

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019