Lieferungen - 226702-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krosno: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2019/S 094-226702

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
Krosno
38-400
Polen
Kontaktstelle(n): Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Telefon: +48 134375535
E-Mail: przetargi@pwsz.krosno.pl
Fax: +48 134375511
NUTS-Code: PL821

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pwsz.krosno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Wyższa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie.

Referenznummer der Bekanntmachung: DTG/106/ZP-4/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Część I przedmiotu zamówienia – dostawa maszyny do badań zmęczeniowych wraz z oprogramowaniem do Laboratorium wytrzymałości materiałów,

b) Część II przedmiotu zamówienia – dostawa obrabiarek do Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

c) Część III przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium diagnostyki i elektroniki samochodowej,

d) Część IV przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium mechatroniki,

e) Część V przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium systemów sterowania i Laboratorium projektowania 3D,

f) Część VI przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych,

g) Część VII przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do Laboratorium mechaniki lotniczej,

h) Część VIII przedmiotu zamówienia – dostawa tunelu aerodynamicznego do Laboratorium odnawialnych źródeł energii.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa maszyny do badań zmęczeniowych wraz z oprogramowaniem do Laboratorium wytrzymałości materiałów.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Maszyna do badań zmęczeniowych wraz z oprogramowaniem - 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa obrabiarek do Laboratorium obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
42630000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tokarka CNC z dodatkową osią sterowania napędu narzędzi – 1 szt.

Frezarka CNC z opcją poziomej orientacji osi wrzeciona - 1 szt.

Wycinarka – 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 168
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu do Laboratorium diagnostyki i elektroniki samochodowej

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Oscyloskop cyfrowy szt. 1

2. Rolki do badania siły hamowania wraz z testerem amortyzatorów szt. 1

3. Miernik dźwięku szt. 2

4. Tester diagnostyczny szt. 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu do Laboratorium mechatroniki

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Falownik szt. 1

2. Ultraszybka termowizyjna kamera naukowa z obiektywem szt. 1

3. Zestaw młotków modalnych szt. 1

4. Wibromierz laserowy szt. 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu do Laboratorium systemów sterowania i Laboratorium projektowania 3D.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. System programowania sterowników samochodowych wieloprocesorowy szt. 1

2. Oprogramowanie do edycji plików sterowników samochodowych szt. 1

3. Oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania i obliczeń inżynierskich szt. 16

4. Oprogramowanie komputerowe do wspomagania prac inżynierskich szt. 16

5. Stacje robocze z monitorami szt. 5

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu do Laboratorium metrologii i systemów pomiarowych.

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zestaw pomiarowy: współrzędnościowa maszyna pomiarowa CMM + ramię pomiarowe szt. 1

2. Optyczny projektor pomiarowy szt. 1

3. Przyrząd do pomiaru chropowatości szt. 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu do Laboratorium mechaniki lotniczej.

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Defektoskop magnetyczny szt. 1

2. Spektrometr szt. 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 112
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa tunelu aerodynamicznego do Laboratorium odnawialnych źródeł energii.

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000
38500000
38540000
30200000
30236000
48000000
30210000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821
Hauptort der Ausführung:

Ul. Żwirki i Wigury 9a, 38-400 Krosno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tunel aerodynamiczny szt. 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 168
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest załączyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosnon następujące dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, stanowiące ofertę:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 2 do SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. X pkt 7 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w rozdz. X pkt 2 SIWZ składa każdy

Z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. X pkt. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X pkt 7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X pkt 7 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy pkt. III. 1.1):

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX niniejszej SIWZ na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

— sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z Załącznik nr 6 do SIWZ;

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Ciąg dalszy pkt. III. 1.1):

8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty,

O których mowa w pkt 7 budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt. 2, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 7 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 7 b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 - powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 10 lit. a) i b) w zakresie terminów wystawienia dokumentów, stosuje się odpowiednio.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7 lit a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 10 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 10 a) w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy pkt. III. 1.1):

Podwykonawcy.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na zasobach których nie polega:

a) jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, oraz wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców,

b) nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy JEDZ, (zamawiający nie żąda także złożenia dokumentów wskazanych w rozdz. X pkt 7 SIWZ wobec podwykonawców wskazanych w części II sekcji D JEDZ)

c) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców (o ile są znane).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. VIII SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w rozdz. X pkt 2 SIWZ składa każdy

Z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty

Te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

c) oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. X pkt. 3 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

d) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X pkt 7 SIWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. X pkt 7 SIWZ składa każdy z Wykonawców

INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty

a) Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

b) Dowód wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale XV SIWZ.

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).

d) Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną

(w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),

e) Wypełnioną tabelę z opisem przedmiotu zamówienia w części (częściach) w której Wykonawca składa ofertę – załącznik nr 5 do SIWZ

Kryteria oceny ofert (dla każdej części przedmiotu zamówienia):

a) „cena” C– waga kryterium 60 %.

b),,okres gwarancji” G – waga kryterium 20 %.

c) „Warunki serwisu” (S) – waga kryterium 20 %.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór Umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

1. Miejsce dostawy:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 9a.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko.

3. Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia wszystkich urządzeń będących przedmiotem zamówienia, oraz przeprowadzi instruktaż personelu Zmawiającego (około 5 osób) z zakresu działania, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w stopniu gwarantującym poprawną eksploatację przedmiotu zamówienia przez ten personel. Ilość godzin instruktażu Wykonawca ustali w zależności od stopnia skomplikowania obsługi i konserwacji, jednak ilość godzin ww. instruktażu nie może być krótsza niż 2 h.

4. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 8 wzoru Umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą: Rynek 1, 38-400 Krosno, pokój nr 104, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobami upoważnionymi są:

Franciszek Tereszkiewicz, Maciej Krukar, Andrzej Jakubowski.

Sesja otwarcia ofert jest jawna.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Każda oferta (każda z części) musi być zabezpieczona wadium o wartości:

a) w części I, 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),

b) w części II, 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

c) w części III, 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

d) w części IV, 14 000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

e) w części V, 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

f) w części VI, 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

g) w części VII, 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

g) w części VIII, 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt;.docx; .xlsx; .pptx; .csv.. Ofertę należy złożyć w oryginale.

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe sposoby komunikacji, oraz instrukcje dla Wykonawców zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ.

2) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl

3) Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

4) Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (dla danej części) określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert,

9. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w Rozdziale 8 i 10 SIWZ,

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 7. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019