Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 226763-2021

06/05/2021    S88

Belgium-Brüsszel: Hidrogénre irányuló tanulmány a kikötőkben és az ipari part menti területeken

2021/S 088-226763

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás
Postai cím: TO 56-60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE Belgique / België
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: info.procurement@fch.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fch.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hidrogénre irányuló tanulmány a kikötőkben és az ipari part menti területeken

Hivatkozási szám: FCH / OP / Contract 300
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgyát a következő feladatokat lefedő tanulmány elkészítése képezi:

1. feladat: A kikötők és az ipari part menti területek hidrogénkeresletének felmérése;

2. feladat: Az európai hidrogénkikötők ütemtervének elkészítése;

3. feladat: Gazdasági előrejelzések megfogalmazása a kikötők megújuló hidrogénre történő átállásához szükséges lehetséges üzleti modellekre és feltételekre vonatkozóan;

4. feladat: Esettanulmányok kidolgozása, melyek projektkoncepciókat készítenek elő a kikötőbeli hidrogénellátáshoz és -használathoz;

5. feladat: A megújuló hidrogén kikötőkben és part menti területeken történő használatának gyorsabb elterjedéséhez szükséges kutatás és innováció, szabályozások, kódexek és szabványok, valamint szakpolitikai és szabályozási tevékenységek biztosítása;

6. feladat: Lendület kialakítása azáltal, hogy a kikötők érdekelt feleit egy olyan szervezetekből álló hálózatba gyűjtik, melyek közös érdekekkel rendelkeznek az egyedi kikötői hidrogénre vonatkozó ütemtervek egyetlen európai szintű hidrogénkikötői gerinchálózatban történő összegyűjtésére/központosítására irányuló előrehaladás hosszabb távú perspektívájára vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE Belgique / België
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Horizont 2020”.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/06/2021
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 21/06/2021
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az FCH 2 közös vállalkozás telephelye — Avenue de la Toison d'Or 56-60, 1060 Brussels, BELGIUM. Figyelembe véve a körülményeket, előfordulhat, hogy a pályázatbontást digitális úton tartják meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevőtől maximum két képviselő lehet jelen. Szervezési és/vagy biztonsági okokból a pályázónak a pályázatbontás előtt legalább 3 munkanappal a következő e-mail-címen jeleznie kell részvételi szándékát, a képviselők teljes nevének megjelölésével: info.procurement@fch.europa.eu

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrunewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/04/2021