Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 226763-2021

06/05/2021    S88

il-Belġju-Brussell: Studju dwar l-Idroġenu f’Portijiet u Żoni Kostali Industrijali

2021/S 088-226763

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
Indirizz postali: TO 56-60
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: info.procurement@fch.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.fch.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8308
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Studju dwar l-Idroġenu f’Portijiet u Żoni Kostali Industrijali

Numru ta' referenza: FCH / OP / Contract 300
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-suġġett ta’ din is-sejħa għall-offerti hu t-twettiq ta’ studju li jkopri s-sett ta’ xogħlijiet li ġejjin:

Biċċa xogħol 1: Valutazzjoni tad-domanda għall-idroġenu fil-portijiet u fiż-żoni kostali industrijali;

Biċċa xogħol 2: Il-bini ta’ pjan direzzjonali Ewropew għall-portijiet tal-idroġenu;

Biċċa xogħol 3: Tbassir ekonomiku ġdid dwar il-mudelli tan-negozju possibbli u l-kundizzjonijiet meħtieġa għat-tranżizzjoni lejn l-idroġenu rinnovabbli fil-portijiet;

Biċċa xogħol 4: Jiġu żviluppati studji ta’ każijiet li jħejju kunċetti ta’ proġetti dwar il-provvista u l-użu tal-idroġenu fil-portijiet;

Il-5 biċċa xogħol: Jiġu pprovduti r-Riċerka u l-Innovazzjoni (R&I), ir-regolament, il-kodiċijiet u l-istandards (RCS), l-attivitajiet ta’ politika u regolatorji meħtieġa għal użu aktar mgħaġġel tal-idroġenu rinnovabbli fil-portijiet u ż-żoni kostali;

Is-6 biċċa xogħol: Il-ħolqien tal-momentum permezz ta’ ġabra tal-partijiet interessati tal-portijiet taħt netwerk ta’ organizzazzjonijiet b’interessi komuni fuq perspettiva aktar fit-tul biex isir progress u jinġabru/jiċċentralizzaw il-pjanijiet direzzjonali tal-idroġenu tal-port individwali fis-sinsla tal-portijiet tal-idroġenu madwar l-Ewropa.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE Belgique / België
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 600 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 26
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Orizzont 2020.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 18/06/2021
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 21/06/2021
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-Bini tal-Impriża Konġunta FCH 2 — Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussell, IL-BELĠJU. Fid-dawl taċ-ċirkostanzi, is-seduta tal-ftuħ tista’ ssir ukoll b’mod diġitali.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull offerta jistgħu jattendu għall-ftuħ tal-offerti. Għal raġunijiet organizzazzjonali u/ jew ta’ sigurtà, dak li jitfa’ l-offerta għandu jinkludi l-isem sħiħ tar-rappreżentanti mill-inqas tliet ijiem tax-xogħol bil-quddiem fit-talba biex wieħed jieħu sehem lil: info.procurement@fch.europa.eu.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrunewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
29/04/2021