Tavarat - 226778-2019

16/05/2019    S94    - - Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Seinäjoki: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2019/S 094-226778

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
1007629-5
PL 75 (Koulukatu 41)
Seinäjoki
60101
Suomi
Yhteyshenkilö: Paula Autio
Puhelin: +358 408300421
Sähköpostiosoite: paula.autio@sedu.fi
NUTS-koodi: FI194

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.sedu.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ATK-laitteiden puitesopimus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

ATK-laitteista puitesopimukset

Kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon, osatarjoukset mahdollisia, voi tarjota yhtä (1), kahta (2) tai kolmea (3) positiota. Valinnat tehdään positioittain.

Tarkoitus löytää positioittain kolme (3) hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 910 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 1. Tietokoneet, työasemat, kannettavat ja näytöt

Osa nro: Pos 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon. Positio 1 sisältää perustyöasemat, tehotyöasemat, kannettavat näytöt ja lisäpalvelut. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1 ja sen välilehdistä. Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadun varmistus / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen (1) optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 2. Tietoverkon aktiivilaitteet

Osa nro: Pos 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
30200000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne ATK-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla ATK-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon. Positio 2 sisältää verkon aktiivilaitteet. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 2. Nykytilannetta ja hankinnan volyymia on kuvattu kohdassa Hankinnan taustaa (s. 19-).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus / Painotus: 40
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen (1) optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Pos 3. AV-laitteet

Osa nro: Pos 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32321200
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI194
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne AV-laitteista puitesopimuksen/-sopimusten laatimiseksi tämän tarjouspyynnön liitteenä olevien teknisten spesifikaatioiden ja tarjousliitteiden mukaisesti. Tämän kilpailutuksen pohjalta tehtävillä sopimuksilla AV-laitteita tulevat hankkimaan sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä että Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Kilpailutus tehdään yhtenä kilpailutuksena, kumpikin osapuoli laatii omat sopimuksensa valituksi tulevien toimittajien kanssa. Osatarjoukset ovat mahdollisia.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) positioon. Positio 3 sisältää AV-laitteet. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 3.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Tuotteiden laatu ja laadunvarmistus / Painotus: 30
Laatuperuste - Nimi: Toimittajan tarjoamien palveluiden laatu / Painotus: 20
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhteen (1) optiovuoteen, josta tehdään erillinen päätös.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 232-529746
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: Pos 1
Nimi:

Pos 1. Tietokoneet, työasemat, kannettavat ja näytöt

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Databros Services Oy
2005012-8
Kauppaneliö 1
Seinäjoki
60120
Suomi
NUTS-koodi: FI194
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Dustin Finland Oy
0935141-3
Niittyrinne 7
Espoo
02270
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Atea Finland Oy
0935141-3
Jaakonkatu 2
Vantaa
01620
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Canorama Oy
0939469-1
Rantakatu 16
Kokkola
67100
Suomi
NUTS-koodi: FI1D5
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: Pos 2
Nimi:

Pos 2. Tietoverkon aktiivilaitteet

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Elisa Oyj
0116510-6
Ratavartijankatu 5
Elisa
00061
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Dustin Finland Oy
0935141-3
Niittyrinne 7
Espoo
02270
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Inmics Oy
0849585-3
Itä-Päijänteentie 55
Jyväskylä
40320
Suomi
NUTS-koodi: FI193
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 210 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: Pos 3
Nimi:

Pos 3. AV-laitteet

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Dustin Finland Oy
0935141-3
Niittyrinne 7
Espoo
02270
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Fair Share Scandinavia Oy
2590680-2
Yrittipellontie 1
Oulu
90320
Suomi
NUTS-koodi: FI1D9
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Noretron Esitystekniikka Oy
0109169-6
Mankkaantie 32
Espoo
02180
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 300 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Osatarjoukset hyväksytään positioittain. Tarjoajan on mahdollista tarjota yhtä (1), kahta (2) tai kolmea (3) positiota. Valinnat tehdään positioittain.

Tarjouskilpailulla pyritään löytämään tarjouspositioittain kolme (3) hankintojen toteuttamisesta kiinnostunutta ja siihen kykenevää yhteistyökumppania. Valittujen toimittajien välillä järjestetään ns. minikilpailutuksia hankintoja tehtäessä. Minikilpailutuksia voidaan järjestää myös muista kuin tarjouspyynnössä mainituista laitteista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/05/2019