Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 226850-2021

07/05/2021    S89

Itálie-Parma: Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA

2021/S 089-226850

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 056-140308)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: Via Carlo Magno 1A
Obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Země: Itálie
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa profilu zadavatele: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA

Spisové číslo: OC/EFSA/HUCAP/2021/03
II.1.2)Hlavní kód CPV
79620000 Zabezpečování personálu včetně personálu na dobu určitou
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je poskytnutí dočasných služeb pro EFSA. Výsledkem řízení bude rámcová smlouva v kaskádě.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 056-140308

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky realizace zakázky:
Namísto:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Viz aktualizovaná příloha č. 2: „Schema di Contratto Quadro“.

Má být:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Viz aktualizovaná příloha č. 2: „Schema di Contratto Quadro_corrigendum 3“.

VII.2)Další dodatečné informace: