Lieferungen - 227007-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Dänemark-Sorø: OP-Leuchten

2019/S 094-227007

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Region Sjælland
29190658
Alleen 15
Sorø
4180
Dänemark
Kontaktstelle(n): Pauline Dich-Johansen
Telefon: +45 93566052
E-Mail: padi@regionsjaelland.dk
NUTS-Code: DK02

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.1)Name und Adressen
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Ø
9220
Dänemark
E-Mail: region@rn.dk
NUTS-Code: DK05

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rn.dk

I.1)Name und Adressen
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Dänemark
E-Mail: regionh@regionh.dk
NUTS-Code: DK01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.regionh.dk

I.1)Name und Adressen
Region Midtjylland
29190925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Dänemark
E-Mail: kontakt@regionmidtjylland.dk
NUTS-Code: DK04

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rm.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud af undersøgelseslamper

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31524110
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjyllands (på option) indkøb af levering, montering og installation af undersøgelseslamper.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 286 512.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31521000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjyllands (på option) indkøb af levering, montering og installation af undersøgelseslamper. Nærmere oplysninger om udbuddet fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk funktionalitet / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Ergonomi og betjeningsvenlighed / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Rengøring / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 45
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

Region Midtjylland deltager i udbuddet på option og er således berettiget, men ikke forpligtet til at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver. Region Midtjylland skal senest den 31.7.2020 beslutte, om de ønsker at tiltræde aftalen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.1.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 212-484220
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud af undersøgelseslamper

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
08/02/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Simonsen & Weel A/S
13093032
Vejlegårdsvej 59
Vallensbæk Strand
2665
Dänemark
Telefon: +45 21710095
E-Mail: kep@sw.dk
NUTS-Code: DK0

Internet-Adresse: http://www.sw.dk/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 286 512.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til Udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4,

- Ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6,

- Ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 - 136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, medmindre udelukkelse kan undlades på grundlag af udbudslovens øvrige bestemmelser, herunder § 138.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Klagenævnet for Udbud
Nævnerens Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dänemark
Telefon: +45 35291095
E-Mail: klfu@erst.dk

Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dänemark
Telefon: +45 41715000
E-Mail: kfst@kfst.dk

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019