Werken - 227138-2018

Beknopt weergeven

26/05/2018    S99    Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 099-227138

Judetul Neamț, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

3.5.2018 (10.00)

Te lezen: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

27.6.2018 (10.00)

Overige nadere inlichtingen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie vindt u in de bijbehorende aanbestedingsstukken.

Zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie

Avand in vedere faptul ca procedura de atribuire a fost suspendata din data de 20.4.2018 in urma depunerii unei contestatii de catre un operator economic, autoritatea contractanta stabileste data limita pentru depunerea ofertelor pentru 27.6.2018, ora 10.00, ca urmare a primirii Deciziei CNSC nr. 1266/C4/1304 din data de 14.5.2018, inregistrata la autoritatea contractanta sub nr. 10067/21.5.2018. Termenul de deschidere a ofertelor este 27.6.2018, ora 11.00.