Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 227155-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Varsovia: Vehículos especiales

2019/S 094-227155

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 067-156450)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Número de identificación fiscal: 5272367496
Dirección postal: ul. Giełdowa 7/9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 01-211
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Gola
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Teléfono: +48 225349233
Fax: +48 225349341
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uke.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 6 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych

Número de referencia: BA.WZP.26.12.2019
II.1.2)Código CPV principal
34114000 Vehículos especiales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu jednakowych Ruchomych Stacji Monitoringowych. RSM mają zapewniać prowadzenie działań kontrolno-pomiarowych i monitoringowych w zakresie widma częstotliwości za pomocą posiadanych lub zakupionych w przyszłości urządzeń pomiarowych i sterujących wraz z odpowiednimi antenami montowanymi na maszcie lub bezpośrednio na zabudowywanym samochodzie. Ruchome Stacje Monitoringowe będą umożliwiały prowadzenie tych działań podczas postoju (stacjonarnie), a niektórych także w ruchu (podczas jazdy) z jednoczesnym lokalizowaniem i orientowaniem RSM w terenie. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 067-156450

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/05/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 20/05/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: