Suministros - 227155-2019

16/05/2019    S94

Polonia-Varsovia: Vehículos especiales

2019/S 094-227155

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 067-156450)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Número de identificación fiscal: 5272367496
Dirección postal: ul. Giełdowa 7/9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 01-211
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Gola
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Teléfono: +48 225349233
Fax: +48 225349341
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uke.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 6 sztuk Ruchomych Stacji Monitoringowych

Número de referencia: BA.WZP.26.12.2019
II.1.2)Código CPV principal
34114000 Vehículos especiales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu jednakowych Ruchomych Stacji Monitoringowych. RSM mają zapewniać prowadzenie działań kontrolno-pomiarowych i monitoringowych w zakresie widma częstotliwości za pomocą posiadanych lub zakupionych w przyszłości urządzeń pomiarowych i sterujących wraz z odpowiednimi antenami montowanymi na maszcie lub bezpośrednio na zabudowywanym samochodzie. Ruchome Stacje Monitoringowe będą umożliwiały prowadzenie tych działań podczas postoju (stacjonarnie), a niektórych także w ruchu (podczas jazdy) z jednoczesnym lokalizowaniem i orientowaniem RSM w terenie. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do umowy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
14/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 067-156450

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/05/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/05/2019
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 20/05/2019
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: